TÜRKOLOG nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TÜRKOLOG nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
TÜRKOLOG

 


Türk topluluklarının; tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceleyen, çeşitli Türk dillerini karşılaştıran, günümüzde kullanılan Türkçe’nin sorunlarına çözüm arayan ve diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştıran kişidir.

 


· Bir araştırmacı olarak en eski metinlerden başlayarak Türkçe eserleri inceler,
· Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri inceler,
· Belli bir tarihi dönem içerisindeki eserlerin özelliklerini saptar,
· Türkçe’nin korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirir,
· Sözlükler hazırlar,
· Türkçe’nin diğer dillerle olan bağlantısını araştırır,
· Yaptığı değerlendirme sonrasında Türkçe’nin sorunları olarak belirlediği hususların; sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar ve sonuçları izler.

 


– Tarihi bilgi ve belgeler,
– Çeşitli büro malzemeleri,
– Bilgisayar.

 


Türkolog olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine,
– Düşüncelerini söz ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip,
– Araştırma ve inceleme merakı ve yeteneği olan,
– Türk Edebiyatına karşı özel ilgi ve sevgi duyan, kitap okumayı çok seven,
– Edindiği bilgileri çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
– İnsanlarla iletişimde bulunulur.
– Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir.

 


Türkologların üniversitelerde Türk Dili Okutmanlığı, araştırma görevlisi ve uzmanlık gibi akademik yapıda çalışma olanakları vardır. Pedagoji sertifikası alınırsa orta dereceli okullarda Edebiyat ve Türkçe öğretmeni olarak görev alınabilir. Özel yetenekleri olanların gazete, dergi ve diğer medya kuruluşlarında da yazarlık, editör olarak çalışma imkanı vardır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık vb. arşivlerinde uzman olarak çalışma olanağı bulunmakta olup Kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, TRT kurumunda da çalışma olanakları mevcuttur.

 


Mesleğin eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak.
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Türk Dili ve Edebiyatı” lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ-2) puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Türk Dili ve Edebiyatı” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

 


Meslek eğitimi 4 yıldır.
– Dört yıllık eğitim süresince Türkiye Türkçesi, Edebi Bilgiler ve Osmanlıca dersleri hazırlık niteliğindedir. Bunun yanısıra öğrencilere Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Nazım Bilgisi, Edebi Sanatlar, Edebiyat Tarihi, Dil Tarihi, Halk Edebiyatı, Köktürkçe, Uygur Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Roman-Şiir Tahlilleri gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler 8. Yarıyıl sonunda bir “Bitirme Ödevi” hazırlarlar.

 


– Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.
BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU
– Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.
– Türkoglar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.
– Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.

 


– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
meslek , türk , türkçesi , dili , türkiye , tarihi , çalışma , türkçe’nin , eğitimi , merkezi , edebiyat , araştırma , kredi , kamu , edebi , danışma , “türk , meslek danışma merkezi , öğrenci , seçme
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları TÜRKOLOG olabilir,
TÜRKOLOG mesleğinin zorlukları,
TÜRKOLOG nerelerde çalışabilir,
TÜRKOLOG mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
TÜRKOLOG nedir,
TÜRKOLOG ne iş yapar,
TÜRKOLOG nasıl olunur,
TÜRKOLOG maaşı,
TÜRKOLOG çalışma koşulları,
TÜRKOLOG meslek tanımı,
TÜRKOLOG görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

TÜRKOLOG nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Türkoloğ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkoloğ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Türkoloğ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Türkoloğ

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: SOSYAL BİLİMLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Filologlar (Dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Türk Dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi ile uğraşan, Türk Dilinin bölgeler arası farklılıklarını , sorunlarını belirleyen, sorunlarla ilgili çözümler üreten nitelikli kişidir.

:

Türkolog; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Türk edebiyatına ait eserleri incelemek,
Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişimini ve gelişimini etkileyen sebepleri incelemek,
Belli bir dönemle ilgili eserleri ve eserlerin özelliklerini analiz etmek
Türkçe?nin yaşatılması, korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirmek, uygulamak
Türk dilinin söz varlığını araştırmak, Türkçe?nin diğer dillerle olan bağlantılarını incelemek
Günümüz Türkçe?sinde yabancı kelimelerin kullanılmasını Türkçe?ye olan etkilerini ve kentlerdeki sosyal alt grupların kullandığı alt dil gruplarını araştırmak,
Yaptığı değerlendirmeler sonrasında Türkçe?nin sorunlarını, sorunların çözümüyle uğraşan meslektaşlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlayarak görüş alışverişinde bulunmak,
Türkçe?nin dünya dilleri arasında saygın yerini almasına yönelik bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak
Türkoloji alanında yapılan uluslar arası çalışmaları ve gelişmeleri takip etmek,
Türk dilinin tarihini, gelişimini ve günümüzdeki durumunu ortaya koymak için ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen Türk Dil Kurultaylarına katılmak, sunum yapmak
Türk dünyasının kendi arasında kullanabileceği ortak iletişim dilinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara katılmak
Türkiye Türkçe?sinin şive ve lehçeleri üzerine araştırmalar yapmak, sözlükler hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Türkoloğ olabilir,
Türkoloğ mesleğinin zorlukları,
Türkoloğ nerelerde çalışabilir,
Türkoloğ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Türkoloğ nedir,
Türkoloğ ne iş yapar,
Türkoloğ nasıl olunur,
Türkoloğ maaşı,
Türkoloğ çalışma koşulları,
Türkoloğ meslek tanımı,
Türkoloğ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Türkoloğ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

TÜRKOLOG nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Tütün Ayırma İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir