Celal Bayar Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Celal Bayar Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Celal Bayar Ãœniversitesi[/mantra-button-color]

Celal Bayar Üniversitesi; evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bugün 5 fakültesi, 4 yüksek okulu, 16 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü, 10 araÅŸtırma merkezi ve 1 araÅŸtırma uygulama hastanesi (Ãœniversite Hastanesi) olmak üzere toplam 39 birim ile eÄŸitim ve öğretime devam eden Celal Bayar Ãœniversitesi, 1219 akademik personeli, 30000’e yakın öğrencisiyle, Ege Bölgesi’nin en büyük 3 üniversitesinden biridir. Celal Bayar Ãœniversitesi öğrencilerinin bilimsel toplantılardan, müzik, daÄŸcılık, yüzme halk oyunları, el sanatları, öğrenci kulüpleri gibi deÄŸiÅŸik kültürel ve sportif alanlara kadar geniÅŸ bir etkinlik yelpazesi içinde üniversite yaÅŸamının renkli atmosferini solumaları mümkündür. Öğrencilerin, idari ve akademik pesonelin beden ve ruh saÄŸlığını korumak için medikolar aracılığı ile koruyucu, tedavi edici ve yönlendirici saÄŸlık hizmeti vermek saÄŸlık, kültür ve spor daire baÅŸkanlığının görevidir.

Genel bilgiler

Adını; Milli Mücadele yıllarında Atatürk’ün yanında silah arkadaşı olarak yer alan, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Saruhan MebusluÄŸu da yapmış olan Celal Bayar’dan alan Celal Bayar Ãœniversitesi, bölgenin sosyal ve kültürel beklentilerine ve gereksinimlerine cevap verecek araÅŸtırma merkezlerini de açmış ve bunları iÅŸlevsel hale getirmiÅŸtir. Bugün 7 fakültesi, 5 yüksek okulu, 16 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü, 16 araÅŸtırma merkeziyle 17 yerleÅŸkede eÄŸitim ve öğretime devam eden Celal Bayar Ãœniversitesi, 1156 akademik personeli, 1024 idari personeli ve 41500 öğrencisiyle, Ege Bölgesi’nin en büyük 3 üniversitesinden biridir.
Simge olarak Manisa Lalesi (Anemon)’ni alan üniversite, bu simge ile sevgi, bilgi ve geliÅŸmeyi geçmiÅŸten geleceÄŸe taşımayı temsil etmektedir.
Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin tarihi ve kültürel dokusu en zengin illerinden biri olan Manisa, Celal Bayar Ãœniversitesi ile ve bu üniversitenin bilimsel çalışma ve araÅŸtırmaları ile gelecekte de daima ön planda olacak ve bir üniversite ÅŸehri olarak anılacaktır.
Üniversiteye bağlı Bölümler

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Manisa – Fen-Edebiyat Fakültesi
Manisa – Güzel Sanatlar , Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Manisa – Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi
Manisa – Ä°lahiyat Fakültesi
Manisa – Mühendislik Fakültesi
Manisa – Tıp Fakültesi
Demirci – EÄŸitim Fakültesi
Turgutlu – Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Yüksek Okullar[/mantra-button-color]

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Yüksek Okullar[/mantra-button-color]

Manisa – Manisa Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu
Manisa – Manisa SaÄŸlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Manisa – Gölmarmara Meslek Yüksek Okulu
Ahmetli – Ahmetli Meslek Yüksek Okulu
Akhisar – Akhisar Meslek Yüksek Okulu
AlaÅŸehir – AlaÅŸehir Meslek Yüksek Okulu
Demirci – Demirci Meslek Yüksek Okulu
Gördes – Gördes Meslek Yüksek Okulu
KırkaÄŸaç – KırkaÄŸaç Meslek Yüksek Okulu
Köprübaşı – Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu
Kula – Kula Meslek Yüksek Okulu
Salihli – Salihli Meslek Yüksek Okulu
Sarıgöl – Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu
Saruhanlı – Saruhanlı Meslek Yüksek Okulu
Soma – Soma Meslek Yüksek Okulu
Turgutlu – Turgutlu Meslek Yüksek Okulu

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Enstitüler[/mantra-button-color]

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Merkezler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)
Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM)
Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Merkezi (AMCC)
Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBUSEM)
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Mahalli İdareler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM)
Lie Grubu Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektörlüğe bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Kampüsler

Muradiye kampüsü
Muradiye kampüsü, 11 Temmuz 1992 tarihinde Manisa’nın Muradiye beldesine kurulmuÅŸtur.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Elektrik-elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Biyomühendislik
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Sanat Tarihi
Ä°statistik
CoÄŸrafya
Psikoloji
Sosyoloji
Felsefe
Yüksekokullar
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Araştırma Merkezleri
Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM)
Kampüste Yer Alan Binalar
Mühendislik fakültesi binası 2 adet
Fen-Edebiyat fakültesi binası 1 adet
Fen-Edebiyat Fakültesi Amfiler Binası
Bilgi işlem merkezi(kütüphane) 1 adet
Yemekhane 2 adet
Beden eğitimi dersi binası 1 adet
İnşaat halinde mühendislik fakültesi binası 1 adet
İnşaat halinde laboratuar binası 1 adet
1000 kişilik yurt binası
Uncubozköy Kampüsü
Kenan Evren sanayi sitesi karşısında Uncu Bozköy kampüsünde, lisans düzeyinde örgün (gündüz) ve II.öğretim (gece) olarak eğitim öğretim yapılmaktadır.İngilizce eğitimin isteğe bağlıdır ingilizce eğitim görmek isteyenler için hazırlık sınıfı zorunlu olup, eğitim süresi boyunca, bölümler tarafından belirlenen sayıda ders İngilizce okutulmaktadır.
Kampüste iibf dekanlık binası, derslik binası ,kütüphane, amfi binası,kantin Süleyman Demirel Kültür Merkezi , Tıp Fakültesi dekanlık binası,tıp fakültesi derslikleri,Hafsa Sultan Hastahanesi, ebelik ve hemşirelik bölüm binası bulunmaktadır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İşletme Bölümü
İktisat Bölümü
Maliye Bölümü
Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ekonometri Bölümü
Referanslar

^ “KuruluÅŸ Yıllarına Göre Ãœniversiteler sayfası” ((Türkçe)). Türkiye Cumhuriyeti Millî EÄŸitim Bakanlığı, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü resmî sitesi. EriÅŸim tarihi: 31 Temmuz 2009.
Dış bağlantılar

Celal Bayar Ãœniversitesi Web Sitesi
Cbü Aday Öğrenci
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Demirci Eğitim Fakültesi
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Celal Bayar Ãœniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Celal Bayar Ãœniversitesi, 45040 – MANÄ°SA

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Celal Bayar Ãœniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.bayar.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Celal Bayar Ãœniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 236 237 28 86

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Celal Bayar Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Incoming search terms:

  • cbü defam (1)
  • celal bayar merkezde hangi fakülteler var (1)
  • celal bayar üniversitesi fakülteler (1)
  • celal bayar üniversitesi fakülteleri (1)
  • manisa celal bayar üniversitesi işletme iktisadi bilimler adres (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir