SİLİNDİR OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

SİLİNDİR OPERATÖRÜ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 10UMS0080-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 16.07.2010-27643©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

SİLİNDİR OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0080-3

Standardı Hazırlayan
Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri
işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: İş
Makinaları Mühendisleri Birliği (İMMB)

Standardı Doğrulayan Sektör
Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay
Tarih/ Sayı:

29.06.2010 Tarih ve 2010/37
Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

16.07.2010-27643

Revizyon No:

00

1Mesleğin
yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Silindir
Operatörü (Seviye 3)                                                                                 10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ATAŞMAN:
Silindirin üzerinde bulunan ana ekipmanı
dışında farklı iş yapmaya yarayan, takılan ve sökülebilen ekipmanı,

BAKIM
KARTI (KÜNYE):
Silindirin özelliklerinin, yapılan periyodik
bakımların, arızaların, arızanın kim tarafından nasıl giderildiğinin vb.
kayıtların yapıldığı formlardan oluşan kart ya da kartları,

BALAST:
Silindir ağırlığını arttırmak için kullanılan sulu eriyik ya da kumu,

BELDEN
KIRMA:
İki parça halinde imal edilen, ana şasenin birbirine pimle
bağlanması ile silindirin dar alanda daha kolay dönüş hareketini yapmasını
sağlayan sistemi,

ÇELİK
BANDAJLI TAMBUR:
Toprak, stabilize ve asfalt
karışımı malzemenin sıkıştırılması ve düzeltilmesi için kullanılan silindirin
ön aks veya her iki aks yerine bağlı olan ekipmanını,

FİLTRE:
Yağ, yakıt, hava sisteminde bulunan ve özellikleri ile yağ, yakıt ve
havanın temizliğini sağlayan elemanı,

FREKANS:
Bir hareketin birim zaman içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığını
gösteren değeri,

FREN
KİLİT KOLU: Park durumunda fren
pedallarını kilitleyen kolu,

GÖSTERGE
SİSTEMİ:
Silindiri oluşturan elemanların (motor, şanzıman, tork konvertör vb) çalışma durumlarını, sıcaklık, basınç değerlerini,
yakıt seviyesini, hidrolik basınç seviyesini, akümülatör akım değerlerini ve
çalışma saatini gösteren göstergelerin toplandığı, silindiri kullanırken
operatörün görüş alanı içinde yer alan panoyu,

HAREKET
LEVYESİ:
Makinenin ileri geri hareketini kontrol eden kolu,

HİDROLİK
MOTOR:
Basınçlı hidrolik yağ ile çalışan, bir makine parçasını sağa
veya sola dönüş hareketi ile ileten, hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye
çeviren ekipmanı,

HİDROLİK
POMPA:
Hidrolik sisteme basınçlı ve istenen debide yağ göndererek,
sistemdeki diğer ekipmanın çalışmasını sağlayan,
mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren ekipmanı,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

KARTER
HAVALANDIRMASI:
Motor yağının ısınmasından dolayı oluşan sıkışmış
gazların karterden atılmasını sağlayan, üzerinde basınç
havalandırma filtresi ve valfi bulunduran dizel veya benzinli motor
elamanını,

KEÇİ AYAĞI TİP TAMBUR: Çelik
malzemeden silindirik şekil verilmiş ve silindir tamburu çelik bandajı
üzerinde, keçi ayağına benzeyen tırnaklar bulunan tambur tipini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Silindir
Operatörü (Seviye 3)                                                                                 10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD):
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık
ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KUMANDA
KOLU/LEVYESİ:
Makinenin hareketlerinin seçilmesini ve seçilen
hareketin kontrol edilmesini sağlayan makine parçasını,

LASTİK
TEKERLEKLİ SİLİNDİR:
Aracın yürüyüş sisteminde ön ve arka teker yerine
yan yana bağlanmış dişleri olmayan lastiklerden özel olarak üretilmiş, asfalt
sıkıştırma işlerinde kullanılan ve sıkıştırma işlemini lastikler aracılığı
ile yapan silindiri,

PAS:
Sıkıştırmanın tam yapılması için silindirin sıkıştırılacak yüzeyden
her gidiş gelişini,

SIYIRICI:
Sıkıştırma esnasında bandajların üzerine yapışan bitümlerin veya
malzemelerin temizlemesinde kullanılan ekipmanı,

TAMBUR
HİDROLİK MOTORU:
Silindir tamburunu hareket ettiren hidrolik motoru,

TANDEM
SİLİNDİR:
Sıkıştırılma ve düzeltilme işlemini bir adet önde iki adet
arkada olan tamburlarla statik olarak yapan silindiri,

TURBO
ŞARJER:
Dizel motorun egzoz gazı hızı ile çalışan ve motora yanma
havası girişini artırıp daha fazla yakıtın yanmasına neden olarak motor
gücünün artmasını sağlayan ekipmanı,

VİBRASYON
MOTORU:
Vibrasyon hareketinin yapılmasını sağlayan hidrolik motoru,

VİBRASYON
SİSTEMİ:
Makinenin tamburunun vibrasyon yapmasını sağlayan hidrolik,
mekanik, elektrik sistemlerinin tümünü,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………… 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 17

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………………. 20©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Silindir
Operatörü (Seviye 3)                                                                                 10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Silindir Operatörü (Seviye
3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Silindir
Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Silindir Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Silindir Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve
güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde,
mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, silindiri ve ataşmanları
kullanarak, toprak, kırma taş, stabilize, asfalt ve
benzeri malzemelerin sıkıştırma işlemlerini emniyetli bir şekilde
gerçekleştiren, silindirin genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08:
8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin
operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve
Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre
ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan
diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Silindir Operatörü (Seviye 3) çalışmalarını
kabin içerisinde veya dışarısında yürütür. Zaman zaman tünel, maden ocakları
gibi kapalı alanlarda da çalışabilir. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülü
olabilir. İş öncesi ve iş bitiminde yöneticiler, diğer çalışanlar/operatörler
ve makine bakımcıları ile iletişim halindedir. Operatör vardiya usulü, esnek
mesai zamanlarında çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Silindir
Operatörünün ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna ve
Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen operatör belgesine sahip
olması gerekmektedir.10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri
kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalara sadece yetkili kişilerin müdahale etmesini sağlar.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

A.1.5

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

İş ile ilgili emniyet

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır.

A

tedbirleri almak
(devamı var)

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve
güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Acil durumlarda silindiri durdurur ve yetkilileri konu hakkında
bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.1

Çalışacağı sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

A.2

Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.2.2

Çalışacağı çevre hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

A.2.3

Çalışmaya başlamadan önce çalışacağı sahada ilgisiz kişilerin
bulunmamasına dikkat eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı (zehirli
maddeler, emisyon gazları, egzoz gazı vb. gazlar)
önlem almak

A.3.1

Kapalı alanda çalışması halinde çalışma ortamının havalandırılmasını
sağlar.

 

 

A.3

A.3.2

Konu ile ilgili yasal talimatlar hakkında bilgi sahibi olur ve
talimatlara uyar.

 

 

 

A.3.3

Gece çalışmalarında ve yağışlı havalarda gerekli önlemleri alır.

 

 

A.4

Çalışma zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri

A.4.1

Zemin hakkında bilgi sahibi olur ve zemindeki engelleri kaldırır veya
kaldırılmasını sağlar.

A

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak

hakkında kendisine
verilen talimatlara uymak

A.4.2

Çalışılan sahada yer altı ve yerüstünden geçen enerji hatları, yüksek
gelirim hatları (doğalgaz elektrik ve su hattı vb.) konusunda yetkiliden
bilgi alır.

 

 

A.5

Yapacağı işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı
seçmek

A.5.1

Derinlik ve eğimlere uygun koruyucu ekipmanı
seçer.

 

 

A.5.2.

İş emniyeti ile ilgili koruyucu ekipmanın
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.6

Trafik güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol
etmek

A.6.1

Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat eder.

 

 

A.6.2

Çalışmaya başlamadan önce güvenliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol
eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İşe hazırlık yapmak

B.1

Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

B.1.1

İlgili amirinden sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle ilgili bilgi
alır.

B.1.2

Projede belirtilen sıkıştırma tekniğine ilişkin yetkiliden bilgi alır.

B.1.3

Sıkıştıracağı malzeme ve tabaka hakkında yetkiliden bilgi alır.

B.2

Aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile koordineli
çalışmak

B.2.1

İşe başlamadan önce diğer operatörlerle bilgi alışverişi yapar.

B.2.2

Gerekli durumlarda sesli ve ışıklı ikazları kullanır.

B.3

Vardiya değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili bilgi
almak

B.3.1

Bir önceki operatörden çalışmasıyla ilgili sözlü bilgi alır.

B.3.2

Varsa bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili kayıtları inceler.

B.4

Çalışacağı zemine göre lastik tekerlekli silindirlerde lastik hava
basıncını kontrol etmek

B.4.1

Lastik tekerlekli silindirlerde sıkıştıracağı malzemeye göre lastik
hava basıncını kontrol eder.

B.5

Silindirin genel temizliğinin yapılmasını sağlamak

B.5.1

İşe başlamadan önce silindirin genel temizliğini kontrol eder.

B.5.2

Gereği durumunda makineyi yıkar, daima işe hazır vaziyette olmasını
sağlar.

B.5.3

Camların, aynaların, makinenin dış görünümünün temizliğini yapar.

B.6

İşe başlamadan yakıtın suyunu almak

B.6.1

Yakıt tankı veya yakıt filtresinde oluşan suyu alır.

B.6.2

Yakıt tankının altında bulunan tapa veya musluktan suyu alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Gresörlüklerin ucunu ve etrafını
temizler ve gres pompasıyla el kitabında tarif edilen miktarlarda gres yağı
basar.

 

 

 

 

C.1.2

Lastik tekerlekli olanlarda şişirme sistemlerini ve hava kaçaklarını
kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.3

Lastikteki deformasyonları (patlak, kesik, yarık, balon vb.) kontrol
eder ve deformasyonları yetkiliye bildirir.

 

 

 

 

C.1.4

Tamburların vibrasyon takozlarını, sıyırıcı bıçakları ve tamburlarda
deformasyon olup olmadığını kontrol eder

 

 

 

 

C.1.5

Varsa su püskürtücülerini kontrol eder11.

 

 

 

Silindirin günlük bakım ve kontrollerini yapmak (devamı var)

C.1.6

Mekanik ve hidrolik bağlantı noktalarını kontrol eder, gevşeyen
cıvataları ve somunları sıkıştırır.

C

Silindirin genel kontrolünü yapmak

C.1

C.1.7

Hidrolik rekorları kontrol eder, kaçaklar varsa sıkıştırır ve arızalar
hakkında yetkiliye bilgi verir.

 

(devamı var)

 

C.1.8

Motor dururken kayışların gözle kontrolünü yapar, çatlama, kopma,
parlama, aşınma varsa değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.1.9

Kayış gerginlik ayarını elle kontrol eder, gerekirse el kitabına göre
gerginlik ayarını yapar.

 

 

 

 

C.1.10

Hortumlarda aşınma, deformasyon ve sızıntı olup olmadığını kontrol
eder, sızıntı ve deformasyon varsa yetkiliye haber verir.

 

 

 

 

C.1.11

Akünün elektrolit seviye kontrolünü yapar, gerektiğinde saf su ilavesi
yapar veya yaptırır.

 

 

 

 

C.1.12

Akünün kutup başlarında oksitlenmeyi önleyici önlemleri alır ve kutup
başlarının iletken teması sonucu kısa devre olmasını engeller.

 

 

 

 

C.1.13

Akünün gaz çıkışı deliklerinin açık olmasını sağlar.

11          Sadece asfalt zeminlerde kullanılır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.14

Aydınlatma (far, iç aydınlatma, sinyal, uyarı, iç tepe lambaları) ve
gösterge sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.15

Yağ, yakıt ve varsa soğutucu sıvı seviyelerini el kitabına göre,
gösterge veya çubukla kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.16

Soğutma sistemlerinde kaçak olup olmadığını kontrol eder.

 

 

C.1

Silindirin günlük bakım ve

C.1.17

Radyatörün makineye bağlantı noktalarını ve peteklerini kontrol eder,
tıkalıysa peteklere zarar vermeden hava veya suyla temizler.

 

 

 

kontrollerini yapmak

C.1.18

Uyarı lambası veya göstergeyi dikkate alarak hava filtresini kontrol
eder, gerekirse el kitabına uygun bir şekilde değiştirir.

C

Silindirin genel kontrolünü yapmak

 

 

C.1.19

Emniyet ekipmanını (fren, emniyet kolu,
servis ve park freni, geri vites kornası, tepe lambası) kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.20

Silindiri çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtır, gazı arttırarak
hareketli aksamların çalışıp çalışmadığını kontrol
eder.

 

 

C.2

Basit arıza ve eksiklikleri gidermek

C.2.1

Operatör el kitabında tanımlanan basit arıza ve eksiklikleri giderir,
büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirir.

 

 

C.3

Silindirin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

C.3.1

Bakım-onarım kitapçığını okur ve bakım ve kontrol kayıtlarını takip
ederek silindirin belirlenen çalışma saatlerine göre periyodik bakımlarının
yapılmasını sağlar.

 

 

C.4

Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak

C.4.1

Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutar ve bakım kartını
sürekli kabinde bulundurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Silindir motorunu çalıştırmak

D.1.1

El kitabındaki talimatlar doğrultusunda motoru çalıştırır.

 

 

D.2

Silindiri çalışma sıcaklığına

D.2.1

Silindirin tüm göstergelerini kontrol eder ve el kitabındaki
talimatlar doğrultusunda silindiri çalışma sıcaklığına getirir.

 

 

getirmek

D.2.2

Motordan gelen, arıza belirtisi olabilecek olağandışı sesleri kontrol
eder.

 

 

 

 

D.3.1

Direksiyonu sağa, sola çevirerek direksiyonun kontrolünü yapar.

 

 

 

 

D.3.2

Silindirin türüne göre fren kontrolünü yapar.

 

Silindirle sıkıştırma

D.3

İşe başlamadan önce silindirin gerekli kontrollerini yapmak

D.3.3

Hareket levyesini kumanda ederek makinenin ileri geri hareketlerini
kontrol eder.

D

işlemlerini yapmak
(devamı var)

 

D.3.4

Gaz vererek motor devrinin artıp artmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

D.3.5

Sıkıştırılacak zeminde vibrasyonlu silindirlerde makineyi yürüterek
vibrasyon düğmesine basmak suretiyle vibrasyon kumanda sistemini kontrol
eder.

 

 

D.4

Bandaj suyu sistemini devreye sokmak111

D.4.1

Kumanda düğmesiyle ıslatma sistemini çalıştırarak kontrolünü yapar.

 

 

 

Sıkıştırılacak zemin (toprak, stabilize ve
asfalt gibi) üzerinde silindiri yürütmek

D.5.1

Hareket levyesini kullanarak silindiri el kitabında belirtildiği gibi
yürütür.

 

 

D.5

D.5.2

Sıkıştırmanın homojen olması için uygun hızda makineyi kullanır.

 

 

 

D.5.3

Kendisine verilen değerlere göre makinenin hız seçimini yaparIV.

IIIBu işlem sadece asfalt zeminlerin
sıkıştırılmasında uygulanır.IVHız, frekans vb. değerler amiri tarafından
operatöre verilir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010                                                                                                                                                                                                                                   Sayfa
13

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Silindirle sıkıştırma işlemlerini yapmak

D.6

Vibrasyon kumanda sistemini devreye sokmak

D.6.1

Vibrasyon kumanda sisteminden kendisine verilen değerlere göre
vibrasyon frekansını seçer.

D.6.2

Patinaj halinde, çekiş kumanda sistemi varsa, patinaj yapan kısımdan
yapmayan kısma güç aktarır.

D.7

Sıkıştırma işlemini tamamlamak

D.7.1

Sıkıştırma testlerinin sonucu olumlu ise sıkıştırma işlemini
sonlandırır.

D.7.2

Sıkıştırma işleminin tamamlandığını yetkiliye bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Silindirde kırık, çatlak, yağ, su ve yakıt sızıntılarının olup
olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

E.1.2

Silindirin yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen cıvataları
sıkar.

 

 

E.1

Çalışma sonunda silindiri park etmek

E.1.3

Dinlendirilmiş yakıttan akaryakıt ikmali yapar, aldığı yakıt miktarını
kaydeder ve amirine bildirir.

 

 

 

 

E.1.4

Silindiri, ayrılmış park alanında düz bir zemine emniyetli bir şekilde
park eder.

 

 

 

 

E.1.5

Vitesi park konumuna alır, frenleri kilitler ve park freni uygular.

 

 

 

 

E.2.1

Basınçlı yıkama makinesi ile silindirin temizlenmesini sağlar.

E

Silindiri park etmek veya

 

 

E.2.2

Silindiri askıya alır, bandajları veya lastikleri yerden kesecek
şekilde şase altına takoz konulmasını sağlar.

depolamak

 

 

E.2.3

Akünün sökülmesini sağlar.

 

 

 

 

E.2.4

Lastik havalarını normal hava basıncına göre yaklaşık %20 oranında
düşürür.

 

 

 

Uzun süreli beklemelerde silindiri depolamak

E.2.5

Açıkta kalan hidrolik silindir rotların yağlanmasını sağlar.

 

 

E.2

E.2.6

Yakıt deposunun doldurulmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.7

Silindirin gres ile yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.8

Silindir kabinini ve akü devre kesiciyi kilitler.

 

 

 

 

E.2.9

Genel durum hakkında yetkiliye rapor verir.

 

 

 

 

E.2.10

Silindir 6 (altı) aydan az bekleyecekse ayda bir çalıştırıp tüm
hareketleri uygular. Uzun süre bekleyecekse, katalogunda
belirtilen uzun süreli bekleme durumunda yapılacakları uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

F.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri
mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi v
erir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Silindir Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Anahtar takımları

2.

Ataşmanlar

3.

Balyoz

4.

Çeki halatı

5.

Çekiç

6.

El feneri

7.

Emniyet kemeri

8.

Filtre sökme takma aparatı

9.

Filtreler

10.

Gres pompası

11.

Hava basınç saati

12.

Hidrolik kriko

13.

Huni

14.

İlk yardım çantası

15.

Kazma

16.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, eldiven,
kulaklık, çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, toz gözlüğü, toz maskesi,
iş elbisesi vb.)

17.

Mükerrer

18.

Kürek

19.

Levye

20.

Lokma takımı

21.

Madeni yağlar

22.

Mazot

23.

Mazot pompası

24.

Pürmüz

25.

Reflektör

26.

Riper uçları, kazmaları, pimleri

27.

Seyyar lamba

28.

Silindir çeşitleri (lastik tekerlekli, demir
bandajlı, vibrasyonlu, tandem, keçi ayağı vb.)

29.

Su ve temizlik bezi

30.

Takoz

31.

Telsiz-telefon

32.

Tornavidalar

33.

Trafik ikaz lambası

34.

Yağdanlık

35.

Yangın söndürücü

10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil durum bilgisi

2.

Ağırlık ve denge bilgisi

3.

Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

4.

Silindir ve ataşmanları
bilgisi

5.

Silindir donanımlarının limit ve kapasiteleri
bilgisi

6.

Ekip içinde çalışma yeteneği

7.

El becerisi

8.

El-ayak-göz koordinasyon yeteneği

9.

İletişim yeteneği

10.

İlk yardım bilgi ve becerisi

11.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

12.

İşaret bilgisi

13.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı
kullanma bilgisi

15.

Silindirin çalışma ayarlarını yapabilme bilgi
ve becerisi

16.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

17.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

18.

Mesleki terim bilgisi

19.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

20.

Standart ölçüler bilgisi

21.

Temel elektrik-elektronik bilgisi

22.

Temel hidrolik bilgisi

23.

Temel mekanik bilgisi

24.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın
söndürücüleri kullanma bilgisi

25.

Zemin bilgisi

10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve
sakin olabilmek

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu ve senkronu kurabilmek

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanabilmek

5.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

7.

Değişime karşı açık olmak ve değişen
koşullara uyum sağlamak

8.

Ekip içinde uyumlu olmak

9.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

10.

İş disiplinine sahip olmak

11.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

12.

İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin
kullanımına özen göstermek

13.

Kaliteye dikkat etmek

14.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.

Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

16.

Meslek ahlakına sahip olmak

17.

Planlı ve organize olmak

18.

Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı
davranmak

19.

Sağlığına özen göstermek

20.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.

Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.

Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında
etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki

 

verebilmek

23.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen
göstermek

24.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşabilmek

25.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Silindir Operatörü (Seviye 3) meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Silindir
Operatörü (Seviye 3)                                                                                 10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek             Standardı
Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati ERSOY,
İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek
Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES
– İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

İrem
YENDİ, İNTES – Ekonomist

2.
Teknik            Çalışma
Grubu Üyeleri:

Sabri ERGÜN, Attila Doğan İnş. ve Tes. A.Ş.

Hakan ÇELİKER, Düzen Makine-LIBHERR-İMMB
Üyesi – Servis Müdürü

Murat COŞGUN, GÜRİŞ İnş. ve
Müh. A.Ş. – İMMB Üyesi – Makine İşletme Şefi

Metin ŞİMŞEK, Hidromek
– Eğitim ve Dokümantasyon Müdürü

Kemal GİŞAN, Hidromek
SSH – Eğitim Sorumlusu

Hüseyin ELGUŞ, Hidromek
SSH – Eğitim Sorumlusu

Gülderen ÖÇMEN,
İMMB – Genel Sekreter

İbrahim ANLAŞ, İMMB – Teknik Öğretmen

Eşref YILDIZ , LIEBHERR
– Operatör

Levent ÇAKAR, LIEBHERR-İMMB Üyesi – Hafriyat
Bölümü Ankara Bölge Satış Yöneticisi Üzeyir AKSOY, Mesa Mesken San. A.Ş.

Ömer GÜVEN, Palet İnş.

Muammer Kıstı, Pi Makina Mürsel YILDIZ, Pi
Makina

Ali KARŞIGİL, Pi Makine-İMMB Üyesi – Servis
Başmühendisi R.Basri BALOĞLU, Türkiye Yol-İş
Sendikası – İnşaat Mühendisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Silindir Operatörü (Seviye 3)                                                                                 10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve
İnşaat Dairesi Başkanlığı

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul
Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul Ticaret Odası İş Makinaları
Mühendisleri Birliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Karayolları Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje
Dairesi Başkanlığı

Makine Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul
Şubesi

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme
Vakfı

MESS Eğitim Vakfı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Silindir
Operatörü (Seviye 3)                                                                                 10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve
Mali İşler Dairesi Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma
ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği

Türk Standartları Enstitüsü, Standart
Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları,
Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren
Sendikası

Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim
Vakfı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri
İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Silindir
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0080-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa DEMİR, K.Haluk
GÜLHAN, Kemal AYDOĞAN, Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat
SÖNMEZ, H.Necati ERSOY, Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yükseköğretim Kurulu)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan
GERGİN,Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik
Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

ProfDr. Oğuz
BORAT,

ProfDr. Yücel ALTUNBAŞAK, Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24 

Incoming search terms:

  • silindir operatörü maaşları (54)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir