Selçuk Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Selçuk Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Selçuk Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Selçuk Ãœniversitesi[/mantra-button-color]

Bugün bünyesinde 24 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 23 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı bulunan Selçuk Ãœniversitesi, 65.000’i aÅŸkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eÄŸitim kuruları arasında yer almaktadır.

Selçuk Ãœniversitesi Türkiye’nin en büyük kampüslerinden birine sahip olması nedeniyle ülkemiz üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Selçuk Ãœniversitesi Kütüphanesi, bağış ve satın yoluyla oluÅŸturulmuÅŸ geniÅŸ bir koleksiyona sahiptir. Kütüphane, öğrencilerin, akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuÅŸtur. Selçuk Ãœniversitesi, bilimsel alan baÅŸta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliÅŸ yaÅŸamaktadır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Tarihçe[/mantra-button-color]

1955 – 1962 KuruluÅŸ AÅŸaması
Konya’da üniversite açılması konusunun gündeme geldiÄŸi tarih 1955 yılıdır. Bu tarihte Konya’da üniversitenin kurulması için TBMM’de bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarı, Milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından da imzalandı. Ancak tasarı talihsiz bir ÅŸekilde Milli EÄŸitim Komisyonu’ndan geçemedi.
1962 – 1977 Temelleri
1955 yılından 7 yıl sonra, 1962’de Konya, M.E.B.’e baÄŸlı olarak açılan Selçuk EÄŸitim Enstitüsü ve Yüksek Ä°slâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliÅŸtirilmesi için 1968 yılında Konya’da Ãœniversite’yi Kurma ve YaÅŸatma DerneÄŸi kuruldu. Nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayret ve sarf edilen çabalar boÅŸa gitmedi ve bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin nüvesini teÅŸkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kuruldu. Binası, dersanesi, personeli ve bütçesi olmadığı halde Ãœniversite’yi Kurma ve YaÅŸatma DerneÄŸi’nin gayretleri ile 1970-1971 eÄŸitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye baÅŸlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ünvanını aldı.

Konya Selçuklu Üniversitesi yerleşkesindeki Üniversite Kütüphanesi.
Ãœniversitenin kuruluÅŸuna hazırlık safhasını teÅŸkil eden bu üç okuldan asıl üniversiteye geçiÅŸ ise, 1975 yılında gerçekleÅŸti. 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren “4 üniversitenin kurulması ile ilgili” 1873 sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Ãœniversitesi’ de bu kanuna istinaden kurulmuÅŸtur. 1976-1977 eÄŸitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçmiÅŸtir.
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Eğitim Enstitüsü, 1962
Yüksek İslâm Enstitüsü, 1962
Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu, 1970
Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi, 1971
Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu
Selçuk Üniversitesi, 1975
1982 – Günümüz
Selçuk Ãœniversitesi için atılım yılı 1982 olmuÅŸtur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeÄŸini oluÅŸturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleÅŸtirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulmasına, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu’nun EÄŸitim Fakültesi’ne dönüştürülmesine, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülmesine, Konya Yüksek Ä°slam Enstitüsü’nün Ä°lâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesine, Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile SaÄŸlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin kurulmasına, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesine, NiÄŸde’de NiÄŸde Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasına, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kız Sanat EÄŸitim Yüksekokulu’na dönüştürülmesine, NiÄŸde EÄŸitim Enstitüsü’nün EÄŸitim Yüksekokulu’na dönüştürülmesine karar verilmiÅŸtir. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaÅŸmıştır.
Bugün ise Selçuk Ãœniversitesi 22 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 7 Yüksekokul, 23 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 20 AraÅŸtırma ve Uygulama Merkezi 85.000’in üzerindeki öğrenci sayısı ve Türkiye’nin en büyük üçüncü kampüsüne sahip olması nedeniyle[kaynak belirtilmeli] ülke üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu
Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Meslek yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu
Akşehir Meslek Yüksekokulu
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokul
Bozkır Meslek Yüksekokulu
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Çumra Meslek Yüksekokulu
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
Hadim Meslek Yüksekokulu
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Ilgın Meslek Yüksekokulu
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
Kulu Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
Taşkent Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Konservatuvarlar
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Rektörlüğe bağlı birimler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Araştırma ve uygulama merkezleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyoyakıtlar Uygulama Araştırma ve Merkezi
Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGE)
İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi
Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
Mantarcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi
Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Selçuklu Araştırma ve Uygulama Merkezi
Stratejik Araştırma Merkezi
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türk Halk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uygulamalı Matematik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ek birimler
BÄ°LMER
Selçük Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Konya Teknokent
Öğrenci yaşamı

Sosyal faaliyetler
Her yıl mayıs ayında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alacak ÅŸekilde, 6 gün süren Selçuk Ãœniversitesi Bahar ÅženliÄŸi düzenlenmektedir. 2012 yılında dokuzuncusu gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Ayrıca her eÄŸitim-öğretim yılı başında “HoÅŸgeldiniz ÅženliÄŸi”, aralık ayı sonunda “Yeni Yıl Konseri” ve mayıs ayı içerisinde de “Spor Åženlikleri” düzenlenmektedir.
Öğrenci toplulukları
Selçuk Ãœniversitesi’nde SaÄŸlık, Kültür ve Spor Daire BaÅŸkanlığı’na baÄŸlı 60 civarı öğrenci topluluÄŸu faaliyet göstermektedir.
Akademik Kültür Topluluğu
Araştırmacı Gazeteciler Topluluğu
Arkeoloji TopluluÄŸu
Atasagun TopluluÄŸu
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Avicenna Bilim TopluluÄŸu
Bakış Açısı Topluluğu
BiliÅŸim TopluluÄŸu
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Model TopluluÄŸu
Biyoçeşitlilik Topluluğu
Çocuk Hakları Topluluğu
Doğa Sporları Topluluğu
Edebiyat ve Sanat TopluluÄŸu
Ender Gençlik Topluluğu
Endüstri Mühendisliği Topluluğu
Fotoğrafçılık Topluluğu
Gece Kondu Tiyatro TopluluÄŸu
Genç Atatürkçüler Topluluğu
Genç Mühendisler Gelişim ve Tasarım Topluluğu
Genç Tarihçiler Topluluğu
Genç Tema Topluluğu
Genç Turizmciler Topluluğu
GiriÅŸimcilik ve Kariyer TopluluÄŸu
Havacılık Topluluğu
Hukuki GeliÅŸim TopluluÄŸu
İdealist Düşünce Topluluğu
İnsan Hakları Topluluğu
İnşaat Mühendisliği Topluluğu
İstatistiksel Araştırmalar Topluluğu
Kalite ve Verimlilik TopluluÄŸu
Karakalem Tiyatro TopluluÄŸu
Karikatür ve Mizah Topluluğu
Kent ve YaÅŸam TopluluÄŸu
Kitap TopluluÄŸu
KiÅŸisel GeliÅŸim TopluluÄŸu
Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu
Liderlik ve Yönetim Topluluğu
Makine ve Tasarım Teknolojileri Topluluğu
Mevlana ve Hoşgörü Topluluğu
Modada Genç Çizgiler Topluluğu
Mühendislikte Gelişim Topluluğu
Münazara Topluluğu
Müzik Topluluğu
Neokorteks TopluluÄŸu
Okul Öncesi Eğitime Destek Topluluğu
Organizasyon ve Tanıtım Topluluğu
Ortaya Karışık Tiyatro Topluluğu
Otomobil ve Motor Sporları Topluluğu
Reklam TopluluÄŸu
Sanatçı Gençler Tiyatro Topluluğu
Sentez TopluluÄŸu
Spor TopluluÄŸu
Temel EÄŸitime Destek TopluluÄŸu
Toplum Gönüllüleri Topluluğu
Turizm TopluluÄŸu
Türk Dünyası Topluluğu
Uluslararası İlişkiler Topluluğu
Ãœniversite Sanayi Ä°ÅŸbirliÄŸi TopluluÄŸu
Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynakları Topluluğu
Yenilikçi Fikirler Topluluğu
Sportif faaliyetler
Selçuk Üniversitesi Basketbol Kulübü
Selçuk Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı
Alaaddin Keykubat Kampüsünde öğrencileri yararlanabileceği 1 adet kapalı tribüne sahip çim futbol sahası, 1 adat kapalı olimpik yüzme havuzu, 3 adet kapalı spor salonu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis kortu bulunmaktadır.
Barınma
Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde 6 bloklu Atatürk Öğrenci Yurdu ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na baÄŸlı Alaaddin Öğrencu Yurdu[14] ve Cumhuriyet Öğrenci Yurdu[14] bulunmaktadır.
Rektörleri

Selçuk Üniversitesi Rektörleri
Adı Görev yaptığı yıllar
Prof.Dr. Ali Rıza Çetik (Kurucu rektör) 1975-1979
Prof.Dr. Neşet Çağatay 1979-1981
Prof.Dr. Mümün Köksoy 1981-1982
Prof.Dr. Erol Güngör 1982-1983
Prof.Dr. Süleyman Kadayıfçılar 1983-1984
Prof.Dr. Halil Cin 1984-1995
Prof.Dr. Abdurrahman Kutlu 1995-2003
Prof.Dr. Süleyman Okudan 2003-2011
Prof.Dr. Hakkı Gökbel 2011-…
Dış bağlantılar

Resmî site
Selçuk Üniversitesi Mezunlar Derneği
Selçuk Üniversitesi İnteraktif Sözlüğü
Selçuk Üniversitesi Öğrenci Gazetesi

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Selçuk Ãœniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Selçuk Ãœniversitesi – KONYA

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Selçuk Ãœniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.selcuk.edu.tr/

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Selçuk Ãœniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 332 241 00 41

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Selçuk Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Incoming search terms:

  • selçuk üniversitesi ereğli eğitim fakültesi telefon (5)
  • selçuk üniversitesi fakülteleri (2)
  • selçuk üniversitesi mantarcılık araştırma merkezi telefonu (1)
  • selçuk üniversitesi tarih bölümü öğrenci yorumları (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir