Rehberiniz-Yarıyıl tatilinde öss, oks tutsağı olmayın!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Yarıyıl tatilinde öss, oks tutsağı olmayın!” adlı yazımızın kiÅŸisel geliÅŸiminize katkı saÄŸlamasını umuyoruz
Yarıyıl tatilinde öss, oks tutsağı olmayın!

Psikiyatrist Prof. Dr. Musa Tosun; üniversite sınavına hazırlanan ergenlik dönemindeki çocukların ders çalışırken karşılaştıkları sorunlarla ilgili sorularımızı yanıtladı:

ÖSS”ye hazırlanan bir genç kendini nasıl motive etmeli?

Bir yarışın kazanılmasının gerektiÄŸi bu tür sınavlara hazırlanan kiÅŸinin kafasında baÅŸka hedefler, baÅŸka problemler olmamalı. Enerjisinden ve zamanından ”çalacak” olan hiçbir eylem ve düşünceye kafasında yer vermemesi gerekir. Hatta hazırlandığı sınavın sonucuyla bile ilgilenmemeli, ”ya kazanamazsam” diye baÅŸlayan hiçbir düşünceyi aklından geçirmemeli. Aklından hep iyi düşünceler, olumlu ihtimaller geçirmeye çalışmalı; zihnini kurcalayan aksi ihtimalleri ”ÅŸu anda çalışmaktan baÅŸka yapacak bir ÅŸey yok” diyerek savuÅŸturmaya çalışmalı.

Gençler üniversiteye hazırlanıyorlar diye tatillerini de ders çalışarak mı geçirmeli?

Bu durumdaki bir gencin tatili de; onun yeniden hayatla buluÅŸtuÄŸu, soluklanıp dinlendiÄŸi, kendini yenilediÄŸi ve gelecek çalışma dönemi için enerji depoladığı bir süreç olarak kabul edilmeli. Tatile giren genç, ertelediÄŸi arzu ve isteklerini gerçekleÅŸtirmeye, ertelediÄŸi bazı problemlerini çözmeye ve çevresi ile kısmen de olsa kopmuÅŸ iliÅŸkilerini canlandırmaya çalışmalı. Bunun için; akraba ziyaretleri, arkadaÅŸ buluÅŸmaları ve yeni çevrelere girilmesi faydalı olabilir. Herkese önerilecek ÅŸablonlar yoktur. Tatil; ”öğrenim dönemi hiç bitmemiÅŸ gibi aynı tempoda ve aynı konularda çalışarak” geçirilmemeli. Ancak günde bir iki saat gibi bir zamanı, öğrenim döneminde eksik kaldığını düşündüğü alanlarda kendini geliÅŸtirmek ve daha ileri gidebilmek için çalışmaya ayırmak da faydalı olur.

”FAYDALI STRES”E GÄ°RÄ°N

ÖSS”ye hazırlanmak için çok çalışan gencin okul baÅŸarısı birden düştüyse ne yapmalı?

Maalesef neredeyse bütün gençlerimizin okul baÅŸarısı düşüyor. Bunun sorumlusu ise gençler deÄŸil, eÄŸitim sistemi! ”Çalışıp baÅŸarılı olmalıyım, çalışmazsam sınavı kazanamam, anneme babama mahcup olurum, hedeflerime ulaÅŸamam” diye düşünmek ve biraz baÅŸarısızlık korkusu çekmek ”faydalı bir stres”tir ve öğrencinin motive olmasını saÄŸlayabilir. Bu böyle olmazsa aşırı bir baÅŸarısızlık korkusu baÅŸlar. ”Sınavı kazanamazsam mahvolurum” düşüncesi hayatına hakim olursa bu ”zararlı bir stres”tir ve öğrencinin motivasyonunu bozar. Öğrencinin, sınavın sonucunu düşünmekten sınava hazırlanacak hali kalmaz.

Sınava hazırlanmak için genç odasından çıkmıyorsa aile sınır koymalı mı?

Aile mutlaka devreye girmeli ve niçin odasından çıkmadığını anlamaya çalışmalı. Sadece ders çalışıyor, arkadaşlarına ve ailesine ilgisini azaltıyor, yaşanan dünya ile çok az ilişki kuruyorsa; az da olsa bir sorun vardır. Çünkü başarı biraz da gerçek hayatla ilişkinin kesilmemesine bağlıdır.

Başarı; birçok isteğin ertelenerek çalışılmasına bağlıdır. Ama bunun çözümü çevreyle her türlü ilişkinin kesilmesi ve inzivaya çekilmek değildir. Genç bazı zevklerini ertelemeli ama nefsinin hakkını da vermeli. Aksi halde hayattan ve gerçeklerden tamamen kopmanın ortaya çıkardığı iç gerilim, kişiyi farkına varmadan rahatsız edebilir ve bu da derslerdeki performansını olumsuz etkiler.

Anne-baba baskısı odaya kapanmaya neden olabilir mi?

Birçok gencin içine düştüğü bilinç dışı tuzak budur. Bu gençleri ve aileleri dinlediÄŸinizde; anne ve babaları aslında gençler çalışmadıkları için konuÅŸtuklarını, gençler ise anne baba konuÅŸtukça ve ”çalış, yoksa şöyle olur böyle olur” dedikçe motivasyonlarının bozulduÄŸunu söylerler. Bu gençlerimize; kendilerinin ”çalışmayarak” anne- babalarını konuÅŸmaya mecbur ettiklerini ve bunu unutup, anne-babanın ”çenesi” yüzünden çalışamadıklarını zannettiklerini anlatmak lazım.

Ergenlik döneminde çocuk tatilinin ne kadar kısmını ailesiyle paylaşmalı?

Ergenlik dönemini tamamlamış genç ile ergenliÄŸe yeni adım atmış bir çocuÄŸun durumu farklıdır. ErgenliÄŸe yeni adım atan çocuklar genellikle bir ”kimlik krizi” yaÅŸarlar. Aileler bu dönemde çocuklarına yakın ilgi ve sevgi göstermeli, ”doÄŸru” ve ”yanlış” üzerine konuÅŸmalar yapmalı. Ergenlik dönemini tamamlamış bir genç ise artık bir yetiÅŸkin olarak kabul edilmeli, ona ”doÄŸru” ve ”yanlış” üzerine konferanslar verilmemeli. ArkadaÅŸ ve tatil konusunda önerileri dinlenmeli, bir risk görülüyorsa ”onun yanında yer alarak” uyarı yapılmalı.

Tatil boyunca gençlerin küçük de olsa bir işte çalışmalarını önerir misiniz?

KiÅŸiye ve çevreye göre deÄŸiÅŸen bir durumdur. Bazı gençlerimiz, ekonomik sıkıntı çeken ailelerine destek olabilmek için zaten çalışmak zorunda kalıyor. Bazı gençlerimiz ise bırakın tatil dönemini, eÄŸitim sürürken bile çalışmak zorunda. Çok dikkat çeken bir husus ise; bu gençlerin enerjilerinin çoÄŸunu ”ekmek parası” için harcamalarına raÄŸmen sınavlarda ve hayatta çok baÅŸarılı olduklarıdır. Ekonomik sıkıntısı olmayan ailelerin çocukları; ”her ÅŸeye sahip olma”nın verdiÄŸi bir gevÅŸeklikle gelecek için fazla endiÅŸe duymuyor ve ders çalışma konusunda motivasyon eksikliÄŸine düşebiliyor. Bu gençlerin, hayatın gerçekleri ile yüzleÅŸmeleri için bazı iÅŸlere kısa süreli de olsa girmeleri ve hayatı kazanmanın zorluklarını yaÅŸayarak görmeleri faydalı olabilir. Ayrıca ekonomik ihtiyacı olsun olmasın; gençlerin gelecekte hedefledikleri mesleklerle ilgili staj benzeri çalışmalar yapmalarının, hedefledikleri mesleÄŸin kendilerine ne kadar uygun olduÄŸunu yaÅŸayarak görmeleri açısından faydası da olur.

Karne sonucu başarılı olan çocuğu teşvik edici ödüllendirme abartmadan nasıl yapılmalı?

Teşvik edici ödül, karnenin ne anlama geldiği ile ilgilidir. Karne; çocuğun iyi çocuk olup olmadığını, sevilip sevilmediğini göstermez. Başarı basamaklarından birini geçip geçmediğini gösterir. Eğer başarılı olursa güleryüz, sevgi dolu bakış, birkaç takdir ve onay sözü en etkili ödüldür. Zaten başarının kendisi ödüldür. Bu algılamayı sağladıktan sonra maddi ödül gelirse sakınca olmaz.

Eğer çocuk bazı konularda geri kaldıysa tatil dönemi boyunca ekstra ders aldırılmalı mı?

Okul döneminde bazı eksiklikleri olmuÅŸsa tatil dönemi bu sorunların çözümü için bir fırsat olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus; ”tatil içinde eksik kapatma stratejileri geliÅŸtirmek” olmalı. Bu böyle olmaz da tatilin ertelenmesi ya da iptal edilmesi anlamına gelen ”sıkıcı bir ekstra ders yükü”; faydadan çok zarar verir. Bir çocuÄŸa ”sen tatili hak etmedin” mesajını verecek yaklaşımlardan kaçınmalı.

Yazar: Esra Tüzün

Kaynak: http://www.sabah.com.tr

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir