Tesisat Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Tesisat Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Tesisat Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (devam)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, soğutma ve iklimlendirme, doğalgaz) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

:

Tesisat Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yamak,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda tutmak,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak, d) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek
Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak, k) Sorumlu olduğu sınıfta öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Tesisat Öğretmeni olabilir,
Tesisat Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Tesisat Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Tesisat Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Tesisat Öğretmeni nedir,
Tesisat Öğretmeni ne iş yapar,
Tesisat Öğretmeni nasıl olunur,
Tesisat Öğretmeni maaşı,
Tesisat Öğretmeni çalışma koşulları,
Tesisat Öğretmeni meslek tanımı,
Tesisat Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Tesisat Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

TESİSAT ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

TESİSAT ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TESİSAT ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
TESİSAT ÖĞRETMENİ


 

:
 Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, soğutma ve iklimlendirme, doğalgaz) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

 


  Tesisat meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Tesisat öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,  
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, TV., video, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Tesisat bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makinalar ve eğitim setleri.

 


Tesisat öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Tesisat öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, yağlı ve gürültülüdür.

 


– Meslek elemanları , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme, tesisat, kalorifercilik, ısıtma-havalandırma, soğutma- havalandırma ve benzeri bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.
– Kendi işlerini kurabilirler.

 


Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin “Tesisat Öğretmenliği” veya “Enerji Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu bölümlere girebilmek için öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak gerekmektedir.
   

 


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Tasarı Geometri, Temel İmalat İşlemleri, Kaynak Tekniği, Cisimlerin Dayanımı, Sıhhi Tesisat Tekniği, Elektroteknik, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isıtma Tekniği, İklimlendirme, Çevre Koruma, Termik Santraller, Soğutma Sistemleri, Hidrolik Santraller, Akışkanlar Mekaniği, Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
– Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
– Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 


– Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
– Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Makine mühendisliği, metal işleri öğretmenliği, tesisat teknikerliği, sıhhi tesisat teknisyenliği, doğalgaz teknisyenliği.

 


· İlgili Eğitim Kurumları,
· Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
· Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

eğitim , tesisat , meslek , öğretim , öğretmeni , alanı , bilgi , yapar , ders , çalışma , atölye , soğutma , sıhhi , yardımcı , izler , hangi , tekniği , mesleğin , öğrencilere , müdürlüğü
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları TESİSAT ÖĞRETMENİ olabilir,
TESİSAT ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
TESİSAT ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
TESİSAT ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
TESİSAT ÖĞRETMENİ nedir,
TESİSAT ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
TESİSAT ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
TESİSAT ÖĞRETMENİ maaşı,
TESİSAT ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
TESİSAT ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
TESİSAT ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

TESİSAT ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Tesisat Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Tesisat Teknolojisi Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>