Rehberiniz-Yüksek performanslı takımlar oluşturmak…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Yüksek performanslı takımlar oluşturmak…” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Yüksek performanslı takımlar oluşturmak…

Ekip kavramını, “Birbirini tamamlayan yetenek ve becerilere sahip kişilerden oluşan ve kendilerini topluca sorumlu hissederek ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan kişilerin oluşturduğu yapılar” olarak tanımlamak mümkün. Ekipler farklı kişilik ve iş yeteneklerine sahip kişileri biraraya getirir. Bir futbol takımında her oyuncunun forvet olması ne kadar yanlışsa ekip üyelerinin becerilerinin de aynı yönde olması başarısızlığın teminatı olarak gösteriliyor.

Ekibin başarılı olması için gerekli olan en önemli şart bunu şirket kültürüne entegre etmek. Bu tarz çalışmaya açık olmayan yapılarda ekip çalışması bir temenniden öteye geçmiyor. Şirketin işleyişi, insan kaynakları politikaları, yönetilme tarzı ekibin başarısında kilit rol oynuyor.

KADROYU EKİP YAPAN NİTELİKLER

Bir şirkette ekip anlayışı ve felsefesinin gelişebilmesi için ekip üyelerinin belirli yetenek ve becerilere sahip olması gerekir. Bu becerilerin en önemlileri şöyle sıralanıyor:

1. Sorumluluk üstlenme

Ekip üyesinin bir şeyleri yapma veya yapmama konusunda veya bir şeyleri aynı şekilde sürdürme konusunda taahhütte bulunmasıdır. Taahhütte bulunma davranış değiştirmeyi, yeni davranışlar kazanmayı bir işi üstlenmeyi, performans göstermeyi gerektirir. Kişinin ekstra bir çaba içine girmesini sağlar. Bireyin girişkenliğini, medeni cesaretini ve kararlılığını arttırır.

2. Rakamlarla konuşma

Ekip üyelerinin görevleriyle, müşterilerle, grubun performansıyla ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirirken rakamlarla konuşmasını sağlayacak araştırmacı bir kişilik yapısına sahip olmasını sağlar. Görüşler ölçüme, bilgi ve veriye dayalı olmalıdır. Kanıya, sanmaya, inanca ve önceki tecrübelere dayalı görüşler yerine somut veriler ortaya konmalıdır.

3. İletişim yeteneği

Ekip üyeleri, grubun daha aktif bir üyesi olarak sürekli bilgi veren, bilgi araştıran, birlikte değerlendirme yapan, karar verme sürecinde görüşlerini dile getiren bir kişi olmalıdır.

4. Güven

Ekip üyelerinin geliştirmeleri gereken bir diğer yetenek birbirlerine güvenmeyi öğrenmektir. Bunun için ekipteki üyeleri anlamak, birbirlerine yardımcı olmak, birbirlerinin işini kolaylaştırmak, gayriresmi bir ortam içinde duyguları paylaşmak gerekir. Güven geliştirme açık olmayı, sadakati, istikrarlılığı, dürüstlüğü ve becerikliliği içerir. Güven geliştirmede etik değerler kadar fiziksel ve zihinsel yetenekler de önemlidir ve bu ikisi birbirini bütünler.

YÖNETİCİNİN ROLÜ

Bir ekibin başarılı olmasında kilit rol yöneticiye düşüyor. Ancak araştırma ve gözlemlerin vardığı ortak sonuç, yöneticilerin kendilerini ekibin bir parçası olarak görmedikleri yönünde. Aktif bir oyuncu olmak yerine izlemeyi tercih eden yöneticiler, ekip üyelerinin motivasyonu üzerinde olumsuz etki yapıyor. “Benim bir sürü işim var, takıldıkları şeyi bana sorsunlar, ayrıntılarla beni boğmasınlar” duygusu içinde olan bir yönetici, iyi bir ekip çalışmasının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Yönetim danışmanlarına göre güçlü bir lider kendini rezerve eden, kenara çeken, kendini başka ve üstün gören bir kişi olamaz. Güçlü lider, ekip üyelerindeki farklılıkları bir antrenör ya da orkestra şefi gibi yüz yüze bilgi alışverişi ile yöneten ve yardımcı olan bir kişi rolünü üstlenmelidir. Öğreten, çabalayan, destek veren, atölyeye inen, “omuz veren” kişidir. İşin birazını veya bir kısmını üstlenmesi ise kritik önem taşıyor. “Kusura bakma benim işim değil” yaklaşımı ekiple liderin arasını açıyor.

Ekip yöneticisi aynı zamanda çalışmaları, anlaşmazlıkları, karşıt görüşleri yöneten, dengeleyen bir konumda olmalı. Ekip üyeleri süreç içinde olgunlaşmaya başladıkça farklı görüşlere sahip olmayı olumsuzluk değil, bir zenginlik olarak algılıyor.

İYİ BİR EKİP ÜYESİ

Davranışlarının tümünü görevin yerine getirilmesi amacına göre düzenleyen ekip üyeleri, girişken ve iş bitirici, bilgiyi araştıran, bulan ve çıkaran, çalışma arkadaşlarına cesaret veren ve onları teşvik eden, üyeler arasındaki farklılıkları uyumlaştırma ve onları uzlaştırmayı deneyen, davranış standartlarını ve kurallarını belirleyen karakteristik özellikler taşır.

İşbirliği yapma, üyeleri dinleme ve onlara önem verme, katılımı teşvik etme, üyelerin kendilerini ifade etmelerini sağlama ise diğer özellikler arasında sayılabilir. Burada önemli olan ekip yöneticisinin kimin hangi rolü üstlendiğini ve bunu tam olarak yerine getirip getirmediğini görmesi. Diğer yandan bazı ekip üyeleri de ”koruyucu” olarak tanımlanan davranış özellikleri taşır. Ana hedefi ekip içindeki ilişkileri geliştirmek olan bu kişiler, görevden çok ilişkilere ve grup moraline önem verme eğilimi taşır. Ekibin başarıya ulaşmasında önemli olmasına karşın süreklilik halini aldığında bu bağlılığın performans üzerinde olumsuz etki yarattığı biliniyor.

KÖTÜ BİR EKİP ÜYESİNİN TİPİK DAVRANIŞLARI

* Saldırganlık,

* İşbirliği yapmaktan kaçınmak,

* Toplantılara mazeretsiz ve habersiz katılmamak,

* Grubu, kişilerin itiraf etme yeri olarak kullanmaya çalışmak,

* İlgisiz konular hakkında çok fazla konuşmak,

* Dikkat çekmek veya tanınmak için rekabet etmek,

* Diğer üyeleri hareket ve tavırlarıyla küçümsemek,

* Kinayeli sözlerle üyelerin kişiliğine saldırmak,

* Saygı ölçüsünü aşan sözcükleri kullanmak.

Yazar: Esin Gedik

Kaynak: http://Sabah – İşte İnsan

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir