Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

:

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Öğrenci velilerinden öğrencinin durumuyla ilgili bilgiler almak,
Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygulamak,
Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemlemek, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek, a) Konu ile ilgili alıştırmalar hazırlayıp, işlenecek konuları kısa oyunlarla anlatmak
Öğrencilerin ilgi alanlarını ve konularını belirleyip konu ile ilgili örnekler vermek
Basit oyunlar, dans ve basit araç gereçler yardımıyla zihin ile beden arasında koordinasyonu geliştirici çalışmalar yaparak çocukların yeteneklerini geliştirmek
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişmelerini gözleyip kaydetmek,
Zeka seviyesi bir üst sınıfa geçmeye müsait öğrencileri okul müdürlüğüne bildirmek, testlerinin Rehberlik Araştırma Merkezince yapılmasını sağlamak,
Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapmak
Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapmak,
Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütmek,. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni olabilir,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nedir,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni ne iş yapar,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nasıl olunur,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni maaşı,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni çalışma koşulları,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni meslek tanımı,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Ziftçi (Kömür) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • engelliler eğitimi için hangi bölüm okunmalı (1)
Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ


 


Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü  öğrencilere çeşitli  bilgi, beceri ve  tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.
 

 


 
Zihin engelliler sınıf öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle  kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Zihin engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
–     Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
–     Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–     Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş  zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber  olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
–     Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
–     Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan   defterleri, bireyleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,
–        Okul araç-gereçleri,
–        Grup oyun araçları, bilişsel ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik araç-gereçler.
 

 


 
Zihin  engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–        Sözel   yeteneği gelişmiş,
–        Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili,
–        Zihin  özürlü insanlara yardım etmeyi seven,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
–        Dikkatli, işine özen gösteren,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Zihin engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır.  Çalışma ortamı biraz temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.
 

 


 
–        Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni (zihin engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
–        Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin  “Zihin Engelliler Öğretmenliği”, “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puanı almak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Eğitime Giriş, İnsan Biyolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Teknolojisi ve Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Zihin Engelliler, Eğitimde Yaratıcılık, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme  Psikolojisi, Zihin Engellilerde Dil Gelişimi ve İletişimi, Okuma-Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi, Aile ve Çevre Eğitimi, Davranış ve Sınıf  Kontrolü, Özel Öğretimde Yasa ve Yönetmelikler, Ders Planı Hazırlama Teknikleri, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
–     Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen  adaylardan   belirli   sayıda   olanlara   Milli Eğitim  Bakanlığı’nca burs verilmektedir.
–     Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–     Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim – öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve    profesör unvanını alabilirler.
Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER:  Görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

eğitim ,         , engelliler , zihin , sınıf , meslek , öğretmeni , öğretim , okullarda , zihin engelliler sınıf , mesleğin , verilmektedir , engelliler sınıf öğretmeni , öğretimi , giriş , eğitimi , kurumu , sosyal , kazandırmak , bilgi
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ olabilir,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nedir,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ maaşı,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>