YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ

 


Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


 
Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
 
Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro  öğretmeni, bu program çerçevesinde;
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
–        Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
–        Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
–        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
–        Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 

 


–        Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
–        Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
–        Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, bilgisayar, bilgisayar yazılımları,  CD v

–        Çizim aletleri.
 

 


Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro  Öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro  Öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde akademik yeteneğe,
–        Görme keskinliğine,
–        Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
–        El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
–        Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
–        Dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
–        Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro  Öğretmeni, sınıfta, resim salonunda ve atölyede görev yapar, görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Zaman zaman gürültülüdür.
 

 


 
Bu bölümü bitirenler MEB’na bağlı okullarda, Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.
 
MESLEK  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   
 
Mesleğin eğitimi;  üniversitelerin “Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Mesleğin  eğitimine girebilmek   için,
–        Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–        Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programları  için yeterli “Sayısal (SAY-)”   puan almak,
–        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını  tercih etmek gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 
Bölümde okutulan temel dersler şunlardır:
Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.
 
Mesleki ve Teknik Dersler:
Genel Matematik,Teknik Bilimler ( Statik, Dinamik), Mukavemet ve Makine Elemanları, Malzeme Bilgisi, Üretim Teknolojisi ve Teknik Resim gibi temel derslerin yanı sıra Konstrüksiyon, Makine, Resim, Konstrüksiyon, Üretim Teknolojisi, Kalite Kontrol, Proje Tekniği vb.
Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.
Bölüm öğrencileri, son sınıfta bir ay süreli olmak üzere meslek liselerinde staj yapmaktadırlar.
 

 


 
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde  “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik eleman olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken,yapı ressamlığı öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden belirgin ölçüde fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
        , yapı , eğitim , meslek , ressamlığı , harita , yapı yapı ressamlığı , öğretmenliği” , “yapı , yapı ressamlığı harita , alanı , öğretmeni , ücret , ders , dersleri , öğrenci , bilgi , kadastro  , mesleğin , lisans
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ olabilir,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ nedir,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ maaşı,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

YAPI/YAPI RESSAMLIĞI/HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Yapımcı (Radyo ve Televizyon) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili konularda teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

:

Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita Ve Kadastro Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun çalışma planı oluşturmak,
Yapı bilgisi ile ilgili (bina, yol, kanal, vb.) konularında proje yapmak,
Hazırlanan proje çalışmalarının aplikasyonunu yapmak
Yapı ile ilgili etüt çalışmalarını yürütmek
Kalıp, çatı, duvar, sıva, harç vb. yapı bilgilerinin, teorik ve uygulamalı eğitimini vermek
İstenilen sahanın genel durum haritalarını hazırlamak ve yapılan çalışmaları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere anlatmak,
Yapı ile ilgili işlerin laboratuar deneylerini uygulamalı olarak öğrencilere aktarmak,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurmak, (gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) i) Öğrencilerin başarılarını ölçmek ve değerlendirmek,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek, k) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, l) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek, m) Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak, n) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak, o) Sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmesi halinde, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönlendirmek , yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni olabilir,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni nedir,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni ne iş yapar,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni nasıl olunur,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni maaşı,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni çalışma koşulları,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni meslek tanımı,
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir