SES YALITIMCISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

SES YALITIMCISI SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0133-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011 – 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

SES
YALITIMCISI

Seviye:

31

Referans
Kodu:

11UMS0133-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası
(İNTES)

Yardımcı
Kuruluş: Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011
Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011
/27881 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)                                                                                           11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                            Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AGRAF:
Ana taşıyıcı tavan profillerini sabitlemek için
kullanılan aksesuarları,

AKSESUARLAR:
Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama
malzemeleri ile yapılan asma tavan, bölme duvar ve giydirme duvar
imalatlarında kullanılan çeşitli ürünleri (agraf, klips, askı maşası, askı
çubuğu, ekleme parçası vb.),

BORAZAN
VİDA: Profilli ses yalıtım uygulamalarında, levha biçimindeki kaplama
malzemelerini galvanizli çelik sac profillere
sabitlemede kullanılan vidaları,

ÇELİK
DÜBEL: Asma tavan imalatlarında, mevcut döşemeye sabitlenen, askı çubuğu ve
asma tavan sistemini taşıyan dübeli,

ÇIRPI
İPİ: Teraziye alınan yüzeyleri işaretleyen boyalı ipi,

DERZ
BANDI: Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama
malzemelerinin birleşim yerlerinde sıva çatlamalarını önlemek için kullanılan
bantları,

DÜBEL-VİDA:
Profilleri döşeme, tavan ve duvara sabitlemede kullanılan, dübel ve pul başlı
vidayı,

DÜŞEY
TAŞIYICI PROFİL: Döşeme ve tavana monte edilen “U” profillerin
içerisine belirli aralıklarla düşey olarak yerleştirilen, aralarına ses
yalıtım malzemelerinin yerleştirildiği ve üzerine alçı levha, ahşap yünü
levha vb. levha biçimindeki kaplamaların monte edildiği, U,

I
ve kutu biçimindeki profili,

GALVANİZ
PROFİLLER: Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif
kaplama malzemeleri ile yapılan asma tavan, bölme duvar ve giydirme duvar
imalatlarında taşıyıcı sistemin oluşturulmasında kullanılan, üzerine galvaniz
kaplı, çeşitli taban genişlikleri ve et kalınlıklarında olan profilleri,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPOZİT
PANEL: Bir veya her iki yüzeyi bir başka malzeme ile fabrika ortamında emprenye edilmiş bileşik levha biçimindeki malzemeyi,

KOT
ALMAK: İmalatı yapılacak yüzeylerin terazisinde olması için yapılan işlemi,

KÖŞE
PROFİLİ: Dış köşelerin darbe dayanımını artırmak ve yüzey dikliğini sağlamak
amaçlı köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu profilleri,

MASTAR:
Ahşap veya hafif metal malzemeden yapılan, çeşitli uzunlukta imal edilen,
yüzey düzgünlüğünü kontrol etme ve yüzey düzeltme gibi işlerin yapımında kullanılan
aracı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)                                                                                      11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMATKAP
UÇLU VİDA: 1,7 mm den kalın profilleri sabitlemede
kullanılan vidaları,

MERCİMEK
BAŞLI VİDA: Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif
kaplama malzemeleri ile yapılan uygulamalarda, gereken noktalarda metale
sabitlemeyi sağlayan vidayı,

PAH:
Yüzey köşelerine belirli açı veya yuvarlak şekil verilmesi işlemini,

PERÇİN
MAKİNESİ: Profilleri birbirine kenetlemeye yarayan el aletini,

SES
YALITIM BANDI: Profilli ses yalıtım uygulamalarında tavan, döşeme, duvar gibi
yapı elemanlarına monte edilen profiller aracılığı
ile iki bölme arasında ses geçişine neden olabilecek ses köprülerini önlemek
amacı ile profillerin altlarına yapıştırılan veya sürülen malzemeyi,

SES
YALITIM MALZEMELERİ: Taş yünü, cam yünü, ahşap yünü, yumuşak poliüretan
köpüğü, polietilen köpüğü ve melamin köpüğü gibi,
ses geçişini sınırlandırmak amacı ile kullanılan özel malzemeleri,

ŞAKÜL:
Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan
aracı,

VİDALAMA
MAKİNESİ (ELEKTRİKLİ TORNAVİDA/SIKMA): Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha
biçimindeki muhtelif kaplama malzemelerini profillere
sabitlemeye yarayan elektrikli tornavidayı,

YALITIM
MALZEMESİ: Asma tavan, bölme duvar veya giydirme duvar imalatlarında
sistemin, ısı, ses ve yangın açısından performansını artırmak için
kullanılan, farklı yoğunluklarda ve farklı kalınlıklardaki malzemeyi,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………. 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 16

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

3.4.
Tutum ve Davranışlar………………………………………………………………………………………………………………………. 17

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 19©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından
hazırlanmıştır.

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Ses Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardıİ. MESLEK
TANITIMI
2.1.            Meslek
Tanımı

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu
yapan, her türlü yapıda ses yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan
ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

İ.İ. Mesleğin Uluslararası
Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO GS: 7124 (Yalıtım işlerinde
çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

*Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca,
meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3); her türlü bina, endüstriyel tesis ve gerekli olan
yerlerde ses yalıtımı yapar. Zaman zaman toz ve kokunun yoğun olduğu, açık ya
da kapalı ortamlarda çalışır. Ses yalıtımcısı işin gereğine göre mimar,
mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile işbirliği içerisinde
çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Ses
Yalıtımcısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması,
yükseklik fobisinin olmaması, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık
raporuna sahip olması gerekir.11ÜMSG133-3
I 01.03.2011 I 00

Referans
Kodu I Onay Tarihi I Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
İ

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Projeyi
detaylı biçimde okur.

 

 

A.1

Projeyi
incelemek

A.1.2

İş
kalemlerini tespit eder.

 

 

 

 

A.1.3

İş
sıralamasını yapar.

 

 

 

 

A.2.1

Yalıtımı
yapılacak yüzeylerin hazır olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.2

Yalıtım
öncesi kontrolleri

A.2.2

Saha
kontrolü yapar.

 

 

yapmak

A.2.3

Yalıtımı
yapılacak yüzeylerin metrajını çıkartır.

 

İş organizasyonu
yapmak (devamı var)

 

 

A.2.4

İşlerin
yapılması esnasında hava koşullarını önceden kontrol eder.

A

A.3

Teknik
şartnameyi incelemek

A.3.1

Şartnamedeki
iş kalemlerini kontrol eder.

 

 

A.3.2

Şartnamedeki
malzemelerin teyidini yapar.

 

 

A.4

Araç gereç
ve malzeme seçimi

A.4.1

Kullanılacak
ekipmanı belirler ve hazırlar.

 

 

yapmak

A.4.2

Sarf
malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre belirler.

 

 

 

 

A.5.1

Depolama ve
istiflemeyi kurallara uygun olarak yapar veya yapılmasını sağlar

 

 

 

Lojistik ile
ilgili işlemleri yapmak

A.5.2

Depolanan
alandan kullanılan alana malzeme taşır veya taşınmasını sağlar.

 

 

A.5

A.5.3

Atık
malzemeleri uygun yerlerde depolar.

 

 

 

 

A.5.4

İşverenle
görüşerek, uygun yerlerde depolanan atıkların sevkiyatının yapılmasını
sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.6

Yardımcı
elemanlara iş dağılımı yapmak ve iş programını uygulamak

A.6.1

İşe göre
eleman seçimi yapar.

 

 

 

A.6.2

Yardımcı
elemanlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

 

 

 

 

A.7.1

Çalışacağı
alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.7.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.7.3

Arızalan
yetkili kişiye bildirir.

A

İş
organizasyonu yapmak

 

 

A.7.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

A.7

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak

A.7.5

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

 

A.7.6

İletişim
araçlarını yanına alır.

 

 

 

 

A.7.7

Çalışacağı
alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.7.8

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

A.7.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.7.1G

Yardımcı elemanların
iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Döşemelerde
ses yalıtımı

yapmak

(devamı var)

B.1

Yüzer
döşemelerde ses yalıtımı yapmak

B.1.1

Yüzeyi yağ,
toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.

B.1.2

Yapısal ya
da yüzeysel bozuk satıhları uygun tamir harçları ile tamir eder.

B.1.3

Taşyünü,
polietilen, kauçuk köpüğü gibi yüzer döşeme ses yalıtım levhalarını döşeme
üstüne serbest döşer.

B.1.4

Döşeme
kaplamasında meydana gelebilecek darbe ve titreşimin duvarlar vasıtasıyla
komşu mekâna geçmesine engel olmak için, kaplama üst kotuna göre belirlenecek
kalınlıkta levhaları keserek tüm döşeme etrafına, süpürgelik hattınca döşer.

B.1.5

Şap
dökülmeden önce levhaların üzerine su geçirimsiz bir örtü serer.

B.1.6

Su
geçirimsiz örtü üzerine şap uygulaması yapılmasını sağlar.

B.2

Döşemelerin
altından ve tavandan ses yalıtımı yapmak

B.2.1

Yüzeyi yağ,
toz, harç artığı, demir filizleri vb. atıklardan temizler.

B.2.2

Yüzey bozuk
ise tamir eder.

B.2.3

Aralarında
boşluk kalmayacak şekilde ses yalıtım levhalarını tavana yapıştırır ve
dübeller.

B.2.4

Yapıştırma
yöntemini yüzeyin düzgünlüğüne göre seçer ve yapıştırma işlemini yapar.

B.2.5

Yapıştırmalı
sistemde dübelleme işleminden sonra gereği halinde
sıva veya alçıplaka, perfore sac gibi kaplama
malzemelerini uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.3.1

Ses yalıtım
malzemesinin uygulanacağı tavana; taşıyıcı konstrüksiyonun
uygulanacağı eksende detaylara uygun aralıklarda dübel atar ve sabitleme
elemanlarını dübellere vidalar.

 

 

 

 

B.3.2

Profilli
asma tavanlı sistemlerde ses köprüleri oluşmaması için profillerin
duvar ve tavan ile birleşim yerlerinde akustik bantlar kullanır.

B

Döşemelerde
ses yalıtımı

B.3

Asma tavan
sistemleri ile ses yalıtımı yapmak

B.3.3

Asma tavanlı
sistemde (profilli sistemde) yalıtım malzemeleri
arasında boşluk bırakmayacak şekilde döşeme yapar.

yapmak

 

B.3.4

Belirlenen
kotlarda oluşturulan asma tavan konstrüksiyon
üzerine ses yalıtım malzemelerini tekniğine uygun şekilde döşer.

 

 

 

 

B.3.5

Ek
yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde ses yalıtım malzemelerini monte eder.

 

 

 

 

B.3.6

İç yüzey
kaplamasını taşıyıcı konstrüksiyona tekniğine uygun
olarak tespit eder ve uygulamayı bitirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Duvar
ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek “U” profilleri
keserek uygulamaya hazırlar.

 

 

 

 

C.1.2

Kesilen U profillerin tavan ve döşeme ile temas edilecek taban
kısımlarına ses köprüleri oluşmaması için akustik bant yapıştırır.

 

 

 

 

C.1.3

Tavan ve
tabana U profillerin monte edileceği yerleri çizgi
çizerek işaretler.

 

 

 

 

C.1.4

U profilleri, şartnamede yapılan tanımlamalara uygun
şekilde, boşluklu veya boşluksuz olarak çizilen çizgilere göre mekanik olarak
monte eder.

 

 

C.1

Mevcut duvar
üzerine profilli ses yalıtımı yapmak

C.1.5

Taban ve
tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey taşıyıcı profilleri (C profil) duvar yüksekliğine göre keserek uygulamaya
hazırlar.

 

 

 

 

C.1.6

Tavandaki ve
tabandaki konstrüksiyon arasına uygun aralıklarla
dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer.

C

Duvarlarda
ses yalıtımı yapmak

 

 

C.1.7

Ses yalıtım
malzemelerini dikey taşıyıcı profiller arasına,
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

 

(devamı var)

 

 

C.1.8

Düşey
taşıyıcı profillerin iç ortama bakan yüzeylerine
akustik bant yapıştırır.

 

 

 

 

C.1.9

İç yüzey
kaplamasını akustik bant üzerinden dikey taşıyıcı profillere
vidalar.

 

 

 

 

C.1.10

Birleşim
yerlerine derz bandı yapıştırır ve derz alçısı çeker.

 

 

 

 

C.2.1

Yapıştırmalı
ses yalıtım uygulamalarında yüzeyin düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma tekniğini
belirler.

 

 

 

Mevcut duvar
üzerine

C.2.2

Alçı veya
çimento esaslı yapıştırıcıyı üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

C.2

yapıştırmalı ses
yalıtımı yapmak

C.2.3

Yapıştırıcıyı
levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve levha ortasında öbekler halinde ses
yalıtım levhalarına uygular.

 

 

 

 

C.2.4

Ses yalıtım
levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.5

Sıvayı
üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar ve fileli sıva uygulaması
yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.3.1

Kullanılacak
olan kompozit levhaları duvar yüksekliğine göre
keser.

 

 

 

Kompozit levhalar
kullanarak ses yalıtımı yapmak

C.3.2

Alçı esaslı
yapıştırıcıyı üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

C.3

C.3.3

Yapıştırma
işlemini levhanın arka yüzeyine öbekleme tekniği
ile yapar.

 

 

 

 

C.3.4

Kompozit levhalar
yapıştırıldıktan sonra birleşim yerlerine derz bandı ve derz alçısı çeker ve
boyaya hazır yüzey elde eder.

 

 

 

 

C.4.1

Projede
tanımlanan yerleşim ve duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek
“U” profilleri keserek uygulamaya hazırlar.

 

 

 

 

C.4.2

Tavan ve
tabana U profillerin monte edileceği yerleri çizgi
çizerek işaretler.

 

 

 

 

C.4.3

U profilleri çizilen çizgilere göre mekanik olarak monte
eder.

C

Duvarlarda
ses yalıtımı yapmak

 

 

C.4.4

Taban ve
tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey
taşıyıcı profilleri duvar yüksekliğine göre keserek uygulamaya hazırlar.

 

C.4

Ara bölme
duvarlarda ses yalıtımı yapmak

C.4.5

Tavandaki ve
tabandaki konstrüksiyon arasına uygun aralıklarla dikey
olarak taşıyıcı profilleri döşer.

 

 

 

 

C.4.6

Ses yalıtım
malzemelerini dikey taşıyıcı profiller arasına,
birbirleri arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

C.4.7

Düşey
taşıyıcı profillerin her iki dış yüzeylerine akustik
bant yapıştırır.

 

 

 

 

C.4.8

İç yüzey
kaplamasını (alçı levha vb.) akustik bant üzerinden dikey taşıyıcı profillere vidalar.

 

 

 

 

C.4.9

Birleşim
yerlerine derz bandı yapıştırır ve derz alçısı çeker.

 

 

C.5

Duvar/döşeme
geçiş detaylarında ses yalıtımı yapmak

C.5.1

Duvar ve döşeme
elemanlarını delip geçen tesisat elemanlarının (boru, kanal vb) titreşim ile gürültü iletmesini önlemek için,
döşemeyle/duvarla birleşim yerine ses yalıtım malzemelerini (taşyünü, camyünü, kauçuk, polietilen vb.) uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.l.l

Gürültü kaynağının
etrafına ses yalıtım panellerinin monte edileceği taşıyıcı konstrüksiyonu
hazırlar.

 

 

 

 

D.1.2

Gürültü
kaynağının çalışmasına engel olmayacak şekilde gerekiyorsa havalandırma
boşluklarını bırakır.

 

 

D.l

Gürültü
kaynaklarında ses

D.1.3

Gürültü kaynağına
bakan tarafı özel perforeli panellerle kapatır.

 

Gürültü
kaynaklarında ses ve titreşim yalıtımı yapmak

yalıtımı yapmak

D.1.4

Perforeli panellerin
yüzeyine ses yalıtım malzemelerini aralarında boşluk kalmayacak şekilde monte
eder.

D

 

 

D.1.5

Gürültü
kaynağının etrafına çelikten ikinci (dış) perfore olmayan plakaları monte
ederek uygulamayı tamamlar.

 

 

 

 

D.1.6

Gerekli
durumlarda duvarda, tavanda ve zeminde uygulanan ses yalıtım montaj
detaylarının aynısını uygular.

 

 

D.2

Titreşim
yalıtımı yapmak

D.2.1

Titreşim
üreten cihazların zemine oturan kısmına şartnameye uygun olarak helozenik yay, plastik takoz, kauçuk gibi malzeme koyarak
zeminden ilişkisini keser.

 

 

 

 

D.2.2

Titreşim
üreten cihazların altına yüzer döşeme detayı oluşturarak titreşim yalıtımlı
kaide betonu döker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

E.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

E.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

E.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

E.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

E.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

E.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

E.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Ses Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Branda

2.

Cetvel

3.

Çelik
mala

4.

Çırpı
ipi

5.

Çivi
çeşitleri

6.

Darbeli
delici uç

7.

Darbeli
kırıcı uç

8.

Derz
dolgu malzemeleri

9.

Derz
filesi

10.

Dübel

11.

El
matkabı

12.

Elektronik
lazer ışınlı hortum terazi

13.

Emniyet
ekipmanı

14.

Fırça

15.

Harç
hazırlama malzemeleri

16.

İkaz
şeritleri

17.

İp

18.

İş
asansörü

19.

İş
merdiveni

20.

Karıştırma
aparatı

21.

Kişisel
koruyucu donanım (kulak koruyucusu, iş gözlüğü, iş eldivenleri, iş elbisesi,
baret vb.)

22.

Kova

23.

Köşe
profili

24.

Lazerli
mesafe ölçer

25.

Makine
yağı

26.

Malzeme
katalogu

27.

Markalama
kalemi

28.

Misina
ipi

29.

Ses
yalıtım malzemeleri

30.

Spiral
metal kesme taşı

31.

Vida
çeşitleri

32.

Zımpara

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Basit iş iskelesi kurma bilgi ve becerisi

5.
Çevre koruma standartları bilgisi

6.
Depolama bilgisi11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Ses Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı7.
Ekip içinde çalışma yeteneği

8.
El becerisi

9.
Görsel yetenek

10.  Harç
hazırlama bilgisi

11.  Harç
karışım miktarları bilgisi

12.  Ses
yalıtım teknikleri bilgisi

13.  Ses
yalıtım malzemeleri bilgisi

14.  İletişim
yeteneği

15.  İSG
bilgisi

16.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

17.  Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

18.  Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.  Mesleki
terim bilgisi

20.  Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

21.  Ölçme
ve kontrol bilgisi

22.  Proje
okuma bilgisi

23.  Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

24.  Temel
matematik bilgisi

25.  Yapı
ve yapı malzemeleri bilgisi

26.  Yüzey
hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

27.  Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.  İnsan
ilişkilerine özen göstermek

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

13.  İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

14.  Kaliteye
dikkat etmek

15.  Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

16.  Kendinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.  Meslek
ahlakına sahip olmak

18.  Planlı
ve organize olmak

19.  Risk
ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No20.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.
Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.
Tedbirli olmak

23.
Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin
şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)                                                                                      11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk:
Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi

H.
Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil
Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Süheyla ASLAN, İNTES – İnsan Kaynakları
Uzmanı

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ali
TAKUÇİN – Koster

Burhan
KÖMÜRCÜ – İZOCAM AŞ.

Cemal
Taluk SAİT – Coobaın Weber A.Ş.

Güneş
YÜZÜGÜR – İZODER Hakan YILMAZ – Marshall Boya Hüseyin HELVACI – İstanbul
Teknik İnş.

Kenan
ÖZDEMİRCİ – İZOCAM A.Ş.

Muammer
AKTURK – Marshall Boya

Musa
ATEŞ – Denge Yapı

Müjdat
KENAR – Knauf Aş.-Sabar Müh.

Nevruz SÖĞÜT – Levent İzolasyon Timur DİZ –
İZODER Uğur YILDIRIM – Denge Yapı Yusuf GÜRBÜZ – Knauf Aş.-Sabar
Müh.

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Gazi
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak-İş
Konfederasyonu

Isı,
Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İNTES
Üye Firmaları

İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İstanbul Ticaret Odası İZOCAM A.Ş.

Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Ses
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKarayolları
Genel Müdürlüğü, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Makine
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
MARSHALL Boya ve Vernik San. AŞ.

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı MESS Eğitim Vakfı

Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma

Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat
Emlak Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri
Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu

T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
Ulaştırma Bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türk
Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat
İşçileri Sendikası

Yıldız
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Ses
Yalıtımcısı (Seviye S)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0133-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Hüseyin ÇELİK,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat SÖNMEZ, H.Necati
ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,Üyeleri
ve Uzmanlar

Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim KuruluBayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir