YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 


 
Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.)
 

 


 
–         Meslek elemanlarının Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlerin yaptığı görevlerin dışında asıl işlevleri tasdik işlemlerini yapmaktır. (Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.)
–         Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kayba uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme sorumlu  olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
 

 


 
–         Bilgisayar, hesap makinesi,
–         Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
–         Çeşitli kırtasiye malzemeleri.
 

 


 
Yeminli Mali  Müşavir olmak isteyenlerin;
–         Sayısal düşünme yeteneğine,
–         Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
–         Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
–         Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev  yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.
 

 


 
–         Yeminli  Mali Müşavirler yasa gereği olarak  muhasebe  bürosu açamamakta ve muhasebe bürolarına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler.
–         Özel işletmelerde çalışabilirler.
–         Vergi ilişkileri, ticaret, hukuk, finans ve endüstri sektöründe meydana gelen gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların her geçen gün giderek daha karmaşık hale gelmesi meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
 
MESLEĞE EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince;
–         Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler,
–         Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları,
–         Yukarıdaki yazılı bölümlerde yüksek lisans eğitimi  veren fakülteler.
 
EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
 
Yeminli Mali Müşavir olabilmek için;
En az 10 yıl Serbest Muhasebeci – Mali Müşavir  olarak çalışmış olmak. (Bu süre bir anlamda Yeminli Mali Müşavirlik için staj alarak düşünülebilir.)
Ayrıca, 13 Haziran 1989’da çıkarılan 3568 sayılı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek  kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri  serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir.
Yapılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak. (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek  kanunu  uyarınca vergi inceleme yetkisi almış  ve mesleki yeterlilik sınavını  vermiş olanlar ile  yukarıda sayılan bölümlerde profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.)
Yeminli Mali Müşavirlik sınavı konuları:
1.    İleri düzeyde Finansal Muhasebe
2.    Finansal Yönetim
3.    Yönetim Muhasebesi
4.    Denetim ,Raporlama ve meslek hukuku
5.    Revizyon
6.    Vergi tekniği
7.    Gelir üzerinden alınan vergiler
8.    Harcama ve Servet üzerinden alınan vergiler,
9.    Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
10.   Sermaye Piyasası Mevzuatı
 

 


 
Yeminli Mali Müşavirlik genel adı muhasebecilik olan mesleğin ilerleme açısından son basamağı olup Yeminli Mali Müşavirlerin ilerleyebilecekleri bir aşama bulunmamaktadır.
BENZER MESLEKLER : Noter, Vergi kontrolörü, Hesap uzmanı, Maliye ve  sigorta müfettişi, Bankacı.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Yeminli Mali Müşavir adayları Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir olarak çalışırken değişiklik gösterebilen oranlarda gelir elde etmektedirler.
 
Her Yeminli Mali Müşavirin kazanç durumu ise denetimini yaptığı işyerine, işteki tecrübesine, başarısına ve iş kapasitesine göre değişebilmektedir.
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
mali , yeminli ,          , müşavirlik , muhasebeci , yeminli mali müşavirlik , muhasebe , serbest , serbest muhasebeci mali , müşavirler , meslek , maliye , müşavir , vergi , tasdikin , tasdik , türkiye , yeminli mali müşavirler , işletme , yeminli mali müşavir
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olabilir,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR mesleğinin zorlukları,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nerelerde çalışabilir,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nedir,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ne iş yapar,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nasıl olunur,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR maaşı,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR çalışma koşulları,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR meslek tanımı,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Yeminli Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeminli Mali Müşavir nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Yeminli Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yeminli Mali Müşavir

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: İŞ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Muhasebeciler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
İşletmelerin faaliyet sonuçlarının ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi, bilanço, kar-zarar tablolarının hazırlanması, beyannamelerin çıkarılması ve resmi mercilere sunulmasından sorumlu nitelikli kişidir.

:

Yeminli Mali Müşavir, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat gereğince defterlerini tutmak,
Gerçek ve tüzel kişilerin, Bilanço, Kar-Zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak,
Gerçek ve tüzel kişilerin, Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek
Gerçek ve tüzel kişilerin, İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak
Muhasebe, finans, mali mevzuat ve uygulamaları ile ilgili belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil ve denetim yapmak
Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek,
Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
Yönetmelik çerçevesinde tasdik işleri yapmak
Mesleği ile ilgili mevzuat gelişmelerini takip etmek ve değişiklikleri kullanmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Yeminli Mali Müşavir olabilir,
Yeminli Mali Müşavir mesleğinin zorlukları,
Yeminli Mali Müşavir nerelerde çalışabilir,
Yeminli Mali Müşavir mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Yeminli Mali Müşavir nedir,
Yeminli Mali Müşavir ne iş yapar,
Yeminli Mali Müşavir nasıl olunur,
Yeminli Mali Müşavir maaşı,
Yeminli Mali Müşavir çalışma koşulları,
Yeminli Mali Müşavir meslek tanımı,
Yeminli Mali Müşavir görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Yeminli Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Yelken, Çadır ve Tente İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • yeminli mali müşavir puanları (1)
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir