GREYDER OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

GREYDER OPERATÖRÜ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 10UMS0079-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 16.07.2010-27643©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

GREYDER OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0079-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren
Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: İş Makinaları
Mühendisleri Birliği (İMMB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

29.06.2010 Tarih ve 2010/37 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

16.07.2010-27643

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Greyder Operatörü (Seviye 3)                                                                                10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ATAŞMAN:
Greyderin üzerinde bulunan ana ekipmanı dışında farklı iş yapmaya
yarayan, takılan ve sökülebilen ekipmanı,

BAKIM
KARTI (KÜNYE):
Greyderin özelliklerinin, yapılan periyodik bakımların,
arızaların, arızanın kim tarafından nasıl giderildiğinin vb. kayıtların
yapıldığı formlardan oluşan kart ya da kartları,

BIÇAK:
Malzemeyi kazıyan, iten ve seren, bıçak gövdesi ve uç bıçaklardan
oluşan makine ekipmanını,

DEVER:
Yatay kurplarda merkezkaç kuvveti nedeniyle taşıtların dışarı
savrulmalarını ve yağmur sularının birikmesini önlemek için yol platformuna
uygulanan enine eğimi,

FİGÜRE:
Temel-altı tabakalarının oluşturulması sırasında serilmeye hazır
durumda, yol boyunca, bir kenara düzgün tektip biçimde konmuş dar ve uzun
mesafeli malzeme yığınını,

FİLTRE:
Yağ, yakıt, hava sisteminde bulunan ve özellikleri ile yağ, yakıt ve
havanın temizliğini sağlayan elemanı,

FREN
KİLİT KOLU: Park durumunda fren
pedallarını kilitleyen kolu,

HİDROLİK
MOTOR:
Basınçlı hidrolik yağ ile çalışan, bir makine parçasını sağa
veya sola dönüş hareketi ile ileten, hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye
çeviren ekipmanı,

HİDROLİK
POMPA:
Hidrolik sisteme basınçlı ve istenen debide yağ göndererek,
sistemdeki diğer ekipmanın çalışmasını sağlayan, mekanik enerjiyi hidrolik
enerjiye dönüştüren ekipmanı,

HENDEK:
Yol platformundan veya şevlerden gelen yüzey sularını toplayarak uygun
yerlere deşarj etmek için yapılan üçgen veya trapez kesitli yüzeysel drenaj
yapısını,

INCHING
PEDAL:
Yavaşlayarak durmak veya hareket etmek için, ileri-geri
vitesler arasında değiştirme yapıldığında kullanılan, basıldığında
tekerleklere giden gücü kesen hassas kontrol pedalını,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD):
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık
ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

RIPER:
Zemini derin kazmaya ve sert zeminleri kazarak gevşetmeye yarayan
kazıcı ekipmanı,

ŞEV:
Farklı yükseklikteki iki zemin arasındaki eğik yüzeyi,

TANDEM: Arka tekerleklerin
arazinin durumuna göre aşağı-yukarı hareket etmesini sağlayan ve aks görevini
gören ekipmanı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek StandardıReferans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No10UMS0079-3 / 29.06.2010 / 00TIRMIK:
Zemini gevşetmeye yarayan kazıcı ekipmanı,

TURBO
ŞARJER:
Dizel motorun egzoz gazı hızı ile çalışan ve motora yanma
havası girişini artırıp daha fazla yakıtın yanmasına neden olarak motor
gücünün artmasını sağlayan ekipmanı,

UÇ BIÇAKLARI: Bıçak gövdesini
aşınmaya karşı koruyan, kazma esnasında kazılan yüzeyle temasta olan,
değiştirilebilen, aşınmaya dayanıklı, çelik döküm veya çelik levhalardan
üretilen plakaları,ifade
eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………..
7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 18

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………  20

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………………. 21©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Greyder
Operatörü (Seviye 3)                                                                                10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Greyder Operatörü (Seviye
3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Greyder
Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Greyder Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Greyder Operatörü (Seviye
3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri
çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, greyderi ve
ataşmanları kullanarak gevşetme, kazı, serme işlemlerinden birini veya
birkaçını kullanarak tesviye işini yapan, hendek açma, şev düzeltme, malzeme
serme, kar temizleme gibi işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştiren,
greyderin genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri
yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08:
8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin
operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre
ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan
diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.     Çalışma
Ortamı ve Koşulları

Greyder Operatörü (Seviye 3) çalışmalarını
kabin içerisinde veya dışarısında yürütür. Zaman zaman tünel, maden ocakları
gibi kapalı alanlarda da çalışabilir. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülü
olabilir. İş öncesi ve iş bitiminde yöneticiler, diğer çalışanlar/operatörler
ve makine bakımcıları ile iletişim halindedir. Operatör vardiya usulü, esnek
mesai zamanlarında çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Greyder
Operatörünün ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna ve Trafik
Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen operatör belgesine sahip olması
gerekmektedir.10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı
alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalara
sadece yetkili kişilerin müdahale etmesini sağlar.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli önlemleri almak

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

A.1.5

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

İş ile
ilgili emniyet

 

 

A.1.6

İletişim
araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır.

A

tedbirleri
almak (devamı var)

 

 

A.1.7

Çalışacağı
alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Acil
durumlarda greyderi durdurur ve yetkilileri konu hakkında bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.1

Çalışacağı
sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

A.2

Çalışma
alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.2.2

Çalışacağı
çevre hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

A.2.3

Çalışmaya başlamadan
önce çalışacağı sahada ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çalışma
ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı (zehirli maddeler, emisyon
gazları, egzoz gazı vb. gazlar) önlem almak

A.3.1

Kapalı alanda çalışması halinde çalışma ortamının havalandırılmasını
sağlar.

 

 

A.3

A.3.2

Konu ile ilgili yasal talimatlar hakkında bilgi sahibi olur ve
talimatlara uyar.

 

 

 

A.3.3

Gece çalışmalarında ve yağışlı havalarda gerekli önlemleri alır.

 

 

A.4

Çalışma
zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri

A.4.1

Zemin
hakkında bilgi sahibi olur ve zemindeki engelleri kaldırır veya
kaldırılmasını sağlar.

A

İş ile
ilgili emniyet tedbirleri almak

hakkında
kendisine verilen talimatlara uymak

A.4.2

Çalışılan
sahada yer altı ve yerüstünden geçen enerji hatları, yüksek gerilim hatları
(doğalgaz elektrik ve su hattı vb.) konusunda yetkiliden bilgi alır.

 

 

A.5

Yapacağı
işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı seçmek

A.5.1

Derinlik ve
eğimlere uygun koruyucu ekipmanı seçer.

 

 

A.5.2.

İş emniyeti
ile ilgili koruyucu ekipmanın olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.6

Trafik
güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek

A.6.1

Trafik
işaret ve işaretçilerine dikkat eder.

 

 

A.6.2

Çalışmaya
başlamadan önce güvenliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Yapılacak iş
ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

B.1.1

İlgili
amirinden sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle ilgili bilgi alır.

 

 

B.2

İşe uygun
greyder ataşmanlarını seçmek, bu

B.2.1

Bıçağın
konumunu yapılacak işe göre seçer ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

ataşmanları sökmek ve takmak veya sökülmesine ve takılmasına yardımcı
olmak

B.2.2

Ataşmanları
söker ve takar veya sökülüp takılırken ilgili kişiye yardımcı olur.

 

 

B.3

Aynı sahada
çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile koordineli çalışmak

B.3.1

İşe
başlamadan önce diğer operatörlerle bilgi alışverişi yapar.

B

İşe hazırlık
yapmak

B.3.2

Gerekli
durumlarda sesli ve ışıklı ikazları kullanır.

(devamı var)

B.4

Vardiya
değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili bilgi almak

B.4.1

Bir önceki
operatörden çalışmasıyla ilgili sözlü bilgi alır.

 

 

B.4.2

Varsa bir
önceki operatörün çalışmasıyla ilgili kayıtları inceler.

 

 

B.5

Çalışacağı zemine göre lastik hava basıncı kontrolünü ve ayarını
yapmak

B.5.1

Katalogda
belirtilen değerlere göre lastik hava basıncını kontrol eder ve ayarını
yapar.

 

 

B.6

Greyderin
genel temizliğinin

B.6.1

İşe
başlamadan önce greyderin genel temizliğini kontrol eder.

 

 

yapılmasını
sağlamak

B.6.2

Gereği durumunda
greyderi yıkar ve daima işe hazır vaziyette olmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İşe hazırlık
yapmak

B.7

Zemini çalışmaya hazır hale getirmek

B.7.1

Zemin
greyder tesviyesi için hazır değilse gerekirse dozerle gevşetilmesini sağlar.

B.7.2

Her türlü
zeminin tesviyesini yapar ve depolanmasını sağlar.

B.8

İşe
başlamadan yakıtın suyunu almak

B.8.1

Yakıt
filtresinde oluşan suyu alır.

B.8.2

Yakıt
tankının altında bulunan tapa veya musluktan suyu alır.

B.8.3

Varsa hava
tüplerinde biriken suyu alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Tüm
sistemlerin ve ekipmanın yağ, su, yakıt seviye kontrolünü yapar.

 

 

 

 

C.1.2

Hava
filtrelerini kontrol eder, gereği halinde değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.1.3

Aküyü
kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.4

Kayışları
kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.5

Lastiklerin
genel durumunu ve hava basıncını, katalogda belirtilen değerlere göre kontrol
eder.

 

 

 

 

C.1.6

Sıvı
sızıntılarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.7

Bıçakların
ve ataşmanların kontrollerini yapar.

 

Greyderin
genel

 

Greyderin
günlük bakım ve

C.1.8

Greyderin çalıştırılmadan
önce ve çalıştırıldıktan sonra tüm göstergelerinin kontrolünü yapar.

C

kontrolünü
yapmak (devamı var)

C.1

kontrollerini
yapmak (devamı var)

C.1.9

Greyderi
çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtır ve gazı arttırarak hareketli
aksamların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.10

Emniyet
ekipmanını (emniyet kolu, servis ve park freni, geri vites kornası, tepe
lambası) kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.11

Bıçak
cıvataları ve bıçak şase mafsal bağlantı cıvatalarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.12

Kumanda kol
ve pedallarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.13

Hidrolik
sistem devre elemanlarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.14

Soğutma
sistemlerini kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.15

Hidrolik ve
yakıt sistemleri ile karter havalandırmalarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.16

Orta ve uç
bıçak ile riper tırnaklarının aşınmalarını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Greyderin
günlük bakım ve

C.1.17

Greyderin
aynalarını kontrol eder.

 

 

kontrollerini
yapmak

C.1.18

Motor, kulak
takozları ve bağlama cıvatalarını kontrol eder, gereği halinde sıkılmasını sağlar.

C

Greyderin
genel kontrolünü yapmak

C.2

Basit arıza
ve eksiklikleri gidermek

C.2.1

Operatör el
kitabında tanımlanan basit arıza ve eksiklikleri giderir, büyük arıza ve
eksiklikleri yetkiliye bildirir.

 

 

C.3

Greyderin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

C.3.1

Bakım-onarım
kitapçığını okur ve bakım ve kontrol kayıtlarını takip ederek greyderin
belirlenen çalışma saatlerine göre periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

 

 

C.4

Bakım ve
kontrol kayıtlarını tutmak

C.4.1

Bakım ve
kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutar ve bakım kartını sürekli kabinde
bulundurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı1GUMSGG79-3
I 29.G6.2G1G I GG

Referans
Kodu I Onay Tarihi I Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Greyderi
taşıyacak aracın şoförüne greyderin ağırlığını ve ölçülerini bildirir.

 

 

 

 

D.1.1

Greyderin
özelliklerine uygun tırmanabileceği rampayı seçer.

 

 

 

 

D.1.3

Rampanın
emniyetli bir şekilde tespitlendiğinden, temiz olduğundan ve kaygan
olmadığından emin olur.

 

 

 

 

D.1.4

Rampaya
çıkmadan önce uygun hizalamayı sağlar.

 

 

 

Çalışma
sahasının uzak olması

D.1.5

Greyderi
yüklemeden önce römorkun veya TIR’ ın tekerleklerinin takozlarını ve park
frenini kontrol eder.

 

 

D.1

halinde greyderi başka araç yardımı ile nakletmek

D.1.6

Greyder
indirilip bindirilirken yön gösterici kişi ile birlikte çalışarak emniyet
tedbirlerini alır.

 

Zemini
gevşetme, kazı, serme ve tesviye işlemlerini yapmak (devamı var)

 

 

D.1.7

Ana bıçağı
makinenin altına uzunlamasına ayarlayarak ataşmanlarını tabana indirir ve
nakil pozisyonunu alır.

D

 

 

D.1.S

Greyderi
yükledikten sonra belden kırma pimini takarak makineyi sabitler ve
ataşmanları nakil konumuna getirir.

 

 

 

 

D.1.9

Park frenini
uygular ve takoz koyarak bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

D.1.1G

Egzoz borusu
çıkış ağzını
turbo şarjerin
rüzgârla harekete geçmemesi ve rutubet almaması için kapatır.

 

 

D.İ

Çalışma sahasının yakın olması halinde greyderi yürüterek götürmek

D.İ.1

Greyderin
nakil işlemlerini, trafik kanunlarını ve teknik katalogda belirtilen
gerekleri dikkate alarak karayolunda yürüterek yapar.

 

 

D.3

Şev kesmek
ve temizlemek

D.3.1

Bıçağı yana
çıkarıp açı verir ve projeye uygun şekilde şev eğimi vererek şevi keser.

 

 

 

D.3.1

Şev
eteklerinin bozulması halinde şevi temizler.

 

 

D.4

Hendek açmak

D.4.1

Bıçağı yana
çıkarıp açı verir, döner ve diğer açı tarafını açar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2G1GSayfa
14

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Zemini
gevşetme, kazı, serme ve tesviye işlemlerini yapmak

D.5

Yola enine
eğim (dever) vermek

D.5.1

Bıçağın
açısını vererek ileri yönde hareket eder ve projeye göre belirtilen eğimi
verir.

D.6

Malzeme
sermek, toplamak veya ötelemek

D.6.1

Kenara
yığılmış malzemeyi bıçakla öteleyerek yol yüzeyine serer.

D.7

Malzeme
karıştırmak

D.7.1

Farklı
zeminlerden aldığı malzemeyi bıçağı sağa ve sola hareket ettirerek
karıştırır.

D.8

Zemin
yüzeyini kazımak

D.8.1

Bıçağı
zemine saplayarak ileri yönde hareket ettirir.

D.8.2

Zemin sert
ise riperleri indirerek zemini gevşetir.

D.9

Zeminin ince
tesviyesini (reglaj) yapmak

D.9.1

Zeminin
normal rutubette olmasına dikkat eder.

D.9.2

Bıçağı
zemine indirir ve tesviye işlemini yapar.

D.10

Kar
temizlemek

D.10.1

Lastiklere
patinaj zinciri takar.

D.10.2

Lastik diş
dibi derinliğinin kar mücadelesine uygun olup olmadığını kontrol eder.

D.10.3

Ön aks önüne
kar ataşmanını takar.

D.10.4

Bıçağa
gerekli açıyı vererek ileri yönde hareket ettirir ve karı temizler

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Greyderde kırık,
çatlak, yağ, su ve yakıt sızıntılarının olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

Çalışma
periyodu sonunda greyderi park etmek

E.1.2

Greyderin yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen cıvataları
sıkar.

 

 

E.1

E.1.3

Dinlendirilmiş yakıttan akaryakıt ikmali yapar, aldığı yakıt miktarını
kaydeder ve amirine bildirir.

 

 

 

 

E.1.4

Greyderi, ayrılmış park alanında düz bir zemine emniyetli bir şekilde
park eder.

 

 

 

 

E.1.5

Vitesi park konumuna alır, frenleri kilitler ve park freni uygular.

 

 

 

 

E.2.1

Basınçlı yıkama makinesi ile greyderin temizlenmesini sağlar.

 

Greyderi park etmek veya depolamak

 

 

E.2.2

Greyderi
askıya alır, lastikleri yerden kesecek şekilde şase altına takoz konulmasını
sağlar.

E

 

 

E.2.3

Akünün sökülmesini sağlar.

 

 

 

 

E.2.4

Lastik havalarını normal hava basıncına göre yaklaşık %20 oranında
düşürür.

 

 

 

Uzun süreli
beklemelerde greyderi depolamak

E.2.5

Açıkta kalan hidrolik silindir rotların yağlanmasını sağlar.

 

 

E.2

E.2.6

Yakıt deposunun doldurulmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.7

Greyderin gres ile yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.8

Greyder kabinini ve akü devre kesiciyi kilitler.

 

 

 

 

E.2.9

Genel durum hakkında yetkiliye rapor verir.

 

 

 

 

E.2.10

Greyder 6 (altı) aydan az bekleyecekse ayda bir çalıştırıp tüm
hareketleri uygular. Uzun süre bekleyecekse, katalogunda belirtilen uzun
süreli bekleme durumunda yapılacakları uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

F.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri
mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Greyder Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Anahtar takımları

2.
Ataşmanlar

3.
Balyoz

4.
Çeki halatı

5.
Çekiç

6.
El feneri

7.
Emniyet kemeri

8.
Filtre sökme-takma aparatı

9.
Filtreler

10.
Gres pompası

11.
Greyder çeşitleri

12.
Hava basınç saati

13.
Hidrolik kriko

14.
Huni

15.
İlk yardım çantası

16.
Kazma

17.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, eldiven, kulaklık,
çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, toz gözlüğü, toz maskesi, iş elbisesi
vb.)

18.
Kürek

19.
Levye

20.
Lokma takımı

21.
Madeni yağlar

22.
Mazot

23.
Mazot pompası

24.
Mükerrer

25.
Pürmüz

26.
Reflektör

27.
Riper uçları, kazmaları, pimleri

28.
Seyyar lamba

29.
Su ve temizlik bezi

30.
Takoz

31.
Telsiz-telefon

32.
Tornavidalar

33.
Trafik ikaz lambası

34.
Yağdanlık

35.
Yangın söndürücü

36.
Zincir10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Greyder Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Ağırlık ve denge bilgisi

3.
Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4.
Greyder ve ataşmanları bilgisi

5.
Greyder donanımlarının limit ve kapasiteleri bilgisi

6.
Ekip içinde çalışma yeteneği

7.
El becerisi

8.
El-ayak-göz koordinasyon yeteneği

9.
İletişim yeteneği

10.
İlk yardım bilgi ve becerisi

11.
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

12.
İşaret bilgisi

13.
İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

14.
Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

15.
Greyderin çalışma ayarlarını yapabilme bilgi ve
becerisi

16.
Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

17.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

18.
Mesleki terim bilgisi

19.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

20.
Standart ölçüler bilgisi

21.
Temel elektrik-elektronik bilgisi

22.
Temel hidrolik bilgisi

23.
Temel mekanik bilgisi

24.
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

25.
Zemin bilgisi10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olabilmek

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu
ve senkronu kurabilmek

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli
kullanabilmek

5.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

7.

Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

8.

Ekip içinde uyumlu olmak

9.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

10.

İş disiplinine sahip olmak

11.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

12.

İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

13.

Kaliteye dikkat etmek

14.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.

Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.

Meslek ahlakına sahip olmak

17.

Planlı ve organize olmak

18.

Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

19.

Sağlığına özen göstermek

20.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.

Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.

Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde,
hızlı ve doğru tepki

 

verebilmek

23.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi
paylaşabilmek

25.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Greyder Operatörü (Seviye 3) meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Greyder
Operatörü (Seviye 3)                                                                               10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek             Standardı
Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.
Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen
BAL, İNTES – İşletme

Sevil
Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

İrem
YENDİ, İNTES – Ekonomist

2.
Teknik            Çalışma
Grubu Üyeleri:

Sabri
ERGÜN, Attila Doğan İnş. ve Tes. A.Ş.

Hakan
ÇELİKER, Düzen Makine-LIBHERR-İMMB Üyesi – Servis Müdürü

Murat
COŞGUN, GÜRİŞ İnş. ve Müh. A.Ş. – İMMB Üyesi – Makine İşletme Şefi

Metin
ŞİMŞEK, Hidromek – Eğitim ve Dokümantasyon Müdürü

Kemal
GİŞAN, Hidromek SSH – Eğitim Sorumlusu

Hüseyin
ELGUŞ, Hidromek SSH – Eğitim Sorumlusu

Gülderen
ÖÇMEN, İMMB – Genel Sekreter

İbrahim
ANLAŞ, İMMB – Teknik Öğretmen

Eşref
YILDIZ , LIEBHERR – Operatör

Levent
ÇAKAR, LIEBHERR-İMMB Üyesi – Hafriyat Bölümü Ankara Bölge Satış Yöneticisi
Üzeyir AKSOY, Mesa Mesken San. A.Ş.

Ömer
GÜVEN, Palet İnş.

Muammer
Kıstı, Pi Makina Mürsel YILDIZ, Pi Makina

Ali
KARŞIGİL, Pi Makine-İMMB Üyesi – Servis Başmühendisi R.Basri BALOĞLU, Türkiye
Yol-İş Sendikası – İnşaat Mühendisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Greyder Operatörü (Seviye 3)                                                                                10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Gazi
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul Şubesi

İNTES
Üye Firmaları

İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İstanbul Ticaret Odası İş Makinaları Mühendisleri Birliği

Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Karayolları
Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı

Makine
Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul Şubesi

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

MESS
Eğitim Vakfı

Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Greyder
Operatörü (Seviye 3)                                                                                10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri
Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak
Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk
Sanayici ve İş Adamları Derneği

Türk
Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat
İşçileri Sendikası

Yıldız
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Greyder
Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0079-3
/ 29.06.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa
DEMİR, K.Haluk GÜLHAN, Kemal AYDOĞAN, Ekrem DİRİER,

Mehmet
SAĞ,

Doç.
Dr. Rifat SÖNMEZ,

H.
Necati ERSOY, Mustafa ARSLAN,

Hacı
ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan Vekili (Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yükseköğretim Kurulu)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

ProfDr. Oğuz BORAT,

ProfDr.
Yücel ALTUNBAŞAK, Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Dr.
Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Incoming search terms:

  • greyder operatörü maaşları (155)
  • greyder operatörü nasıl olunur (57)
  • operatör nasıl olunur (41)
  • greyder operatör maaşları (38)
  • greyder operatörü maaşı ne kadar (30)
  • greyder kullanma kılavuzu (21)
  • greyder operatörü (20)
  • greyder elemanı (15)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>