İNŞAAT BOYACISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Meslek:

İNŞAAT
BOYACISI

Seviye:

31

Referans
Kodu:

10UMS0058-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye
inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı
Kuruluş: Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

06.04.2010
Tarih ve 2010/18 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

12.05.2010-27579

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)                                                               10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR AKMA: Boya filminin aşağıya doğru olan hareketini,

AKRİLİK
– POLİÜRETAN: Akrilik monomerlerin kullanıldığı
yüksek performanslı solvent veya su bazlı akrilik boyaları üretmek için kullanılan sentetik
polimerleri,

ASTAR:
İki veya daha fazla boya katı sürülen yüzeylerde son kat boyadan önce sürülen
katlar veya boyaları,

BAĞLAYICI:
Boyanın dayanımını belirleyen, uygulandığı yüzeye tutunmasını sağlayan ve
boyanın ismini belirleyen kimyasal birleşimleri,

BOYA
SÖKÜCÜ: Kurumuş boya ve vernik filmlerine sürüldüğünde yumuşatan ve yüzeyden
kolay ayrılmasını sağlayan kimyasal maddeleri,

EPOKSİ
BOYA: Reçinesi epoksi olan, suya, kimyasal
maddelere, sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olan boyayı,

FİLM:
Bir maddenin tamamen homojen ve devamlı halde oluşturduğu tabakayı,

FUNGUS:
Nemli ortamlardan dolayı yüzeylerde oluşan mantarları,

HOMOJENLİK:
Her yerde eşit dağılım göstermeyi,

İZOLASYON
(YALITIM): Bir madde veya yapı üzerinde; ısı, ses, su, yangın, elektrik,
aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan işlemi,

KABARMA:
Genellikle ısı, nem, kalın ve yanlış uygulamaların sebep olduğu boya filmi
deformasyonunu,

KABUK
BAĞLAMA: Ambalajdaki boya veya verniğin üst tabakasının kuruyarak kalın veya ince
bir film oluşturmasını,

KANAMA
(KUSMA): Renkli bir boya filmi üzerine diğer bir renk uygulandığında alt
filmdeki rengin üst düzeye çıkarak yüzeyde dalgalı bir görünüm oluşturmasını,

KARINCALANMA:
Yüksek nem ve sıcak ortamlardaki kalın uygulamalarda, bunun yanı sıra
genellikle psitole ile yapılan boya ve vernik
uygulamalarında, yüksek sıcaklık, yüksek hava basıncı ve gereğinden kalın
uygulama ve katlar arasındaki bekleme süresinin yeterli olmaması sonucunda
yüzeyde kırışma, büzüşme şeklinde meydana gelen deformasyonu,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOROZYON
(PASLANMA): Bir metal yüzeyde metalin bir veya daha fazla madde ile (su-
hava) uzun süre temas halinde kalarak reaksiyona girmesi ile oluşan
elektrokimyasal değişimi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)                                                              10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKUMLAMA:
Bir yüzey temizleme şeklini, (Temizlenmesi istenen
yüzeye basınç altında ince sert parçacıkların fırlatılarak yüzeydeki eski
boya, pas vb. kirliliklerin yüzeyden alınmasıdır.

Bu
işlemin metal yüzeylere uygulanışına kumlama duvar yüzeylere uygulanışına
taşlama, metal ve ahşap yüzeylere uygulanışına zımparalama denir.)

LAKE:
Mobilya boyacılığında örtücü boya uygulaması için kullanılan terimi,

MACUN:
Yüzey görünümünü bozan çatlak, yarık, delik ve benzeri yerleri doldurmak
amacı ile kullanılan, uygulandığı yerde sertleşerek kütle haline gelen bir
cins kimyasal ürünü,

MASTİK:
İzolasyon amacı ile bağlantı veya ekleme yerlerinde kullanılan macun
kıvamında bir çeşit elastiki, sıvama ve kaplama maddesini,

MODİFİYE:
İstenilen performansı ve sonucu yakalamak amacı ile yapılan takviyeyi,

PAMUKLANMA:
Özellikle su bazlı boyalarda alt yüzeyden gelen
nemin zamanla boya yüzeyini bozarak, boya filminin gevşek, kabarmış ve toz
görünümünü almasını,

POLİÜRETAN
BOYA: Dış şartlara karşı (su ve rutubete) esnekliği, aşınma ve darbe direnci,
yapışma gücü, mekanik yanımı ve parlaklığı yükselten, alifatik veya aromatik izosiyanat monomerlerinin kullanıldığı polimerleri,

PORTAKALLANMA:
Görünümü pürüzlü olan ve portakal kabuğu yüzeyine benzer bir tür yüzey
hatasını,

SATEN:
Boya terminolojisinde yarı parlak ürünler için kullanılan terimi,

SOLİD:
Hacimsel katı veya ağırlıksal katı olarak ikiye
ayrılan ve boya ve verniklerin uygulandıkları yüzeyde kuruduktan sonra kalan
katı,

SOLVENT:
Çözücü, inceltici maddeyi,

SOLVENT
BAZLI BOYA: İncelticisi solvent olan boyayı,

SOLMA:
Işık veya sıcaklığın zamanla boya renginde açılma şeklinde oluşturduğu
değişimi,

SON
KAT: Dekoratif ve koruyucu amaçla en üst kat olarak uygulanan boya ve
verniği, SOYULMA: Boyanın uygulandığı yüzeylerden muhtelif şekillerde
kalkması, dökülmesi, TİNER: Solvent karışımlarından
oluşan incelticileri,

TOZ
TUTMA KURUMASI: Yüzeyde toz tutmayacak hale gelmiş kuruma aşamasını, VERNİK:
Şeffaf organik kaplama maddeleri için kullanılan terimi, ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler……………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………….. 7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………… 7

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………….. 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………….. 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………… 15

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………….. 17

3.4.
Tutum ve
Davranışlar……………………………………………………………………………………….. 18

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………… 19©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

İnşaat Boyacısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından
hazırlanmıştır.

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

İnşaat Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

İnşaat Boyacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel
önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş
organizasyonu yapan, boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yapının
tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere
vernik yapan, boya/vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08 :
7131
(Boyacılar ve ilgili
işlerde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Kanserojen
ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, *Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve
çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve
konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma
ortamı kapalı veya açık alan olup, çalışma ortamının olumsuz koşulları
arasında, koku, gürültü, nem, sıcaklık farkı, toz ve çeşitli boya kimyasal
maddelere maruz kalma sayılabilir. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak
gerekebilir. İnşaat boyacısı, genellikle tek başına çalışmakla beraber işin
gereğine göre meslektaşları ve iş sahibi ile iletişimde bulunur.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

İş iskelesi ile çalışan boyacının iş iskelesi ile ilgili
şartnamelere uygun çalışma yapması ve yükseklik fobisinin olmaması gerekir.10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı
alandaki risk unsurları hakkında bilgi alır.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Sorun
yaratacak aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli önlemleri almak

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

İş
Organizasyonu Yapmak

A.1

A.1.5

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

A

 

 

A.1.6

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

(devamı
var)

 

 

A.1.7

İletişim
araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışacağı
alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

A.2

İşverenle
ilişkileri yürütmek

A.2.1

İşverenin
verdiği talimatlara uyar.

 

 

A.2.2

İşin
gidişatı konusunda işvereni bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Yapı
teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

 

 

A.3

İş programı
yapmak

A.3.2

Yanında
çalışanlara iş dağılımı yapar.

 

 

A.3.3

Kullanılacak
malzemeyi ve malzeme miktarını belirler ve temin eder.

 

 

 

 

A.3.4

İş başlama
ve iş bitiş süresini (termin) belirler.

 

 

A.4

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

A.4.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

A

İş
Organizasyonu Yapmak

A.4.2

İşlemler
sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

 

A.5.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

 

 

A.5

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda

A.5.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

 

bulunmak

A.5.3

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.5.4

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Boya
Öncesi Hazırlık İşlemlerini Yapmak (devamı var)

B.1

Yüzey
kontrolü yapmak ve gerekli önlemleri almak

B.1.1

Yüzeyi
kontrol eder ve yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir.

B.1.2

İç ve dış
yüzeylerde yapı temel izolasyon eksikliklerini
ilgili kişiye bildirir.

B.1.3

Metal
yüzeylerde çapak ve kaynak izlerinin temizliğini yapar.

B.1.4

Ahşap
yüzeylerde ahşap budaklarını ve ahşaptaki fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile
arındırır.

B.1.5

Kontrollerle
ilgili olarak yetkiliyi bilgilendirir.

B.2

Yüzey temizliği
yapmak

B.2.1

Yüzeyleri
tozdan, kirden, yağdan, küften, nemden temizler.

B.2.2

Zeminin
durumuna bağlı olarak; raspalama, taşlama, zımparala ma,
tel fırça, basınçlı su, yapı kimyasallan ve kumlama
yöntemleri ile yüzey temizliği yapar.

B.2.3

Gevşek ve
kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden
ayırır.

B.2.4

İç ve dış
yüzeylerde gizli dere, balkon, ıslak hacimlerdeki tesisat kaçaklarının izolasyon eksikliklerinin giderilmesi için yetkilileri
bilgilendirir.

B.2.5

Metal
yüzeylerdeki pasları mekanik ve/veya kimyasal yollarla temizler.

B.3

Yüzey
altyapı hazırlığını yapmak

B.3.1

İşin
gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve iş bitiminde söker.

B.3.2

Astar öncesi
yüzey durumuna göre tesviye işlemleri için uygun malzemeleri (çimento esaslı
yüzey düzeltme harçları, kullanıma hazır macunlar, alçı, mastik,
akrilik-poliüreten malzemeler v.s.)
hazırlar.

B.3.3

Ahşap
yüzeylerde ahşabın yapısındaki nem oranını ölçer ve nem oranına göre
uygulamaya geçip geçmeyeceğine karar verir.

B.3.4

Ahşap
yüzeylerde ahşap koruyucu kullanarak ahşabın içten korunmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Boya
Öncesi Hazırlık İşlemlerini Yapmak

B.4

Malzemeleri
kullanıma hazır hale getirmek

B.4.1

Ürünlerin
teknik bülten, ambalaj ve etiketlerinde yer alan kullanım şartlarını yerine
getirir.

B.4.2

Ürün
uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo,
püskürtme makineleri gibi) kullanıma hazır hale getirir.

B.5

Boya için
hazırlık yapmak

B.5.1

Gerekli
tedbirleri aldıktan sonra prizleri ve elektrik anahtarlarını söker.

B.5.2

Eşyaları ve
boyanmayacak alanları (kapı, pencere, süpürgelik) kağıt
maskeleme bandı ile bantlar ve/veya koruyucu örtü ile kaplar.

B.5.3

Kullanılacak
araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Yüzeyin
durumuna göre astarlama yapmadan önce gerekiyorsa sıva, alçı veya perde
alçıyı teknik kullanım şartnamesine göre hazırlar ve mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak
alana rötuş yapar.

 

 

C.1

Astarlama
yapmak

C.1.2

Yüzeylere
göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır hale
getirir.

 

 

 

 

C.1.3

Astar
işlemini teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme makineleri
gibi yardımcı araçlarla uygular.

 

 

 

 

C.1.4

Astarın
kuruma süresini teknik bülteni dikkate alarak belirler.

 

 

C.2

Macunlama
yapmak

C.2.1

Macunlama
işlemine başlamadan önce astarın teknik bültende yer alan kuruma süresini
kontrol eder.

C

Boya/Vernik
İşlemlerini Uygulamak

C.2.2

Macunu
teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar ve spatula,
mala, püskürtme gibi uygulama makineleri ile macunu uygular.

 

 

 

 

C.3.1

Yüzeye,
ortam ve iklim şartlarına göre seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına
uygun olarak hazırlar.

 

 

 

 

C.3.2

Hazırlanmış
boyayı/verniği birinci kat olarak uygular ve teknik kullanım talimatında
belirtilen süre kadar kurumaya bırakır.

 

 

C.3

Son kat
boyayı/verniği uygulamak

C.3.3

Birinci
katın kurumasından sonra ihtiyaca göre zımparalama yapar.

 

 

C.3.4

İkinci kat
boyayı/verniği uygular.

 

 

 

 

C.3.5

Gereği
halinde üçüncü kat boyayı/verniği uygular.

 

 

 

 

C.3.6

Zeminlerde
(beton) epoksi boya uygular.

 

 

 

 

C.3.7

Ahşabın naturel korunması durumunda tik yağı veya bahçe mobilyası
koruma yağı kullanır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Boyanan/verniklenen
yüzeyi

D.1.1

Yüzeyin
gözle ve elle kontrolünü yapar.

 

 

kontrol etmek

D.1.2

İşverenin
talebinin yerine gelip gelmediğini kontrol eder.

 

Boya/Vernik
Sonrası İşlemleri Yapmak

D.2

Yüzeydeki
hatayı gidermek

D.2.1

Hatalı
yüzeyi yeniden boyar/vernikler.

D

D.3

Yerlere dökülen
ve camlarda kalan boyaları temizlemek

D.3.1

Kullanılan
boya malzemesine göre yüzeyi nemli bez, spatula
veya tiner yardımı ile temizler.

 

 

D.4

Prizleri ve
elektrik anahtarlarını takmak

D.4.1

Sökülen
prizleri uygun malzemelerle yerlerine takar.

 

 

D.5

Kâğıt
maskeleme bantlarını sökmek

D.5.1

Boya/vernikli
alt yüzeyine zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarını söker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

E.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

E.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

E.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

E.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

E.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

E.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

E.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Alçı

2.
Boya çeşitleri (ahşap koruyucu boya, antipas boya,
dış cephe boyası, epoksi boya, solvent
bazlı boya, sentetik ve su bazlı boya vb.)

3.
Boya fırçası

4.
Boya sökücü

5.
Boya süzgeci

6.
Çekiç

7.
Çelik metre

8.
Çimento

9.
Çivi

10.
Dış cephe macunu

11.
Dolgu verniği

12.
Epoksi tiner

13.
Fasarit malzemesi

14.
Hazır macun

15.
Hızlandırıcı

16.
İş asansörü

17.
İş iskelesi

18.
İş merdiveni

19.
Kâğıt maskeleme bandı

20.
Kalas

21.
Kalıp ayırıcı

22.
Kestirme fırçası

23.
Kişisel Koruyucu Donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı,
eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi, koruyucu gözlük, emniyet kemeri)

24.
Kompresör

25.
Kompresör tabancası

26.
Kontrol kalemi

27.
Koruyucu örtü

28.
Kürek

29.
Macun

30.
Makas

31.
Maket Bıçağı

32.
Mastik Tabancası

33.
Matkap

34.
Pas Sökücü

35.
Pense

36.
Pürmüz (ısı tabancası)

37.
Püskürtme makinesi

38.
Renk Pastası

39.
Rulo (posteki, mercan)

40.
Sertleştirici©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.

Spatula

42.

Süpürge

43.

Tel
fırça

44.

Tornavida

45.

Tutkal

46.

Yağ
sökücü

47.

Zımpara

48.

Zımpara
makinesi

10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Astar
boya uygulama bilgi ve becerisi

4.

Basit
iş iskelesi kurma ve sökme becerisi

5.

Boya ekipmanlarını kullanma bilgi ve becerisi

6.

Boya
hazırlama bilgisi

7.

Boya
kusurları ve giderme yöntemleri bilgisi

8.

Boya
uygulama bilgi ve becerisi

9.

Boya
ürünleri bilgisi

10.

Boya
ürünleri sembolleri ve işaretleri bilgisi

11.

Boyama
sistemleri bilgisi

12.

Çevre
koruma standartları bilgisi

13.

El
becerisi

14.

İletişim
yeteneği

15.

İlk
yardım bilgisi

16.

İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

17.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

18.

Korozyon
(paslanma) bilgisi

19.

Macun
uygulama teknikleri bilgisi

20.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

21.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

22.

Mesleki
terim bilgisi

23.

Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

24.

Öğrenme
yeteneği

25.

Öğretme
yeteneği

26.

Renk
bilgisi

27.

Renkleri
ayırt edebilme yeteneği

28.

Su bazlı boya uygulamaları bilgisi

29.

Tehlikeli
atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

30.

Yama
boya uygulama teknikleri bilgisi

31.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

32.

Yüzey
hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

33.

Zımparalama
teknikleri bilgisi

10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

2.
Araştırıcı ve yeniliklere açık olmak

3.
Çalışkan olmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Dikkatli olmak

6.
Doğal kaynakların kullanımı ve geri kazanımı
konusunda duyarlı olmak

7.
Ekip içinde uyumlu olmak

8.
Gözlemci olmak

9.
İnisiyatif sahibi olmak

10.  İnsan
ilişkilerine özen göstermek

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

13.  Kaliteye
dikkat etmek

14.  Kararlı
olmak

15.  Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.  Malzeme
hazırlıklarını dikkatli bir şekilde yapmak

17.  Meslek
ahlakına sahip olmak

18.  Planlı
ve organize olmak

19.  Risk
faktörleri konusunda duyarlı olmak

20.   Sabırlı
olmak

21.   Soğukkanlı
olmak

22.   Sorumluluk
sahibi olmak

23.   Temiz
olmaya özen göstermek

24.   Titiz
olmak

25.   Zamanı
iyi kullanmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar l.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun
Meslek Standardı Ekibi:H.Necati ERSOY Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKİN Gülesen KURU Sevil Buket ATAR İrem YENDİ Pelin ERGUNİNTES
– Genel Sekreter

İNTES
– İnşaat Yüksek Mühendisi

İNTES
– İstatistikçi

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnşaat Teknikeri

İNTES
– Ekonomist

İNTES-
Turizm2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:O.Tufan ÇINARSOY

Genel
Sekreter

Boya
Sanayicileri Derneği

Eren
ÇALIŞKANMAN

İnşaat
Teknikeri

Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş.

Kemal
KOÇ

Kimya
Mühendisi

Marshall
Boya ve Vernik San. A.Ş.

Selim
TURAN

İnşaat
Mühendisi

Betek A.Ş.

Nurettin
TAŞDELEN

Kimyager

DYO
Boya
Fab. San. Tic.A.Ş.

Halim
GÜLHAN

Boya
Ustası

Telekom İnş. Taah.
Tic. A.Ş.

Telat VARGÜN

Boya
Uygulama Eğitmeni

Marshall
Boya ve Vernik San. A.Ş.

Veli
ERKILIÇ

 

Polisan Boya A.Ş.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)                                                              10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası

Ankara
Ticaret Odası

BETEK
Boya ve Kimya San. AŞ.

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Boya
Sanayicileri Derneği (BOSAD)

Dokuz
Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazi
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü MARSHALL Boya ve Vernik San. AŞ.

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)                                                              10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren
Sendikası (TİM-SE)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK)

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri
İşveren Sendikası (TÜRK-İNŞA)

Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası
(YOL-İŞ)

Yıldız
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

İnşaat
Boyacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0058-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa DEMİR, K.Haluk
GÜLHAN, Kemal AYDOĞAN, Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat
SÖNMEZ, H.Necati ERSOY, Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

ProfDr. Oğuz BORAT,

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23 

Incoming search terms:

  • boyacı ne iş yapar (52)
  • inşaat boyacı analizi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>