TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


DANIŞAN: Meslek seçme, iş arama, iş ve meslek değiştirme sürecinde destek almak üzere danışmana başvuruda bulunan kişiyi,

DANIŞMAN: İş ve Meslek Danışmanını,

DANIŞAN EYLEM PLANI: Danışan ile danışmanın üzerinde anlaştıkları yol haritasını,

DANIŞAN PORTFÖYÜ: Bir danışmanın hizmet verdiği danışanların toplamını,

DEZAVANTAJLI GRUPLAR: istihdam bakımından özel düzenleme/uygulama gerektiren grupları,

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMU: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dâhil, tüm teknik ve mesleki okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif programlar sunan ve mesleki yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü,

EŞLEŞTİRME: Danışanın özellikleri ile işin ve/veya mesleğin gerekliliklerinin uygun olması durumunu,

GÖRÜŞME: Danışanı tanımaya, mesleki eğitime ve/veya işgücü piyasasına hazırlamaya yönelik yüz yüze verilen danışmanlık hizmetini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞGÜCÜ PİYASASI: Çalışma mevzuatına uygun olarak, sosyal güvenlik sistemi içinde sürekli veya geçici işlerde istihdam edilmek isteyenler ile işverenlerin buluştuğu piyasayı,

İŞVEREN: Çalışma mevzuatına uygun olarak bir hizmet akdine dayanarak personel istihdam eden gerçek veya tüzel kişiyi,

SOSYAL TARAF: İşçi ve işverenlerin temsil edildiği sivil toplum örgütlerini,

ULUSAL MESLEK STANDARDI: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,

ULUSAL YETERLİLİK: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği,

YÖNLENDİRME: Danışanın ihtiyaçlarına göre, uygun mesleği seçmek ve/veya iş bulma şansını artırmak amacıyla eğitim, staj, kurs vb. faaliyetleri önermeyi,

ifade eder.

Incoming search terms:

  • meslek kısaltmaları (59)
  • mesleki kısaltmalar (23)
  • mesleklerin kısaltmaları (17)
  • kısaltma ve simgeler (2)
  • meslek isimleri kısaltmaları (2)
  • işkurda kısaltmalar (1)
  • meslekler kısaltmaları (1)
  • meslek kısaltmalar (1)
  • meslek isimleri kısaltma (1)
  • MESLEK ADLARI kısaltmaları (1)
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir