İSKELE KURULUM ELEMANI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı

Meslek:

İSKELE
KURULUM ELEMANI

Seviye:

31

Referans
Kodu:

11UMS0158-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011
Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki
Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)                                                                             11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                            Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR


ÖRTÜ: Ağ biçiminde örülmüş, standardına uygun, geçirimli örtü malzemesini,

AHŞAP
KALAS: Çalışma platformunun bir parçası olan ve kendi üzerindeki yükleri
güvenli bir şekilde taşıyabilen ahşap malzemeden imal edilmiş kalası,

ANA
KORKULUK: En üst yüzeyi her yerde bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 1
m yukarıda olacak şekilde monte edilmiş, çalışanın ayakta iken düşmesini
önleyen yatay elemanı,

ANKRAJ:
Yapıya bağlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan, her yönden gelen kuvvetleri
TS 12810-2 ye göre karşılayabilen bağlantı elemanını,

ANKRAJ
ELEMANI: Ankrajın yapı elemanına bağlantısını
yapmak amacıyla kullanılan elemanı,

ANKRAJ
PLANI: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskelenin yapıya bağlandığı
noktaların ve detayların gösterildiği planı,

ARA
KORKULUK: Ana korkuluk ile topuk tahtası arasına monte edilen, çalışma alanı
seviyesinden 470 mm çaplı küre geçmeyecek yüksekliğe monte edilen, çalışanın
düşmesini önleyen yatay elemanı,

AYAR
MİLLERİ: Dikmelerin yere basan alt uç kısımlarına binen yük baskısını
dağıtmak üzere tasarlanmış, yüksekliği ayarlanabilir iskele ekipmanını,

BİLEŞEN:
İskele sisteminin, düşey çerçeve veya diyagonaller gibi, daha fazla kısma
ayrılamayan parçasını,

BİLEZİK
KELEPÇE (YÜKSÜZ TAŞIYICI): İki borunun uç uca birleştirilmesi amacıyla
tasarlanmış kelepçeyi,

BOYLAMASINA
ÇAPRAZ: İskelenin desteklenmesinde kullanılan ve iskelenin bir köşesinden
diğer bir köşesine kadar uzanan çaprazı,

BOYUNA
ARA BAĞLANTI: Bir iş iskelesinin daha uzun olan boyutu doğrultusundaki yatay
ara elemanı,

ÇALIŞMA
ALANI: Üzerinde işçilerin güvenli bir biçimde çalışmasını ve çalıştığı kısma
erişimini sağlamak üzere plâtformların bir seviyede birleştirilmesiyle
oluşturulmuş yüksek ve güvenli alanı,

ÇALIŞMA
YÜKÜ: İskele üzerinde her çalışanın 100 kg olduğu varsayılarak hesaplandığı,
kullanılacak malzeme ve ekipmanın ağırlıklarının toplamını,

ÇAPRAZ-
(DİAGONAL): Teşkil edilmiş bir çerçevenin karşılıklı iki köşesini birleştiren
ve çerçeve köşelerinin 90° kalmasını sağlayan elemanı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)                                                                     11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoDESTEKLENMİŞ
YATAY ELEMAN: Sistem tipi iskelelerde, yatay elamana gelen ağır yükleri
taşıması için tasarlanmış elemanı,

DİK
AÇI KELEPÇESİ: İki boruyu birbirine dik açı yapacak şekilde birleştiren
kelepçeyi,

DİK
AÇILI BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu birbirine dik olarak birleştirmek için
kullanılan elemanı,

DÖNER
KELEPÇE: İki boruyu birbirine göre farklı açılarla birleştiren kelepçeyi,

DÜĞÜM
NOKTASI: İki veya daha fazla elemanın birbiriyle birleştiği teorik noktayı,

DÜŞEY
DÜZLEMDE TAKVİYE: Düşey düzlemde takviye amacıyla kullanılan köşe takviyesi
olan veya olmayan kapalı çerçeveler, açık çerçeveler, ulaşım açıklıkları olan
merdiven çerçeveleri, düşey ve yatay bileşenler arasındaki rijit ve yarı rijit
bağlantılar, çapraz takviyeler gibi düşey düzlemde kayma rijitliği
sağlayan bileşenlerin monte edilmesi ile oluşturulan yapıyı,

DÜŞEYLİĞİ
AYARLANABİLEN TABAN PLÂKASI: Düşeylik ayarı için
donanımı olan taban plâkasını,

EĞİK
AÇILI BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu birbiriyle herhangi bir açı teşkil
edecek şekilde birleştirmek için kullanılan birleştirme elemanını,

EMNİYET
GÖZCÜSÜ: Kurulum, söküm, bakım ve onarım esnasında aynı alanda çalışan en
fazla 8 personeli kontrol edebilen, çevresel ve kişisel olumsuzlukları uygun
şekilde çalışanlara bildiren kişi veya kişileri,

EMNİYET
MANDALI: İskele kalasının yerinden oynamasını engellemek için yapılmış
düzeneği,

ENİNE
ARA BAĞLANTI: İş iskelesinin daha dar boyutu doğrultusundaki yatay ara
elemanı,

GERİ
SARMALI DÜŞÜŞ TUTUCU: İskele kurulumu esnasında personelin güvenli
çalışmasını sağlayan düşüş tutucuyu,

GÜVENLİ
ÇALIŞMA YÜKÜ: İskeleye gelen yüklerin dört katını taşıyabileceği yük
değerini,

GÜVENLİ
YÜKSEKLİK: İskelenin devrilmesini önlemek için sınırlanmış en fazla
yüksekliği,

HALKALI
VİDA: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskeleye gelen yükleri yapıya
taşıtma amacıyla, yapıya monte edilen başlığı halka şeklinde olan vidayı,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİSKELE
GÜVENLİK KARTI: İskelenin kullanıma hazır olup olmadığının belirtildiği ve
saha üzerindeki iskelenin kontrolünü kimin yaptığını gösteren bilgi kartını
(İskele güvenlik kartı kırmızı-sarı-yeşil olarak 3 e
ayrılır. Kırmızı renkli iskele güvenlik kartı iskelenin kesinlikle
kullanılmamasını, sarı renkli iskele güvenlik kartı iskelenin kullanılabilir
olduğunu ama emniyet kemeri ve düşmeden durdurma sistemleri ile
kullanılabileceğini, yeşil renkli iskele güvenlik kartı çalışmak için iskelenin
güvenli olduğunu ifade eder.),

İSKELE
MERDİVENİ: İskele katları arasında geçişi sağlayan standardına uygun erişim
aracını,

İSKELE
TEKERİ: İskeleye hareket vermek amacıyla tasarlanmış, mil üzerinde dönen bir
tekerleği,

İŞ
İSKELESİ: Binaların ve diğer yapıların inşaa,
bakım, onarım ve yıkım işlerinin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma
ortamının ve bu ortama güvenli erişim sağlanması için gerekli olan geçici
inşaat yapısını,

KAMA:
Flanşla iskele elemanlarının güvenli bir şekilde
bağlanmasını sağlayan parçayı,

KAPLAMA:
Örtü veya ağ gibi, atmosfer etkilerinden ve tozdan koruma için kullanılan
malzemeyi,

KİLİTLİ EMNİYET KANCASI (KARABİNA): Sertleştirilmiş
alüminyum veya çelikten imal edilmiş, iş güvenliğinde kullanılan bağlantı
aparatını,

KİRİŞ:
Ağır yükler için ya da büyük kanat genişliği oluşturabilmek amacı ile
tasarlanmış elemanı,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı
yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONSOL
(BALKON) ELEMANI: İskele platformundaki uzatmayı,

KULLANMA
KILAVUZU: İskelenin güvenli şekilde kurulmasını resim, şekil ve yazılarla
tanımlayan kılavuzu,

MANŞON
TİPİ BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu boyuna eksenleri çakışacak şekilde uç
uca birleştirmek için kullanılan birleştirme elemanını,

METAL
KALAS: Çalışma platformunun bir parçası olan ve kendi üzerindeki yükleri
güvenli bir şekilde taşıyabilen metal malzemeden imal edilmiş kalası,

MODÜLER
SİSTEM: Önceden tanımlanmış (modüler) aralıklarda diğer iskele bileşenleri
ile bağlantı sağlamak için dikmelerde bağlantı yerleri bulunan, enine ara
bağlantı ve dikmelerden oluşan bağımsız bir sistemi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)                                                                     11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPARALEL
BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki paralel boruyu birleştirmek için kullanılan elemanı,

PARALEL
ÇAPRAZ: İskelenin stabilizesini sağlayan ve biri diğerinin paralelinde monte
edilmiş çaprazları,

PARALEL
KELEPÇE: İki boruyu paralel şekilde birleştiren kelepçeyi,

PAYANDA:
İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla yapılmış desteği,

PERLON:
Ankraj noktası oluşturmada kullanılan ve iskelenin
düğümler ile bağlantı yapılacağı yerlerde tercih edilen çekeri 22 kN’dan az olmayan polyamid,
polyester malzemeyi,

PLÂTFORM
BİRİMİ: Ön yapımlı veya bir başka şekilde imal edilen, kendi üzerindeki yükü
taşıyan, plâtformu veya plâtformun bir kısmını oluşturan ve iş iskelesinin
yapısal bir kısmı da olabilen birimi,

PLÂTFORM:
Bir çıkma dâhilinde aynı seviyede bir veya daha fazla birimden oluşmuş
yapıyı,

SAPAN:
Ankraj noktası oluşturmada kullanılan çekeri 22 kN’dan az olmayan polyamid,
polyester malzemeyi,

SIKMA
TORKU: İskele borularının birbirine bağlantısını sağlayan kelepçelerin, gelen
yükler karşısında çözülmeyecek ve sıkma esnasında boruya zarar vermeyecek
derecede sıkılması için tespit edilmiş tork
değerini,

SÜPÜRGELİK
KELEPÇESİ: Süpürgelik ile boruyu birbirine birleştiren kelepçeyi,

TABAN
PLÂKASI (TABAN KALASI): Dikme yoluyla aktarılan yükün daha geniş bir alana
yayılmasını sağlamak amacıyla kullanılan plâkayı,

TOPUK
TAHTASI (SÜPÜRGELİK): Çalışma platformu kenarlarında parça düşmesini önlemek
amacıyla, en üst kenarı bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 15 cm
yukarıda olacak şekilde monte edilen, eni en az 15 cm olan tahta vb.
malzemelerden yapılmış elemanı,

V-
TİPİ ANKRAJ: Ankrajın yapı elemanına bağlantı
güçlendirmesini sağlamak amacıyla iki ankrajın
beraber 60 derece açıyla bağlanmasını,

YAN
KORUMA: Malzemelerin iskele üzerinde durması ve insanların düşme
tehlikesinden korunması için bariyer oluşturan bileşenler grubunu,

YAŞAM
HATLARI (YATAY-DİKEY): İskele kurulumu esnasında kurulum elemanlarının
güvenli çalışmasını, güvenli tırmanmalarını ve inişlerini sağlayan üzerinde
halat tutucular takılabilen düşüş durdurma sistemlerini,

YATAY
DÜZLEMDE TAKVİYE: Yatay düzlemde takviye amacıyla kullanılan konsol
bileşenler, çerçeveler, çerçevelenmiş paneller, çapraz takviyeler ve enine
ara bağlantı ve©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noboyuna
ara bağlantı arasındaki rijit bağlantılar gibi
yatay düzlemde kayma rijitliği sağlayan
bileşenlerin monte edilmesi ile oluşturulan yapıyı,

ZİG
ZAG ÇAPRAZ: İskelenin stabilizesini sağlayan ve biri diğerinin zıttı yönünde
monte edilmiş çaprazları

ifade
eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 10

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 10

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………. 10

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 10

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………….. 11

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………. 12

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 19

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………..  21

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 22©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör
Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile
çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile
ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname,
yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak;
kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu
ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar
sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi
söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08: 7119 (Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ve ilgili işlerde
çalışan sanatkarlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Yapı
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

*Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

5763
Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Mesleki Eğitim Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan
diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3); ihtiyaca göre farklılık gösterebilen
yüksekliklerde çalışır. Çalışacağı iskele/platformun minimum gereksinimleri
TSEN12811 (Geçici İş Donanımları) standardında belirtildiği şekilde olmalı,
kullanılan tüm malzemeler TSEN12810 (Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri)
ve TSEN12811 (Geçici İş Donanımları) standartlarına uygun olmalıdır. İşin
gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim
içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini gerektiren yüksek derecede kaza ve yaralanma riskleri
bulunmaktadır.11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

İskele
Kurulum Elemanının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma
yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara
Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.
Raporda ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirin
yanı sıra yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı
alandaki risk faktörleri ve çevre güvenliği hakkında bilgi edinir ve güvenli
iş izin formunu doldurur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Sorun
yaratacak aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

İş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri

 

İş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak ve

A.1.5

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder. Bu alanı bölme bantı ile ayırır ve uygun işaretlemeler yaparak
güvenliğin sağlanmasını emniyet gözcüsünden ister.

A

A.1

A.1.6

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

yürütmek
(devamı var)

alınmasını sağlamak
(devamı var)

A.1.7

İletişim
araçlarını ve acil durumlarda iletişime geçecek kişi ve kişilerin iletişim
bilgilerini yanında bulundurur.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışacağı
alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.10

Yüksekte
çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarına uyar.

 

 

 

 

A.1.11

Şiddetli
rüzgar ve yağmurlu havalarda kurulum yapması gerekiyorsa gerekli olabilecek
diğer KKD’lerin kullanılmasını ve personel
sayısının artırılmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.12

İskele uyarı
levhalarının temin edilmesini sağlar ve kontrolünü yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve alınmasını sağlamak

A.1.13

Kurulacak
iskele çevresinde oluşturulacak gerekli güvenlik bariyerini veya yaklaşma
alanını ilgili uzmanla birlikte belirler.

 

 

A.1

A.1.14

Kurulum
esnasında işin yüksekte çalışma ile yapılacağı düşünülerek iskelenin
bulunduğu bölgeye göre güvenlik malzemelerinin bağlanacağı ankraj noktalarını güvenlik kuralları çerçevesinde
hazırlar ve birden çok kurulum elemanı varsa bağlanmalarını sağlayacak
şekilde sistemleri hazırlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek

A.2

Kalite sağlamadaki
teknik

A.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

prosedürleri
uygulamak

A.2.2

İşlemler
sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

A.3

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.3.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

 

 

A.3.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Kendisine
verilen iş ile ilgili iş programını yetkilisinden sözlü ya da yazılı alır.

 

 

B.1

İşverenle
ilişkileri yürütmek

B.1.2

Üretici
firma ürün kullanma kılavuzunu yetkilisinden temin eder ve inceler.

 

 

 

 

B.1.3

Kurulum
yapılacak alan ile ilgili yetkiliden kuruluma uygunluk yazısı alır.

 

 

B.2

İş programı
yapmak

B.2.1

İş başlama
ve iş bitiş süresini belirler, sürede olacak değişiklikleri ilgiliye
bildirir.

B

İş
organizasyonu yapmak

B.2.2

Yanında
çalışanlara iş dağılımı yapar.

 

 

 

 

B.3.1

Kullanılacak
malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilmesini ve gerekiyorsa
yüksekten düşmeye karşı sabitlenmesini sağlar.

 

 

 

Malzeme ve
ekipmanı kullanıma hazır hale getirmek

B.3.2

Kurulumda
kullanacağı araç gereçlerin teminini yapar.

 

 

B.3

B.3.3

Yüksekte
çalışırken gerekli olabilecek malzemeleri hazır eder ve kontrolünü yapar.

 

 

 

 

B.3.4

Projeye
uygun gelen malzemelerin listeye uygunluğunu, kullanılabilirliğini,
orijinalliğini ve standartlara uygunluğunu kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Kurulum
yapılacak zemini

C.1.1

İskelenin
kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolünü yapar.

 

 

hazırlamak

C.1.2

Zeminde
oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemini yapar. Zemin
sağlam değilse uygun metodla zemini kuvvetlendirir.

 

 

 

 

C.2.1

Taban
kalaslarını plana göre yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.2

Ayar
millerini (taban plakası) yerleştirir, mobil iskele kuruyorsa uygun tekerlek
ve kilit sistemini yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.3

Ayar milinin
üzerine başlangıç ayağı yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.4

İlk yatay
bağlantıları atarak iskele modülü teraziye alır.

C

İskele
kurulumu yapmak

 

 

C.2.5

Dikey, yatay
ve çapraz elemanları montaj planına göre yerleştirir.

(devamı var)

C.2

Temel
kurulumu yapmak

C.2.6

Planına
uygun merdiveni ve yürüme platformlarını kurar.

 

 

 

 

C.2.7

Sistemi
tekrar teraziye alır.

 

 

 

 

C.2.8

İskelenin
topraklanmasını sağlar. Topraklama yapılan yere topraklama levhası asar.

 

 

 

 

C.2.9

Gerekli
güvenlik tedbirlerini ve yüksekten düşmeyi önleyici güvenlik tedbirlerini
alarak bir üst kata çıkar.

 

 

 

 

C.2.10

Üst, orta ve
yan korkulukları yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.11

Süpürgelikleri
(topuklukları) yerleştirir.

 

 

C.3

İskeleyi
sabit bir yüzeye bağlamak

C.3.1

Planına ve
standartlara uygun şekilde ankrajlama yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.4.1

Montaj
planına uygun olarak kuruluma devam eder.

 

 

C.4

Sabit zemin
üzerine diğer

C.4.2

Kurulum
planında varsa payandaların montajını yapar.

 

 

katları
kurmak

C.4.3

İskele
elemanlarının bir üst kata taşınması için gerekliyse uygun kaldırma
araçlarının kurulumunu yapar.

 

 

 

 

C.4.4

Planda dış
cephe filesi vb. kaplama varsa rüzgar yükünü de dikkate alarak montajını
yapar.

C

İskele
kurulumu yapmak

 

 

C.5.1

Hazırlanan
kontrol formuna göre şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolünü
yapar ve varsa eksiklikleri giderir.

 

 

 

Kurulum
sonrası kontrolleri yapmak

C.5.2

Devir teslim
sertifikasını doldurur ve iskeleye asar.

 

 

C.5

C.5.3

İskeleyi
periyodik olarak denetler, kontrol formu ile kayıt altına alır ve varsa
eksiklikleri tamamlar. Şiddetli hava muhalefeti durumunda periyodik
kontrolleri beklemeden kontrolleri yapar ve kayıt altına alır.

 

 

 

 

C.5.4

Her vardiya
başında iskelenin çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Söküm öncesi
güvenlik önlemleri almak

D.1.1

Söküme
başlamadan önce kurulum- söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye tarafından
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve “iskele kullanım dışıdıf
levhasını asar.

 

 

 

 

D.2.1

Sadece söküm
yaptığı kattaki file vb. kaplama malzemesini söker.

 

 

 

 

D.2.2

Yüksekte
çalışma güvenlik önlemlerini alarak kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak
söküm işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

D.2.3

Bulunduğu
kattaki ankrajı, kısa kenarlardan başlayarak
süpürgelik, orta korkuluk ve ana korkulukları sırasıyla söker.

 

 

D.2

İş sonrası
iskele sökümünü

D.2.4

Bulunulan
kattaki ankrajları söker.

 

 

 

yapmak

D.2.5

Sırasıyla
süpürgelikler, yatay bağlantılar ve dikmeleri söker.

 

 

 

 

D.2.6

Gerekliyse
malzemeleri uygun yardımcı elemanlar kullanarak zemine taşır.

D

İskele
sökümü yapmak

 

 

D.2.7

Yürüme platformunun
sökümünü bir alt kattan yapar.

 

 

 

D.2.8

Zemine kadar
aynı işlemi tekrarlar.

 

 

 

 

D.2.9

Payanda
sistemi varsa en son onu söker.

 

 

 

 

D.3.1

Kullanım
esnasında hasar alan malzemeleri ayırır.

 

 

 

 

D.3.2

İskele
elemanlarının temizliğini yapar.

 

 

 

 

D.3.3

İskele
elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırır.

 

 

D.3

İskele söküm
sonrası işlemleri yapmak

D.3.4

İskele
elemanlarının stok sahasına taşınmasını sağlar.

 

 

 

D.3.5

Devir teslim
sertifikasını doldurur ve şantiye yetkilisine teslim eder.

 

 

 

 

D.3.6

Söküm
sonrasında hazırlanmış olan emniyet ankrajlarını
söker.

 

 

 

 

D.3.7

Yüksekte
çalışırken kullanılan malzemelerin bakım ve kontrolünü yapar ve
kaldırılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

E.1

Bireysel
mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

E.1.1

Mesleği ile
ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

E.1.2

İskele ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

E.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.    Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Bariyer

2.
El avadanlıkları (anahtar takımı, bağ teli, çekiç,
çivi, kontrol kalemi, metre)

3.
Elektrikli matkap

4.
Emniyet hattı (dikey ve yatay güvenlik halatları)

5.
Gaz dedektörü

6.
Güvenlik ekipmanı (emniyet halatı, emniyet şeridi
vb.)

7.
Halat

8.
Halat tutucu

9.
İkaz ekipmanı (ikaz lambası, ikaz şeridi, trafik
levhaları, düdük vb.)

10.   İletişim
araçları (telsiz, telefon, megafon vb.)

11.   İlk
yardım kilidi

12.   İskeleci malzeme kemeri

13.   Kalem

14.   Karabina

15.   Kerpeten

16.   Keser

17.   Kişisel
koruyucu donanım (kask, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, iş
ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri, koruyucu gözlük, toz maskesi,
kulaklık, fosforlu yelek, diz-dirsek-omuz koruyucu vb.)

18.   Manivela

19.   Not
defteri

20.   Perlon

21.   Pozisyon
alma ekipmanı (Lanyard)

22.   Sapan

23.   Su
terazisi

24.   Şakül

25.   Şerit
metre

26.   Tel

27.   Yangın
söndürme ekipmanı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.    Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.
Basit ölçme ve kontrol bilgisi

4.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

5.
Ekip içinde çalışma yeteneği

6.
El aletlerini kullanma bilgisi

7.
El becerisi

8.
İletişim yeteneği

9.
İlk yardım bilgisi

10.   İskele
kurma ve sökme bilgi ve becerisi

11.   İskele
malzemeleri ve ekipmanının montaj ve kullanım bilgisi

12.   İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.   İşaret
bilgisi

14.   İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

15.   Kullanım
kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma bilgisi

16.   Markalama
bilgisi

17.   Malzeme
bilgisi

18.   Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

19.   Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar bilgisi

20.    Mesleki
terim bilgisi

21.    Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

22.    Standart
ölçüler bilgisi

23.    Şekiller
arası ilişkileri görebilme yeteneği

24.    Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

25.    Temel
matematik bilgisi

26.
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

27.    Yüksekte
çalışma bilgi ve becerisi

28.    Yüzey
bilgisi

29.    Zamanı
iyi kullanma becerisi11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

6.
Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

7.
Dikkatli olmak

8.
Ekip içinde uyumlu olmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.
Gözlemci olmak

11.
İnisiyatif sahibi olmak

12.
İnsan ilişkilerine özen göstermek

13.
İş disiplinine sahip olmak

14.
İşyeri çalışma prensiplerine uymak

15.
İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına
özen göstermek

16.
Standartlara ve kaliteye dikkat etmek

17.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

18.
Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

19.
Meslek ahlakına sahip olmak

20.
Planlı ve organize olmak

21.
Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı
davranmak

22.
Sağlığına özen göstermek

23.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.
Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

25.
Tedbirli olmak

26.
Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin
şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

27.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

28.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

29.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN, İNTES – Proje Müdürü

Aslı
ÜNSAL SAĞLIK, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Fatih
GÜVEN- Makine Mühendisi

Necati Akbaş, İNTES – Yapı Eğitimcisi

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Ali
ŞAHİN, Kaya Yapı A.Ş

Ali
TURAN, Artı Danışmanlık – Makine Mühendisi Berkan ÖZELCİ, Özler İskele Doğu
ÇETİN, Peri Kalıp – İnşaat Mühendisi Emrah ÇÖRDÜK, İNTES- MYM – İnşaat
Mühendisi Eren EROĞLU, İNTES – MYM – Makine Mühendisi

İbrahim
YARIMOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü (İSGGM)

M.Özkan ÖZGÜR, DETAM Danışmanlık

Onur
K. KANATOĞLU, Yüksekte Çalışma Eğitim Uzmanı

Öğr. Gör. Murat ŞEN, Kaya Yapı A.Ş

Özlem
KAYA, Kaya Yapı A.Ş

Tolga APAYDIN, Peri Kalıp – İnşaat Mühendisi

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Adana
İsmet İnönü Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Ankara
Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ankara
Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi
Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Artı Danışmanlık

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü DETAM
Danışmanlık

Dokuz
Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazi
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı eğitimi Bölümü İstanbul Sanayi
Odası

İstanbul
Sanayi Odası Vakfı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İstanbul Teknik
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat
Emlak Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi
Başkanlığı

Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İzmir
Çınarlı Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kaya Yapı A.Ş.

Konya
Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Mimarlar
Odası Ankara Şubesi

Muğla
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Özler
İskele

Peri
Kalıp

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C.
Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat
İşçileri Sendikası Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu

Yıldız
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

İskele
Kurulum Elemanı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0158-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Atila ERENLER,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Abdülkadir YILMAZ, Henüz belirlenmemiştir, H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Aylin RAMANLI,Üyeleri
ve Uzmanlar

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Sinan GERGİN,Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Doç.
Dr. Ömer AÇIKGÖZ,

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25 

Incoming search terms:

  • iskeleci maaşi (2)
  • İSKELE KURULUM ELAMANI (1)
  • İSKELE KURULUM ELEMANI (1)
  • iskele kurulum elemanı sorular (1)
  • iskele kurulum elemanları ders notları (1)
  • İskele kurulum maaşları (1)
  • ‘İskele Kurulum Elemanı Seviye 3’ sertifikası resmi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>