YAPI ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


YAPI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
YAPI ÖĞRETMENİ

 


 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, yapı meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


 
Yapı  meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,        hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı,      MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Yapı öğretmeni, bu program çerçevesinde;
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
–        Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
–        Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
–        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
–        Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar,
–        Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, TV., video, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar  yazılımları, CD vb.),
–        Bilgisayar ve çizim yazılımları, çeşitli cetvel ve çizim takımları, çeşitli kalemler, çini ve rapido mürekkebi, raptiye ve bantlar vb.
 

 


 
Yapı  öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde akademik yeteneğe, görme keskinliğine,
–        Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
–        Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Yapı öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı; genellikle gürültülü, tozlu, inşaat malzemeleri ve artıkları ile kirletilmiştir.
 

 


 
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yapı bölümü bulunan meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve  mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında İnşaat, Yapı Ressamlığı, Yapı, Altyapı, Üstyapı branşlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Harita ve Kadastro, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerinin derslerine de girebilirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.      
 

 


 
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakültelerinin ”Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak gerekmektedir. Yapı ressamlığı öğretmenliği bölümü mezunları da yapı öğretmeni olarak atanabilirler.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Yapı Malzemeleri, Meslek Resmi, Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (Kargir, Ahşap, Çelik), Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimari Tasarım, Sıhhi Tesisat Bilgisi, Statik, Beton Teknolojisi, Cisimlerin Dayanımı Hidrolik, Çelik Yapılar, Yapı İşletmesi ve Maliyet Hesapları, Elektrik Tesisat Bilgisi, Yapı Projelerinin Analizi, Betonarme, Sulama Drenaj Ulaştırma, İşletmelerde Denetim ve Güvenlik, Yapı Laboratuarı, Yapı Teknolojisi, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları,vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
–        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–        Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim – öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
–        Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve    profesör unvanını alabilirler.
–        Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
–        Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması da alabilirler.
BENZER MESLEKLER: Yapı ressamlığı öğretmenliği.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , yapı , eğitim , meslek , öğretmeni , çalışma , yapar , ders , bilgisi , öğretim , ressamlığı , alanı , yardımcı , işletmelerde , bilgi , izler , mesleğin , öğretmenliği , hangi , çizim
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları YAPI ÖĞRETMENİ olabilir,
YAPI ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
YAPI ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
YAPI ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
YAPI ÖĞRETMENİ nedir,
YAPI ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
YAPI ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
YAPI ÖĞRETMENİ maaşı,
YAPI ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
YAPI ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
YAPI ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

YAPI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Yapı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Yapı Ressamı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapı Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Yapı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yapı Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere yapı (inşaat) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

:

Yapı Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurmak,
Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek
Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak
Sorumlu olduğu sınıfın öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak
Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Yapı Öğretmeni olabilir,
Yapı Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Yapı Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Yapı Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Yapı Öğretmeni nedir,
Yapı Öğretmeni ne iş yapar,
Yapı Öğretmeni nasıl olunur,
Yapı Öğretmeni maaşı,
Yapı Öğretmeni çalışma koşulları,
Yapı Öğretmeni meslek tanımı,
Yapı Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Yapı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Yapı Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

YAPI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir