Rehberiniz-Türkiyenin en büyük firmaları ve dünyanın en büyük firmalarıyla kıyaslaması.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Türkiyenin en büyük firmaları ve dünyanın en büyük firmalarıyla kıyaslaması.” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Türkiyenin en büyük firmaları ve dünyanın en büyük firmalarıyla kıyaslaması.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK FİRMALARI VE DÜNYANIN EN BÜYÜK FİRMALARIYLA KIYASLAMASI.

VATAN EKONOMİ

İSOnun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi açıklandı. 2002de krizin izlerini üzerinden atmaya çalışan şirketler başarılı bir performans gösterdi.

Ancak yine de en büyük 500 şirketinin toplam satışları ABD 500ün ilk sırasındaki Wal-Martın yüzde 27sinde kaldı

İsanbul Sanayi Odasının (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu, son dönemlerde mali yapıda izlenen bozulmanın 2002 yılında yerini nispi bir iyileşmeye bıraktığını ortaya koydu.

Geçen yıl ekonomide sağlanan performansın esas olarak ihracattan kaynaklandığı vurgulanan raporda, yıllardır ilk kez çok küçük de olsa ekonomik kârlılıkta artışa rastlandığı belirtildi.

2002 yılında sanayi sektörünün GSMH içindeki payı, yüzde 23lerden yüzde 25.6ya yükseldi. 2002de bu kuruluşların GSMHa yaptıkları katkı yüzde 13.2ye, toplam sanayi sektörüne katkıları yüzde 53.9a ve imalat sanayine yaptıkları katkı yüzde 62.7ye yükseldi.

Bu kuruluşların 2002 yılında satışları cari fiyatlarla yüzde 56.2, reel olarak ise yüzde 5.8 oranında arttı. Brüt katma değer sabit fiyatlarla yüzde 27.3 oranında büyüdü. Çalışan sayısında yüzde 5 oranında artış gerçekleşti.

Mali yapıda izlenen bozulmanın 2002de yerini nispi bir iyileşmeye bıraktığı belirtilen çalışmaya göre, 2002de özel kesimde özellikle kısa vadeli borçlanma eğiliminde bir azalma oldu. Özel kuruluşlarda 1995 yılında varlıkların yüzde 53.5i borçla finanse edilirken, bu oran 2001de yüzde 66.5e çıktı. 2002de ise yüzde 61.2ye geriledi.

Satış karlılığı % 5.1e yükseldi

2002 yılında 500 büyük sanayi kuruluşu kârlılık açısından olumlu bir performans sergiledi. Özel büyük kuruluşlarda satış kârlılığı 1999 yılında yüzde 3.8, 2000de yüzde 4.6 iken, 2001de yüzde 1.3e geriledi, 2002de ise bu oran yüzde 5.1e yükseldi.

Çalışmaya göre, satış kârlılığı daha önceki yıllara göre 2002de bir miktar yükselse de, kaynak yaratmak anlamında halâ çok yetersiz. Geçen yıl satış kârlılığında görülen olumlu gelişmeye rağmen sanayi faaliyeti sonucu elde edilen satış kârlılığının halâ negatif olması (-0.7) dikkat çekici.

Raporda, Yıllardır ilk kez 2002de çok küçük de olsa ekonomik karlılıkta da bir artışa rastlanmaktadır denilerek, özel büyük kuruluşlarda bu oranın yüzde 13.9 olduğu bildirildi. 2001 yılında 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 343 kuruluş kâr bildirirken, gecen yıl bu sayı 401e yükseldi.

Kâr edenlerin sayısında yüzde 16.9 oranında artış kaydedildi. 2002deki olumlu havaya karşılık varlık devir hızında bir hareketin henüz ortaya çıkmadığı belirtildi. Üretim faaliyeti dışı gelirlerin toplam satışlara oranı ise bir önceki yılda yüzde 8.7 iken, 2002 yılında yüzde 5.8 oldu.

Üretim faaliyeti dışı gelirler içindeki faiz gelirleri 2001de yüzde 3 iken, 2002de yüzde 1.6ya düştü. 500 büyük sanayi kuruluşu çalışmasının sonuçları, 2002de elde edilen yüzde 7.8lik büyümenin üretim artışından çok, finansman yükünün bir önceki yıla göre önemli ölçüde gerilemesi nedeniyle bilanço kârlarında yaşanan artıştan kaynaklandığını gösterdi.

Ve en çarpıcı kıyaslama

Raporda, 2002 yılı İSO-500 ile ABD Fortune 500 karşılaştırmasında, İSO-500de toplam satışlarda ilk sıradaki Tüpraşın Fortune 500de 326ncı sıraya girebileceğine dikkat çekildi.

2002 yılında Türkiye GSYİHsi ABD GSYİHsinin yüzde 1.7ü oranında gerçekleşti. İSO 500 büyük sıralamasında ilk sırada yer alan Tüpraşın GSYİH içindeki payı yüzde 2.81 iken, Fortune 500ün ilk sırasında bulunan Wal-Mart Storesun ABD GSYİH içindeki payı yüzde 2.37 oldu.

500 büyük işletmenin toplam satışları, ABD 500ün ilk sırasındaki Wal-Mart Storesun satışlarının yüzde 27.17si kadar ancak ediyor. Türkiyenin en büyüğü olan Tüpraşın satışlarının, ABDnin en büyüğü olan Wal-Mart Storesun satışları içindeki payı ise yüzde 2.07de kalıyor.

Top 10 listesinin yarısını KOÇ şirketleri oluşturdu

İstanbul Sanayi Odasının (ISO) 2002 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre, Koç Topluluğu özel sektörde Arcelik, Tofaş, Aygaz, Beko Elektronik ve Ford Otomotiv ile ilk 10 içerisinde 5 şirketi ile yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Koç Topluluğu 19 şirketi ile de ciro, kâr, ihracat ve çalışan sayısı olarak 500 listesine girdi.

Koç Topluluğu şirketleri 7.3 katrilyon liralık ciro ile 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun yüzde 9unu, özel sektörün ise yüzde llini temsil eden en büyük sanayi grubu oldu.

Sıralamaya giren Koç Topluluğu şirketlerinin ihracatı, geçen yıl toplam özel sektör ihracatının yüzde 10u iken, 2002 yılında yaklaşık 755 milyon dolar artarak 2.1 milyar dolar ile özel sektörün yüzde 13ünü oluşturdu.

Kârlılıkta da 285 trilyon lira ile, Koç Topluluğu şirketleri toplam özel sektörün yüzde 7sini teşkil etti. Listeye giren 19 şirket, çalışan 26 bin 623 personel sayısı ile de ilk sırayı aldı.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir