KULE VİNÇ OPERATÖRÜ Seviye 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ Seviye 3

REFERANS
KODU / 09UMS0014-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 19.09.2009-27354©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans Kodu:

09UMS0014-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

07.08.2009 Tarih ve 2009/32 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

00

1Mesleğin
yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (3) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ACİL STOP: Ani tehlike algılandığında
çalışmanın en kısa zamanda durdurulması için kullanılan butonu,

ALT BETON BALAST AĞIRLIĞI: Vincin dengede
kalması için kullanılan ve vincin kulesinin tabanına şase üzerine
yerleştirilen uygun ölçülü ve ağırlıktaki beton elemanları,

BAĞLAMA SAPANLARI (SAPAN HALATI): Yükün
vincin kancasına asılması ya da bağlanması için kullanılan, çelik halat veya
polyesterden yapılmış belirli kapasitelerde yük bağlama ve tutma
elemanlarını,

BAKIM KARTI (KÜNYE): Vincin özellikleri,
yapılan periyodik bakımları, arızalan, arızanın kim tarafından nasıl
giderildiği gibi kayıtların yapıldığı formlardan oluşmuş kart ya da kartları,

BİNAYA BAĞLAMA ELEMANI: Vincin kule
yüksekliğinin serbest çalışma yüksekliğinden daha yüksek çalışma yüksekliğine
çıkartılması için kuleyi binaya bağlayarak kulenin aşırı sallanmasını
engelleyip vincin dengede kalmasını sağlayan belirli ölçü ve şekilde
çelikten/çelik ve halattan yapılan elemanı,

BOM AÇISI: Vinç bomunun vinç kulesine pimlendiği noktadan geçtiği kabul edilen yatay bir doğru
ile vinç bomu arasında kalan açıyı,

BOMU
HAREKETLİ (LUFFING) VİNÇ: Bomu aşağı yukarı hareket eden vinci,

BOM YATIRMA VE KALDIRMA MESAFESİ: Bomu
vincin özelliklerinin ve emniyet sistemlerinin izin verdiği sınırlarda aşağı
sınıra yatırıldığında ve yukarı sınıra kaldırıldığında kancanın yataydaki
hareket mesafesini,

BUTON: Üzerine basıldığında kontrol
sistemindeki istenilen hareketi yaptırılmasına izin vererek çalıştırmaya
yarayan kontrol düğmesini,

CIVATA:
İki parçayı birbirine bağlamaya yarayan bağlantı elemanını,

ÇAPRAZ
ÇEKME HAREKETİ: Bir yükü kancaya kanca halatı yük eksenine dik olmayacak
şekilde bağlayarak kaldırmaya çalışıp, yükü hem dikey hem de yatay hareketi
birlikte yapacak şekilde hareket ettirmeyi,

HALAT: Çelik liflerin sarılmasıyla oluşmuş
makine parçasını,

KANCA: Çengel şeklinde kıvrımlı çelik yük
tutma elemanını,

KANCA TAMBUR SARIM DÜZENİ: Kanca halatının
tambura sarılma şeklini,

KAMA: Bir parçayı bir mile bağlayan ve kayma
kuvvetlerini ileten makine elemanını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)                                                                         09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKKD (Kişisel Koruyucu
Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak
için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi
bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel
risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş
birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli bir
faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki
koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KONTROL STANDI: Vinci kumanda edecek
araçların üzerinde bulunduğu operatör kabininde bulunan üniteyi,

KOPİLYA: Pim ya da cıvatanın yerinden
çıkmasını önlemek için pim veya cıvatanın ucundaki deliğe çakılan iki kollu
bir makine elemanını,

KURP (VİRAJ): Yolda dönüş virajını,

LEVYE: Bir şeyi yerinden oynatmaya, hareket
ettirmeye yarayan kaldıraca benzeyen aleti, LİMİT ANAHTARI: Bir hareketi
sınırlayıcı mekanik veya elektrikli aracı,

LİMİT
RAYI: Yürüyüş limit anahtarını etkileyen rayı,

MAKARA: Halatın yük taşıma doğrultusunu
değiştiren daire şeklinde ve halata uygun kanalı bulunan makine elemanını,

MAPA: Halka şeklinde olan ve halkanın açık
tarafında bir cıvata ile açık iki uç arası birbirine bağlanan çelik yük tutma
ve bağlama elemanını,

MAYNA: Yükü halat ve palanga yardımı ile
aşağı istikamette indirmeyi,

RAY AYAK BAĞLANTILARI (KELEPÇE): Vinci alt
yürüyüş kısmından raya bağlayan kelepçeleri,

RAY BAĞLANTILARI: Rayı birbirine ve bir yere
bağlayan bağlantı elemanlarını,

RAY TAMPONLARI: Vinci rayın ucuna gelmeden belli
mesafede çarparak durmasını sağlayacak makine elemanını,

RAY ÜSTÜ YÜRÜYÜŞ ARABALI VİNÇ: Rayın üstünde
yürümeye uygun vinci,

RÜZGÂR FRENİ: Fren sistemi açılarak vincin
rüzgârda serbest dönmesini sağlayan fren mekanizmasını,

SALINIM: Herhangi bir kuvvetin etkisiyle
olan, düzenli ve hep aynı konumdaki hareketi,

SEGMAN:
Sızdırmazlık sağlamak için kullanılan diğer bir amaç olarak da takılı bir
makine parçasının yerinden çıkmasını önlemek için kullanılan çelik çember
şeklinde makine elemanını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)                                                                         09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSOMUN: Üzerine takılacağı cıvataya uygun diş
açılmış olan, cıvatanın yerine takıldıktan sonra ucuna sıkılan makine
elemanını,

ŞARYO (ARABA) SİSTEMİ: Vincin bomunda ileri
geri hareketi ile vinç kancasının yer değiştirmesini sağlayan ekipmanı,

TRAVERS: Rayın altında raya gelen yükün
zemine yayılmasını sağlayan ahşap ya da betondan yapılan yük taşıyıcı
elemanı,

VİNÇ ANA ENERJİ ANAHTARI (ŞALTER): Vince
gelen elektrik enerjisini açıp kapatan anahtarı,

VİNÇ BAKIM KATALOĞU: Vincin bakım
talimatlarının yazılı olduğu kitabı,

VİNÇ BOM AÇI GÖSTERGESİ: Bom açısının kaç
derece olduğunu gösteren açı ölçü aletini,

VİNÇ DÖNÜŞ SİSTEMİ: Vince dönüş hareketini
yapmasını sağlayan sistemlerin tamamını,

VİNÇ KANCA (KALDIRMA) HALAT TAMBURU: Vinç
kanca halatının sarıldığı makine elemanını,

VİRA: Yükü halat ve palanga yardımı ile
yukarı istikamette kaldırmayı,

YAĞ VE CİNSLERİ: Makine elemanlarının
sürtünmelerini azaltarak rahat ve sessiz çalışmasını sağlayan petrol
ürünlerini ve bunların kullanma yerine göre cinslerini,

YAĞLAMA
NOKTALARI: Vincin yağlanması istenen ve yağlamanın yapılacağı kısımları,

YÜK:
Vincin taşıyıp ilettiği şeylerin tümünü,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri…………………………………………………………… 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 8

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………… 9

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 9

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 9

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………………………………. 10

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 23

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………  25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………………. 26©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) ulusal
meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3); paletli,
raylı ve sabit kule vinçleri kullanma talimatlarına uygun kullanarak çeşitli
yüklerin (tünel, demir ve ahşap kalıplar ile her türlü diğer yük ve
malzemeler) kaldırma, indirme ve iletme işlemlerini emniyetli bir şekilde
yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Vinçler yerleşim tiplerine göre:

1-    Paletli
kule vinç

2-    Raylı
kule vinç

3-
Sabit kule vinç

Yerleşim
durumlarına göre vinçler aşağıdaki modelleri ihtiva eder:

1.
Bomu         hareketli
şaryosuz vinçler

2.
Yukarıdan     dönen
vinçler (Top slewing)

3.
Aşağıdan          dönen
vinçler (Bottom slewing)

4.
Kendini                kurabilen
vinçler (Self
erecting
)

5.
Tırmanır           vinçler
(Climbing)

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
88                       : 8333

ISCED 97 : 840 NACE
Rev.2 : 41.20

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi
Gazete Tarihi: 16.06.2004, Resmi Gazete Sayısı: 25494)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü (Resmi Gazete
Tarihi: 11.01.1974, Resmi Gazete Sayısı: 14765)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004, Resmi Gazete
Sayısı: 25370)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi:11.02.2004, Resmi
Gazete Sayısı:25370)

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi:23.12. 2003, Resmi Gazete Sayısı:25325)

*Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre
ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere
uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan
diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

Bütün kaldırma makineleri
ve hareketli araçlarda olduğu gibi vinçler de her çalışmaya başlamadan önce
operatörleri tarafından kontrol edilir. Yasa gereği yapılması gereken
periyodik kontroller ise TMMOB Makine Mühendisleri Odası teknik görevlileri
tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilir ve kayıt altına alınır.
Kayıtlar sorumlu kişilerin kolayca ulaşabileceği şekilde muhafaza edilir. İş
Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 378. maddesi gereğince düzenli olarak
yapılması gereken söz konusu periyodik kontrol ve testler, yetkilendirilmiş
uzman mühendisler tarafından yapılır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kule vinç operatörü çalışmalarını vinç
kontrol kabini içerisinde veya dışarısında yürütür. Çalışma ortamları güneş,
yağmur, kar, çamur, rüzgâr, salınım, toz ve gürültüden etkilenir.

Kule vinç operatörü iş öncesi ve iş
bitiminde yöneticiler, diğer çalışanlar ve makine bakımcıları ile iletişim
halinde olmalıdır.

Kule vinç operatörleri esnek çalışma
saatlerine (fazla mesaili, gece gündüz vardiyalı) uyum sağlayabilmelidir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Kule
vinç operatörünün, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna
sahip olması ve yükseklik fobisinin olmaması gerekir. Ayrıca kule vinç
operatörü yılda bir kez psikoteknik muayeneden
geçmelidir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş programına göre yapacağı işle
ilgili malzemelerin ebat ölçüleri ve ağırlık ölçülerini öğrenir.

 

 

A.1

Yetkili kısım şefinden veya
formeninden iş programını almak

A.1.2

İş programına göre yaptığı etüt
ile malzeme ölçü ve ağırlığını muhakeme eder. İşin yapılabilirliğinin vinç
özellikleri ile kendi bilgi ve becerisine uygun olduğunun kararını verir.
Anlaşılmayan ya da ilave önlem gerektiren durum varsa yetkili kısım şefi veya
formenle fikir alışverişinde bulunup çözüm üretir.

 

 

 

A.1.3

Çalışma saatleri içinde hava
durumu tahmin raporunu inceleyip işlerin ona göre programlanmasında öneride
bulunur.

A

İş için hazırlık yapmak (devamı
var)

 

 

A.1.4

Çalışma sahasında birden fazla
vinç varsa, vinçlerin çalışma programlan hakkında bilgi alır.

 

 

A.2.1

İş kıyafetlerini (tulumu, iş
ayakkabısı, baret, eldiven) giyer.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini almak

A.2.2

İş kıyafetlerinde yırtılma ve
sökülme olmamasına dikkat eder. Kemer ve bağcıkların bağlı, fermuar ve
düğmelerin kapalı olmasına dikkat eder. Ceplere konulanların düşmemesi için
önlem alır.

 

 

A.2

A.2.3

İş kıyafetlerinin temiz olmasına
dikkat eder.

 

 

 

 

A.2.4

Çalışma ortamında gaz, buhar, toz,
aşırı ışık vb. etkileneceği faktörler varsa etkilenmeyi önleyici uygun
kişisel koruyucu donanımı (maske, gözlük vb.) kullanır.

 

 

 

 

A.2.5

Sahanın gereken güvenlik kontrolünü
yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Sahada personel, araç, malzeme
olup olmadığını gözle kontrol eder.

 

 

A.3

Vinç çalışma sahasını kontrol
etmek

A.3.2

Saha içinde bulunan hareketli
hareketsiz tüm unsurlara dikkat eder.

 

 

 

A.3.3

Vinç hareketleri ile yük ve malzeme
taşınırken taşıt ve yaya yolu üzerinden geçiyorsa, gerektiği kadar ters dönüş
yaparak yol üzerinden yüklü geçiş yapmamaya dikkat eder.

 

 

A.4

İş için gerekli malzemeleri

A.4.1

Telsizini yanına alır.

 

 

yanına almak

A.4.2

Telsizin şarjlı olduğunu ve uygun
kanalda iletişim sağladığını kontrol eder.

 

 

 

 

A.5.1

Vinç temeli veya vinç yürüme ray
altı temelinde ve traverslerde çatlama çökme olup olmadığını gözle kontrol
eder.

A

İş için hazırlık yapmak (devamı
var)

 

 

A.5.2

Ray bağlantılarında gevşemeyi, raylarda
engel olup olmadığını ve temizliğini kontrol eder.

 

 

 

 

A.5.3

Ray tamponlarını ve yürüyüş
hareketi durdurma limit rayı ve limit anahtarını kontrol eder.

 

 

 

Vinci servise almadan önce gerekli
kontrolleri yapmak

A.5.4

Vinçte varsa alt beton balast ağırlıklarını
kontrol eder.

 

 

A.5

A.5.5

Ray kenarlarına veya vinç etrafına
istif edilmiş malzemelerin vinçle arasında en az 50 cm kalacak şekilde boşluk
olduğunu kontrol eder. Buna göre gerekli önlemlerin alınmasını ve
düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

A.5.6

Çalışma bittiğinde kapatılmış olan
ray kelepçelerini açar.

 

 

 

 

A.5.7

Vinç enerji beslemesinin genel
kontrolünü yapar. Kule vincin topraklama hattının kontrolünü yapar.

 

 

 

 

A.5.8

Vince enerji vermek için vinç ana
enerji anahtarını (şalterini) açar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.6.1

Vince tırmanırken uygun eldiven
giyer.

 

 

 

 

A.6.2

Vince tırmanırken, vinci oluşturan
modüllerin birbirine geçiş noktalarını,
bağlantıları, pimleri ve cıvataları gözle veya elle kontrol eder.

 

 

 

 

A.6.3

Vince tırmanırken, binaya bağlama elemanının
kirişlerini kontrol eder.

A

İş için hazırlık yapmak

A.6

Kule vince tırmanmak

A.6.4

Vince kule içindeki merdiveni
kullanarak tırmanır.

 

 

 

 

A.6.5

Yüksek binalarda güvenlik önlemi
alarak kabine en yakın vinç-bina bağlantı kolonlarından birinin güvenli geçiş
köprüsü haline getirilmesi şartıyla vince geçebilir.

 

 

 

 

A.6.6

Vinç kabinine geçmeden vincin
kaldırma tamburu, dönüş sistemi, şaryo (araba) sistemini, halat ve
makaraların durumunu gözle kontrol eder. Hareketleri engelleyici bir durum olmadığından
emin olur. Tüm moment, yük ve limit anahtarlarının (switchlerinin)
çalışır ve ayarlı olup olmadığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Vinci operatör kabininde ya da
operatör standında çalıştırır.2

 

 

 

 

B.1.2

Vincin kontrol levye, buton ve anahtarlarının
boş (0) konumda olduğunu kontrol eder.

 

 

 

 

B.1.3

Vincin çalışma anahtarını açık
konuma getirir.

 

 

 

 

B.1.4

Acil stop’un
çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve tekrar vinci çalıştırır.3

 

 

B.1

Vinci çalıştırmak

B.1.5

Kornayı kontrol eder.

 

 

 

 

B.1.6

Kontrol standındaki tüm
göstergeleri kontrol eder.

 

Malzeme ve Yükü İstenilen Yere
Taşımak ve Kaldırmak

 

 

B.1.7

Kontrol standı, kontrol levye ve
butonlarını hassas bir yapıya sahip olduklarından itina ile kullanır.

B

 

 

B.1.8

Vincin her bir hareketini tek tek
yüksüz test eder.

 

(devamı var)

 

 

B.1.9

Gece çalışmalarında görüş sahası
ile ilgili gerekli aydınlatmanın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

B.2.1

Kancayı yükün merkezine, yüke
değmeyecek şekilde, bağlama sapanlarının bağlanacağı mesafeye indirir.

 

 

 

 

B.2.2

Yükün emniyetli olarak sapan
halatları ile kancaya asılmasını bekler.

 

 

B.2

Yükü kaldırmak ve indirmek (devamı
var)

B.2.3

İşaretçinin kaldır komutunu görür
ya da duyar. Eğer telsizle haberleşiyorsa komutu “kaldır (vira) tamam” diye
tekrar eder.

 

 

 

 

B.2.4

İşaretçi ile irtibat halinde en
düşük hızda kanca kaldırma hareketini yaparak yük bağlama (kaldırma)
sapanlarını gerer.

 

 

 

 

B.2.5

Çapraz çekme hareketi yapmadan
yükü kaldırır.

2Programlı ve uzaktan kumandalı vinçlerde
kumandanın başında vinci çalıştırır.3Bu sistem eski model makinelerde olmayabilir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.2.6

Vincin kanca kaldırma hareketine
devam etmek için kaldırma sapanlarının, mapaların ve kancanın doğru konumda
olduklarını kontrol eder. Göremiyorsa işaretçiden teyit alır.

 

 

 

 

B.2.7

Yükü bulunduğu yerde yaklaşık 10
cm kaldırarak durur, vincin ve yükün durumunu kontrol eder, göremedikleri
için işaretçiden kontrol etmesini isteyip doğru durum teyidini aldıktan sonra
işaretçinin vereceği işaretlere göre yükü kaldırır.

 

 

B.2

Yükü kaldırmak ve indirmek

B.2.8

Kanca hızını ağır yüklerde düşük
hız, hafif yüklerde yüksek hız seçer.

 

 

 

B.2.9

Kanca hızını kademelerini
atlamadan yavaştan hızlıya ve hızlıdan yavaşa doğru seçer.

 

Malzeme ve Yükü

 

 

B.2.10

Yükü istenilen yere işaretçinin
vereceği “kanca indir (mayna)” komutu ile ve komutu görmüyorsa telsizle teyit
ederek indirir.

B

İstenilen Yere Taşımak ve
Kaldırmak

 

 

B.2.11

Kancanın yere veya yükün üstüne
oturmasına izin vermeden, yükü yerine yerleştirdikten sonra halatı yavaşça
gevşetir.

 

(devamı var)

 

 

B.2.12

Kanca tambur sarım düzenini
kontrol eder.

 

 

 

 

B.3.1

Dönüş yönünü işaretçiden alınan
komuta göre belirler.

 

 

 

 

B.3.2

Dönüş hızını, harekete başlamadan
önceki konumla döneceği konum arasında oluşan bom dönüş açısına göre
belirler. Açı küçükse düşük hız açı büyükse yüksek hız seçer.

 

 

B.3

Dönüş hareketini yapmak

B.3.3

Dönüş hızı artırımını ve
azaltmasını düzgün ve kademeli yapar. Salınımları önlemek için düşük hızda
frenleme yapar.

 

 

 

 

B.3.4

Bom dönerken kanca halatında
burkulmayı önlemek ve dönüş hareketini daha kolay yapmak için kanca halatını
eş zamanlı (aynı anda) olarak kaldırma ve indirme hareketini yapar.

 

 

 

 

B.3.5

Dönüş hareketini limitler kesmeden
durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.4.1

Şaryonun ileri geri hareketini
işaretçiden alacağı komutlara göre istenilen ve vinç çalışma şartlarına uygun
mesafeye göre yapar.

 

 

B.4

Şaryo (araba) hareketini yapmak

B.4.2

Şaryonun hızını hareket mesafesine
göre seçer, kısa mesafelerde ve ağır yüklerde düşük hız, uzun mesafelerde ve
hafif yüklerde yüksek hız seçer.

 

 

 

B.4.3

Şaryo hızı artırımını ve
azaltılmasını düzgün ve kademeli yapar. Salınımlan
önlemek için düşük hızda frenleme yapar.

 

 

 

 

B.4.4

Şaryo hareketini limitler kesmeden
durdurur.

 

 

 

 

B.5.1

Vinç yürüyüş hareketini
işaretçiden alınan komuta göre belirler.

 

 

 

 

B.5.2

Ray kelepçelerinin açılmış
olduğunu ve yürüme yönünde engel olmadığını gözle ve işaretçi aracılığı ile
kontrol eder.

 

Malzeme ve Yükü İstenilen Yere
Taşımak ve Kaldırmak

 

Ray üstü yürüyüş arabalı

B.5.3

Vinç bomunu yürüme yönüne
döndürür. Eğer bu mümkün değilse ilave önlemleri vinç kullanma kılavuzuna
göre alır.

B

B.5

vinçte yürüyüş hareketini yapmak

B.5.4

Kurblu (viraj) raylarda yürüme
hareketinde şaryoyu geriye çeker ve en düşük yürüme hızını seçer.

 

(devamı var)

 

 

B.5.5

Yürüme hızı artırımını ve
azaltmasını düzgün ve kademeli yapar. Salınımlan
önlemek için düşük hızda frenleme yapar.

 

 

 

 

B.5.6

Yürüyüş hareketini limitler
kesmeden ve ray tamponuna kullanma kılavuzunda belirtilen mesafe kadar
yaklaşmadan durdurur.

 

 

 

 

B.6.1

Vinç bom hareketini işaretçiden
alınan komuta göre belirler.

 

 

 

 

B.6.2

Vinç bom açı göstergesinden ve
kaldırma kapasitesinden yüke göre bom yatırma ve kaldırma mesafelerini takip
eder.

 

 

B.6

Bomu hareketli vinçlerde, bomu
kaldırmak ve yatırmak

B.6.3

Bom yatırma hareketinde vinç yük
kaldırma kancasının veya yükün bir yere değmemesi için kanca kaldırma
hareketini yapar. Aynı şekilde bom kaldırma hareketinde gerekirse kanca
indirme hareketini yapar.

 

 

 

 

B.6.4

Bom kaldırma ve yatırma hızı
artırımını ve azaltmasını düzgün ve kademeli yapar. Salınımlan
önlemek için düşük hızda frenleme yapar.

 

 

 

 

B.6.5

Bom hareketini limitleri kesmeden
durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.7.1

Vinç yürüyüş hareketini
işaretçiden alınan komuta göre belirler.

 

 

 

 

B.7.2

Kullanma kılavuzunda belirtilene
uygun şekilde sıkışmamış ve engebeli zeminde yürüyüşün yapılmaması için,
yürüyüş yapılacak güzergâhın zemin yapısını kontrol eder.

 

 

B.7

Paletli kule vinçte yürüyüş
hareketini yapmak

B.7.3

Vinç bomunu yürüme yönüne
döndürür. Eğer bu mümkün değilse ilave önlemleri vinç kullanma kılavuzuna
göre alır.

 

 

 

B.7.4

Yürüme hızı artırımını ve
azaltmasını düzgün ve kademeli yapar. Salınımları önlemek için düşük hızda
frenleme yapar.

 

 

 

 

B.7.5

Yürüyüş hareketini limitleri
kesmeden durdurur.

B

Malzeme ve Yükü İstenilen Yere
Taşımak

 

 

B.7.6

Yürüyüş hareketini yüke asılmadan
ve herhangi bir şey çekmeden yapar.

ve Kaldırmak

 

 

B.8.1

Kancada asılı sapan halatı
bırakmadan kancayı üst limite kadar çeker.

 

 

 

 

B.8.2

Şaryoyu (arabayı) kuleye yakın
belirtilen yere kadar çeker.

 

 

 

İş bitiminde vinci park durumuna
getirmek

B.8.3

Bom hareketli (luffing)
vinçlerde bomu operatör kullanma kataloğunda belirtilen konuma getirir.

 

 

B.8

B.8.4

Vinci yürüme rayı üzerinde park noktasına
yürütür.

 

 

 

 

B.8.5

Rüzgâr frenini açar, bomun serbest
olarak rüzgâr yönüne dönmesini sağlar.

 

 

 

 

B.8.6

Ray ayak bağlantılarını
(kelepçelerini) takar.

 

 

 

 

B.8.7

Vincin elektrik enerjisini keserek
şalteri kapatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Pim üzerinde çatlak, kopma olup
olmadığını gözle kontrol eder.

 

 

C.1

Kule vincin pimleri ve bağlantı
cıvatalarını kontrol etmek

C.1.2

Pimlerin yerinden çıkmasını
önleyen emniyet pimi, kopilya, segman ve benzeri
elemanların yerinde ve doğru konumda olduğunu kontrol eder.

 

 

C.1.3

Cıvatalarda, somunlarda gevşeme
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.4

Kule vinç elemanlarının tamamı
için kaynak ve malzemede çatlak, paslanma, kopma olup olmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

C.2.1

Vinç bakım kataloğunda belirtilen
periyodik çalışma saatleri veya zaman dilimlerinde vinç sistemlerindeki
(redaktörler, hidrolik, fren, kavrama vb sistemler)
yağ seviye kontrollerini yapar.

C

Vincin kontrollerini yapmak
(devamı var)

C.2

Vinci yağlamak

C.2.2

Vinç bakım kataloğunda tanımlanmış
olan yağ cinsi ve markası ile periyodik çalışma saatleri veya zaman
dilimlerinde vinç sistemlerindeki yağları değiştirir ya da değiştirilmesini
sağlar.

C.2.3

Gres yağı ile yağlanması gereken
yağlama noktalarını (pimler mafsallar, halatlar, zincirler, dışarıda çalışan
dişliler vb) vinç bakım kataloğunda belirtilen
uygun yağlarla zamanında yağlar.

 

 

 

 

C.2.4

Yapılan yağlama işlerini bakım
kartına (künyeye) işler.

 

 

 

 

C.2.5

Yağlama işlerini yaparken çevreyi
koruma önlemlerini alır.

 

 

 

 

C.3.1

Kule vincin altında yer alan ray
temel betonunun, traverslerin, vinç yürüyüş yollarının veya sabit temel
betonun her gün kontrolünü yapar.

 

 

C.3

Kule vincin altını kontrol etmek

C.3.2

Betonda çatlak veya kırık olup
olmadığını kontrol eder.

 

 

 

C.3.3

Betonda bir sorun varsa ilgili
kişiye bildirir.

 

 

 

 

C.3.4

Varsa ray altı traverslerin
durumunu ve bağlantılarını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.4

Vinç yürüme yollarını kontrol

C.4.1

Raylarda çatlama olup olmadığını
kontrol eder.

 

 

etmek

C.4.2

Ray bağlantılarında ve tamponlarında
gevşeklik ve kaymaların olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.5.1

Halatlarda tel kırılması, kordon
kopması, katlanma, incelme, pas, korozyon ve kuş kafesi olup olmadığını gözle
kontrol eder.

 

 

 

 

C.5.2

Halatın yağlanmasını zamanında
yapar.

 

 

 

 

C.5.3

Halat makara kılavuzları ve
saptırmaların uygun durumda olup olmadığını kontrol eder.

 

 

C.5

Halatları kontrol etmek

C.5.4

Halat ucu bağlantısı ve tambur
bağlantısı uygunluğunu kontrol eder.

C

Vincin kontrollerini yapmak
(devamı var)

 

 

C.5.5

Halatın bir yere sürtüp
sürtmediğini kontrol eder.

 

 

C.5.6

Halat sarımının düzgün olup
olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.5.7

Halatlarda vinç kataloğunda
belirtilen izin verilebilir tel kırılmasından fazla tel kırılması, kordon
kopması, temizlenemeyen paslanma, katlanma, çap incelmesi, halat uzaması
varsa halatın mutlaka değiştirilmesini talep eder.

 

 

 

 

C.6.1

Kanca emniyet mandallarının
çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

Kanca sistemlerini kontrol etmek

C.6.2

Kanca makaralarını ve yağlanmasını
kontrol eder.

 

 

C.6

C.6.3

Kanca halat tamburu ve
redaktörünün yağ seviyesini kontrol eder.

 

 

 

 

C.6.4

Halat tamburu fren sistemini
kontrol eder.

 

 

 

 

C.6.5

Kanca ağız açıklığını ve kanca et
kalınlığını gözle kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.7.1

Dönüş redaktör yağ seviyesini
kontrol eder.

 

 

 

Dönüş sistemlerini kontrol etmek

C.7.2

Dönüş çember dişli yağlamasını
kontrol eder ve yapar.

 

 

C.7

C.7.3

Frenlerin kontrolünü yapacak ayar
gerekiyorsa yetkiliden talep eder.

 

 

 

 

C.7.4

Dönüş dişlisindeki çatlak ve
aşınmaları kontrol eder.

 

 

 

 

C.7.5

Limit anahtarını (switch) kontrol eder.

 

 

 

Şaryo sistemlerini kontrol etmek

C.8.1

Şaryo halatını kontrol eder.4

 

 

C.8

C.8.2

Makara ve tekerlerde aşıntı, ses vb olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.8.3

Frenleri kontrol eder.

 

Vincin kontrollerini yapmak

 

 

C.9.1

Yürüyüş sistemi redaktör yağ
seviyesini kontrol eder.

C

C.9

Yürüyüş sistemlerini kontrol etmek

C.9.2

Makara ve tekerlerde aşıntı, ses
vb. olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.9.3

Frenleri kontrol eder.

 

 

C.10

Elektrik sistemlerini kontrol

C.10.1

Elektrik panoları, kablolar,
elektrik motorları gibi elektrik sistemlerinde ezilme, kırılma, kopma olup
olmadığını, müdahale etmeden, gözle kontrol eder.

 

 

etmek

C.10.2

Elektrik sistemlerinin tüm kontrol
ve bakımlarını, ilgili ve yetkili elektrikçiye elektrik şemalarına uygun
olarak yaptırır.

 

 

 

 

C.11.1

Hidrolik sistem yağ seviyesi
kontrolü yapar.

 

 

C.11

Hidrolik sistem kontrol ve
bakımını yapmak

C.11.2

Hidrolik sistem yağ kaçak kontrolü
yapar.

 

 

 

C.11.3

Hidrolik sistem yağ ve filtre
değişimini zamanında bakım kılavuzuna göre yapar.

 

 

C.12

Arıza ve aksaklıkları yetkiliye
bildirmek

C.12.1

Arızalan kayıt altına alarak,
hangi hareketten sonra oluştuğunu açıkça belirtir.

4 Bu kontrol kanca halatına
benzerdir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Hava durumuna göre önlem almak

D.1.1

Rüzgârın şiddeti hakkında mutlaka
bilgi edinir.

 

 

D.1.2

Vinç kullanma kılavuzunda
(kataloğunda) belirtilen rüzgâr hızlarına uyar. Belirtilen tedbirleri alır.

 

 

 

 

D.2.1

Gözle mutlaka etrafı kontrol eder.

 

 

D.2

Yükün çevresini kontrol

D.2.2

Göremediği yükler için farklı
renkte baret giyen işaretçiden bilgi alır.

 

 

 

etmek

D.2.3

Yük kaldırılmadan önce işaretçi
tarafından vinç çalışma bölgesinde bulunan insanların çalışma bölgesinden
uzaklaştırılmasını ister.

 

 

D.3

Yüke göre, sapan halatı ile
bağlantı mapa ve kilitlerini belirlemek

D.3.1

Yükün cinsine göre sapan halatının
boy ve cinsini belirler.

 

 

D.3.2

Yük bağlantı yöntemi konusunda
uyarı ve önerilerde bulunur.

 

İşle İlgili Emniyet Tedbirleri
Almak

D.4

Yük görüş alanındaysa

D.4.1

Halat ekleyerek yüke ekleme
yapmaksızın, yükün taşıma bağlantısının kontrolünü yapar.

D

bağlantıyı kontrol etmek

D.4.2

Telsiz iletişimiyle, işaretçi ile
koordinasyonlu çalışır.

 

(devamı var)

D.5

Kanca halatlarının düşey pozisyonda
olmasını sağlamak

D.5.1

Çapraz yönde yükü çekmeksizin
kanca halatı ile yük merkezi ekseni aynı istikamette (paralel) ise kaldırma
hareketini yapar.

 

 

 

İşaretçinin uyarılarını takip
etmek

D.6.1

Yük görüş alanının dışında ise
mutlaka işaretçi ile koordinasyonlu çalışır.

 

 

D.6

D.6.2

İşaretçiyle temas kuramadığı
durumlarda, gerekirse işaretçiyle kendisinin aynı anda temas kurabileceği
noktada, güvenilir ve bilgisinden emin olduğu üçüncü bir personel talep eder.

 

 

D.7

Kule vincin hareket sahasını

D.7.1

Sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

kontrol etmek

D.7.2

Uyarma gereği duyduğunda ışıklı
veya sesli (korna) uyarı cihazlarını kullanır.

 

 

D.8

Yükün ineceği yeri kontrol

D.8.1

Gözle kontrol yaparak, işaretçinin
direktiflerine uygun olarak yükü indirir.

 

 

etmek

D.8.2

Kancanın yükün üstüne kadar
inmesine izin vermez.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.9

Vinç üzerinde güvenlik ve

D.9.1

Vinç üzerinde bulunması gereken
uyarı levhalarının görünür yerde ve temiz olmasını sağlar.

 

 

uyarı gereçlerini bulundurmak

D.9.2

Kontrol kabininde tam dolu yangın
söndürme cihazı bulundurur.

 

 

 

 

D.9.3

Operatör kabinini daima temiz
tutar.

 

 

 

 

D.10.1

Yetkisiz kişilerin vince
çıkmamasını sağlar.

 

 

 

 

D.10.2

Büyük yüklerin sağa sola
sallanmaması için yönlendirme halatı kullanır. Çalışmayı en az hareketle
yapılacak şekilde organize eder.

 

 

 

 

D.10.3

İşaretler, ilanlar ve çalıştırma
talimatlarını okur ve işaret veren kişi tarafından yapılan işaretlerin kodu
hakkında bilgi sahibi olduktan sonra vinci çalıştırır.

 

 

 

 

D.10.4

Vincin görülebilecek bir yerinde
imalatçı firma tarafından hazırlanmış yük kaldırma kapasitesi çizelgesinde
belirlenmiş kapasiteye göre yükü kaldırır.

D

İşle İlgili Emniyet

 

 

D.10.5

Vinçle kaldırılan yükleri
kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirmeden kaldırır. Zorunluluk halinde özel
emniyet tedbirleri alarak yükü bir araç ya da makine üzerinden geçirir.

Tedbirleri Almak

D.10

Çalışırken emniyet tedbirleri
almak

D.10.6

Elektrik enerji nakil hatları
yakınında çalışıyor ise, nakil hattı tellerine en az 4-5 metrelik uzaklıkta
olmalıdır. Bu konuda elektrik işleri ile ilgili mevzuatlara göre hareket
eder.

 

 

D.10.7

Vinç çalışır durumdayken hiç bir
nedenle yağlama yapmaz.

 

 

 

 

D.10.8

Vinçlerin üzerindeki aşırı yük ve
moment sınırlayıcılarını (limitler) iptal etmez ve iptal edilmesine izin
vermez.

 

 

 

 

D.10.9

Gerek duyulduğunda vinç çevresinde
hareket eden diğer araçların ve personelin vinci görmesi için bom ucu ve kule
tepesindeki ikaz lambalarını sürekli olarak ikaz verir durumda açık tutar.

 

 

 

 

D.10.10

Yükleri kaldırmak için
kullanılacak kaldırma sapan halatları, zincirler, bağlama mapaları, kilitler
gibi yardımcı ekipmanların uygunluğunu ve durumunu
kontrol eder. Güvenilirliğinden şüphe duyduğu ekipmanların
test edilmesini ister veya kullanmaz.

 

 

 

 

D.10.11

Acil durumlarda vinci stop eder ve
işi durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki Gelişime İlişkin
Faaliyetleri Yürütmek

E.1

Meslekle ilgili yayınları,
teknolojik gelişmeleri izlemek

E.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip
eder.

E.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

E.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim,
kurs vb. faaliyetlere katılmak

E.2.1

Meslekle ilgili kurslara,
sertifika programlarına katılır.

E.2.2

Meslekle ilgili katıldığı
eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini
çalıştığı ekiple paylaşır.

E.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara
işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
22

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Açıkağız anahtarlık takımı

2.

Emniyet kemeri

3.

Gres pompası

4.

Gres yağı

5.

İlk yardım çantası

6.

Kişisel Koruyucu Donanımlar (baret, iş tulumu,
eldiven, çelik burunlu ayakkabı, toz maskesi, fosforlu yelek vb.)

7.

Pense

8.

Telsiz-Telefon

9.

Temizlik bezi

10.

Tornavida takımı

11.

Yağdanlık

12.

Yangın Tüpü

13.

Yıldız anahtar takımı

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
23

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

2.
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

3.
Acil durum bilgisi

4.
İlk yardım bilgisi

5.
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

6.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

7.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

8.
İşaret bilgisi

9.
Mesleki terim bilgisi

10.
İletişim yeteneği

11.
Öğrenme yeteneği

12.
Öğretme yeteneği

13.
Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

14.
Standart ölçüler bilgisi

15.
Temel elektrik-elektronik bilgisi

16.
Temel hidrolik bilgisi

17.
Temel mekanik bilgisi

18.
Kullanacağı vince ait el kitapçığını okuma yeteneği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
24

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Çalışkan olmak

2.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

3.

Dikkatli olmak

4.

Ekip içinde uyumlu olmak

5.

Gözlemci olmak

6.

İnisiyatif sahibi olmak

7.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

8.

İş disiplinine sahip olmak

9.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

10.

İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin
kullanımına özen göstermek

11.

Kaliteye dikkat etmek

12.

Kararlı olmak

13.

Meslek ahlakına sahip olmak

14.

Planlı ve organize olmak

15.

Sabırlı olmak

16.

Soğukkanlı olmak

17.

Sorumluluk sahibi olmak

18.

Temiz olmak

19.

Titiz olmak

20.

Yeniliklere açık olmak

21.

Zamanı iyi kullanmak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
25

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) meslek
standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde
veya çalışma sahalarında, yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde
olacaktır.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
26

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

l.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:H.Necati ERSOY
Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKİN Gülesen KURU
Sevil Buket ATAR İrem Yendi Süheyla ASLANİNTES – Genel Sekreter

İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

İNTES – İstatistikçi

İNTES – Ekonomist

İNTES – İnşaat Teknikeri

İNTES- Ekonomist

İNTES – İnsan Kaynakları Uzmanı2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:Duran KARAÇAY

Makine Müh.

İmmb Yönetim Kurulu Başkanı Güriş İnş.
Makine İkmal Müdürü

Macit ÖZÖVER

İnşaat Müh.

Mesa-Aktürk Park Oran Şantiyesi

Mustafa Hakan AKMAN

Makine Müh.

Mesa-Aktürk Park Oran Şantiyesi

Ercüment OZAN

İnşaat Müh.

Mesa-Aktürk Park Oran Şantiyesi

Mehmet BÖKEER

İnşaat Müh.

Mesa-Aktürk Park Oran Şantiyesi

Rıfat KÜÇÜKOĞLU

İnşaat Mühendisi

Mesa Çamlıpark
Şantiyesi

Erhan DEMİREL

Kule Vinç Operatörü

Güriş Kızılay Metro Şantiyesi

Hüseyin MERT

Kule Vinç Operatörü

Mesa Çamlıpark
Şantiyesi

Ramazan Samih İLHAN

Kule Vinç Operatörü

Mesa-Aktürk Park Oran Şantiyesi

Mahmut ÇOŞKUN

Kule Vinç Operatörü

Mesa-Aktürk Park Oran Şantiyesi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
27

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3)                                                                         09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK VE İSKAN
BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
(YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSK (DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ
EĞİTİM VAKFI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İNTES ÜYE FİRMALARI (125 FİRMA)

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI)

MEB EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
28

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)                                                                         09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

MEB-ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS EĞİTİM VAKFI MÜSİAD

TCDD (TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET
DEMİRYOLLARI)

TCK (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK (TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI
KONFEDERASYONU)

TİSK (TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU)

TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ-
TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ (TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN
SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ
İŞVEREN SENDİKASI TÜRK- İNŞA-

TÜSİAD

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-İŞ

YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU (YÖK)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
29

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Üniversiteler

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

İTÜ (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ) İNŞAAT
FAKÜLTESİ

KTÜ (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) –
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ODTÜ (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) –
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

3.3.
Mesleğe Özel Kurum/Kuruluşlar

İŞ
MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ (İMMB)

DETAM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİM EĞİTİM
DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.

KAYA YAPI SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
30

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa DEMİR,

K.Haluk GÜLHAN,

Kemal AYDOĞAN, Ekrem
DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Yrd.Doç.Dr.Rifat
SÖNMEZ, H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Muzaffer YÖNTEM,Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin ÖZAŞIK, Sinan
GERGİN,Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Temsilci (Özürlüler İdaresi
Başkanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
31

Kule
Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, Dr. Osman
YILDIZ,

M. Şükrü KOÇOĞLU,09UMS0014-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoBaşkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Temsilcisi) Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
32 

Incoming search terms:

  • kule vinç operatörü nasıl olunur (186)
  • kule vinc operatoru maaslari (135)
  • vinç operatörü nasıl olunur (103)
  • kule vinc operatoru maasi (89)
  • vinç operatörü maaşları (71)
  • kule vinç maaşları (34)
  • kule vinç operatör maaşları (34)
  • kule vinç operatörü ne kadar maaş alır (29)
  • vinç operatörü ne iş yapar (23)
  • mehmet bökeer (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>