Rehberiniz-Vehbi koç nasıl olunur? can kıraç anlattı.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “Vehbi koç nasıl olunur? can kıraç anlattı.” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Vehbi koç nasıl olunur? can kıraç anlattı.

Eduplus v.liderlik zirvesi öncesi genç liderlere tavsiyelerim şunlar;

10 nisan tarihinde eduplus 5. liderlik zirvesi 2008 de www.eduplus.com.tr genç lider yöneticilerle Koç Holding ceo’luğu sırasında edindiğim tecrübeleri paylaşacağım. Görüşlerim şunlar; gelişmiş ve gelişen ülkeler, 2000’li yıllarda küresel genişlemeye ayak uydurarak, her alanda büyük yatırımlara yönelmişlerdir. Ancak, dünya ekonomisindeki duraklamayla beraber, hemen bütün sanayileşmiş ülkelerde, fazla kapasitelerle karşı karşıya kalınmıştır.

Gelişmiş ülkelerin büyük sanayi kuruluşlarınca başlatılan küreselleşme politikaları ise durumu daha da ağırlaştırmıştır. Bu ortamda, kaliteli bir malı, rakiplerin fiyatının altına düşüremezseniz, işiniz bitmiş demektir !

tabii, teknoloji önemini kaybetmiş değildir. ancak, önemli olan husus belirli standarttaki bir malı veya hizmeti en uygun fiyata piyasaya sunabilmektir. Türk iş dünyası, böyle bir ortamda iç ve dış rekabete açılmış bulunmaktadır.

Dünya büyük bir hızla ilerlemektedir.

Bu durumda, bizim girişimcilerimizin ve profesyonel yönetim kadrolarımızın;– işletmelerindeki verimliliklerini en üst düzeye çıkaracak önlemleri uygulamaya koymaları,Değişimi gerçekleştirmek kolay değildir! İnsanlar statükocu’durlar ! Yeniliğe dönük lider olmak için mücadele etmek gerekir. Vehbi Koç yenilikçi bir liderdi

İnsanların statükocu temel içgüdüleri , patronların ve yönetim kadrolarının düşünce sistemlerinde de yer etmiş bulunmaktadır.

İş dünyamızdaki yeniliğe dönük lider yöneticilerin , her yeni görüşe karşı bir dirençle karşılanacaklarını bilerek yola çıkmaları ve bu uğurda mücadeleyi göze almaları gerekmektedir.

Köklü değişim hedeflerine ulaşmak için kademeli yumuşak geçişler , zaman içinde hedefin kaybedilmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden, köklü değişim uygulamaları inkilapçı bir inançla ve inatla ele alınmadığı takdirde istenen sonuca ulaşmak mümkün değildir.

Böyle bir mücadelede, karar kademeleri ; tam bir dayanışma içinde bulunmalı, birbirlerine açık görüşlü davranmalı, ünvanlarının ve yetkilerinin arkasına saklanmadan karşı görüşleri algılamaya hazır olmalıdırlar.

Bir işletme yöneticisinin önemle izlemesi gereken üç temel faktör şunlardır:

Eduplus liderlik zirvesi geçmişte de görüşlerimi iş dünyasıyla paylaştığım büyük bir platform. Eduplus ayrıca şahsıma 2006’da liderlik onur ödülü takdim etti. Bu ödülü uzun yıllar iş hayatında verdiğim emeğin karşılığı olarak görüyorum. Zirvede yöneticilere başarılı olmaları için 3 temel faktör anlatacağım. bunlar;

1- müşterinin mutluluğu,

2 -çalışanların mutluluğu,

3-işletmenin nakit akışı

*müşteri mutluluğu işletmenin pazar payını büyütecektir.

*çalışanların mutluluğu verimliliği arttıracaktır.

*nakit akışındaki denge işletmenin mali gücünü destekleyecektir.

Çalışanlardan istenilen verimliliği elde etmek için onları sıkı bir yarışmaya sokmaktan daha etkili başka bir yol yoktur. Çıta daima bir çentik yukarıya çıkarılarak işletme bütün kademeleriyle yarışa sokulmalıdır. Yarışa katılım insanları heyecanladıracak ve onlara başarıdan pay alma zevkini tattıracaktır. Önemli olan husus , çalışanların sistemin işlemesine katkıda bulunduklarını hissetmelerini sağlamaktır. İnsanlar kendilerine değer verildiğini hissettikleri nispette daha verimli çalışmaktadırlar. Bir işletmede çalışanlar,kendileri için en değerli varlığın müşteri olduğu şuurunu asla kaybetmemelidir. Çünkü, çalışma güvencesi müşterinin devamlılığı ile mümkündür.

Bir iş yerinde ulaşılması gerekli olan diğer bir hedef çalışanlar arasında karşılıklı güven duygusunun sağlanmasıdır. Güven duygusu başarının sırrıdır.

Güvenin kaynağı fikirlerin serbestçe tartışılabilmesidir. Hüner, üretilen fikirlerin ve belirlenen kararların katılımcı bir ortamda oluşmasının sağlanmasıdır.

Yeniliğe açılmak istenen bir ortamda kendinizi nasıl hissettiğinizi bilmek, atacağınız adımlar bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Yeni yaklaşımlardan etkilenmiyor ve bunlara katılımdan heyecan duymuyorsanız, en doğru karar,yönetimi yeni liderlere bırakmak olmalıdır. Ben daima yenilikçi oldum ama gençlere fırsat tanımak gerekiyordu. Sonsuza kadar yönetmeniz mümkün değil. Eduplus v.liderlik zirvesinde www.eduplus.com.tr ayrılma kararımı vehbi koç’a nasıl açıkladığımı ilkez zirvede anlatacağım. Vehbi Koç’un tepkisi de oldukça ilginç oldu.

Siz hangi tip yöneticisiniz, yeni tip yönetici nasıl olmalıdır?

Yeni tip yönetici;

– kendini; destekleyici (sponsor) ,takım kaptanı olarak görür,

– doğrudan işi yapacak olanla temasa geçer,

– organizasyonun yapısını pazarın ihtiyacına göre düzenler,

– kararların alınmasına çevresinin katılımını sağlar,

– bilgileri paylaşır,

– yöneticilik disiplinini ön plana çıkarır,Bugünün hızla değişen dünya ortamı içinde, yöneticilerde görüş derinliği -perspektif-yeteneğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Başarılı olmanın sırları nedir? sıralamak gerekirse;

Ben, başarının kişisel bir özellik olmadığına inandığım için bu soruya , henüz derli toplu bir cevap verdiğimi sanmıyorum !

Bununla beraber, yerli ve yabancı değişik iş adamlarının ve yöneticilerin başarı konusunda söylemiş olduklarını dikkate alarak bir liste oluşturdum. başarılı olmak için şu özellikler öne çıkmış oldu !

1- çok çalışın,

2- daima öğrenin,

3- işinizi sevin,

4- inisyatf kullanın,

5- dürüst olun,

6- mücadeleci olun,

7- kişiliğinizi geliştirin,

8- katılımcı olun,

9- adil olun,

10- sabırlı olun.

Bugünün üst düzey yöneticileri, içinde yaşadıkları şartlar bakımından, benim döneminkinden çok değişik bir ortamda bulunuyorlar. Serbest pazar ekonomisinin getirdiği iç ve dış rekabet koşulları, finansal ortamın ve ihtiyaçların boyut değiştirmesi, sosyal hayatın hareketliliği ve şirketler arası rekabetin yönetici transferlerinde insanların etik kurallarını bozan teklifleri, yeni yöneticilerin kararlarını derinden etkilemektedir. Bu ortamda, üst düzey yöneticilerin yıllık gelirleri, bu yeni iklime göre belirlenmekte ve çok yüksek seviyelere çıkmış bulunmaktadır. Bugünün iş dünyasında görev yapan yöneticilerin, sosyal hayat içinde, abartıya kaçmadan, yer ve sorumluluk almaları gerekmektedir.

Yazar: CAN KIRAÇ/KOÇ HOLDİNG İLK CEO

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>