TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ

 

:
Her türlü tekstil ürününün ön terbiye, boyama, baskı ve apre işlemlerini yapan kişidir.

 


– Terbiye reçetelerini hazırlar ve uygular ( ağartma, merserizasyon, haşıl sökme vb.)
– Müşterinin isteği doğrultusunda renk tutturma işlemini yapar verilen reçeteye uygun boyama işlemini gerçekleştirir,
– Baskı ve apre işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar,
– Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,
– Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar,
– Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumludur, iş güvenliği koşullarına uyulmasını sağlar,
– Gerekli durumlarda çalıştığı ekibin eğitimini sağlar.

 


– Terbiye, boyama, baskı ve apre makinaları.
– Bilgisayar, numune boyama ve test cihazları .
– Eğitim ortamında; bilgisayar, eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri.

 


Tekstil terbiye teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Bedence sağlıklı (özellikle elleri ve gözleri sağlam),
– Genel yeteneğe sahip,
– Matematik ve fen bilgisine sahip,
– Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı,
– Renkleri iyi ayırdedebilen,
– Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
kimseler olmaları gerekir.

 


Tekstil terbiye teknisyenleri çalışmalarını genellikle laboratuar ortamında ya da kapalı ortamlarda yürütürler.
 Kullanılan kimyasal madde ve bileşiklerin zehirli ve kötü kokulu olmasından dolayı çalışma ortamları ağır kokuludur.
Çalışma ortamında zehirli ve tehlikeli maddelerle çalışılması nedeniyle büyük dikkat gösterilmekte ve özel güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Tekstil boya fabrikaları ve baskı atölyelerinde çalışabilirler.

 


Boya ve baskı fabrikalarında iş bulma olanakları vardır. Kadınlar daha çok laboratuar, erkeklerde işletme içerisinde iş bulabilmektedirler. Bu alanın daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir alan olması nedeniyle istihdam olanağı fazladır. Kendileri de atölye açabilirler.
  

 


Mesleğin eğitimi; kız meslek liselerinin tekstil alanı terbiye dalında, endüstri meslek lisesi, teknik lise, anadolu teknik ve anadolu meslek liselerinde boya-apre bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Kız meslek lisesi ve endüstri meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, teknik ve Anadolu meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

 


Meslek eğitim süresi; kız meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, teknik liselerde ve anadolu teknik liselerinde 4 yıldır.
 Meslek Liselerinin Eğitim Programı;
Elyaf Bilgisi,Tekstil Bilgisi,Ön Terbiye İşlemleri Teknolojisi ve Teknik Resim dersi teorik verilmekte, atölyede ise bu derslerin uygulamaları yapılmaktadır.
Boyama, Baskı Teknolojisi, Terbiye makineleri ve Tekstil Kimyası derslerini teorik olarak görmektedirler. Boya ve baskı işlemleri uygulamalı olarak atölye ve laboratuar dersinde yapılmaktadır.
Haftanın 2 günü teorik olarak Apre ve Boya teknolojisi dersi görmekte diğer 3 günü ise işletmelerde meslek eğitimlerini pratik olarak görmektedirler.
Teknik Liselerin Eğitim Programı;
Elyaf Bilgisi,Tekstil Bilgisi,Ön Terbiye İşlemleri Teknolojisi ve Teknik Resim dersi teorik olarak görülüyor. Atölyede ise derslerin uygulamaları yapılmaktadır.
Tekstil Kimyası, Ön Terbiye İşlemleri Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Terbiye Makineleri dersi teorik olarak verilmektedir. Atölyede ise derslerin uygulamaları yapılmaktadır.
Boya Teknolojisi, Apre Teknolojisi, Baskı Teknolojisi teorik olarak verilmektedir. Atölyede ise derslerin uygulamaları yapılmaktadır.
Kalite Kontrol,Organizasyon İş Etüdü,Bilgisayar dersleri teorik olarak verilmektedir. Atölyede ise derslerin uygulamaları yapılmaktadır.

 


Meslek elemanları çalıştıkları işyerinde bölüm şefi ve atölye şefi düzeyine kadar ilerleyebilir.  
   
Meslek Lisesi Tekstil bölümü mezunları istedikleri taktirde meslek yüksek okulları Tekstil, Halı ve Kilimcilik, Halıcılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler.
Ayrıca meslek liselerinin boya-apre bölümü ve terbiye dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Tekstil Terbiye Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı kanun gereği 3. sınıfta işletmelerde eğitim görürler. İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar.
Öğrenciler eğitim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.  
Eğitim sonunda; kamu sektöründe işe başlayanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet sınıfındaki kadroların karşılığı olan derece ve kademeden aylık alırlar.
Özel sektörde çalışıldığında ücretler işyerindeki pozisyona göre yapılacak anlaşmalarla belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücret alınmaktadır. Ücretler performansa göre sonraki yıllarda artmaktadır. Deneyimli, bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen ve kendini geliştirmiş olanların kazançları daha fazladır.

 


– İlgili Eğitim Kurumları,
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ olabilir,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ mesleğinin zorlukları,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nerelerde çalışabilir,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nedir,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ ne iş yapar,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nasıl olunur,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ maaşı,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ çalışma koşulları,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ meslek tanımı,
TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Tekstil Terbiye Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Tekstil, Boya, Baskı, Desen Öğretmeni (Orta Öğretim) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tekstil Terbiye Teknisyeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Tekstil Terbiye Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Tekstil Terbiye Teknisyeni

: YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ
: Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri ve teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
:
Her türlü tekstil ürününün ön terbiye, boyama, baskı ve apre işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

:

Tekstil Terbiye Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Terbiye reçetelerini hazırlamak ve uygulamak ( ağartma, merserizasyon, haşıl sökme vb.)
Müşterinin isteği doğrultusunda renk tutturma işlemini yapmak,
Verilen reçeteye uygun boyama işlemini gerçekleştirmek
Baskı ve apre işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlamak
Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak,
Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,
Gerekli durumlarda çalıştığı ekibin eğitimini sağlamak
Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Tekstil Terbiye Teknisyeni olabilir,
Tekstil Terbiye Teknisyeni mesleğinin zorlukları,
Tekstil Terbiye Teknisyeni nerelerde çalışabilir,
Tekstil Terbiye Teknisyeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Tekstil Terbiye Teknisyeni nedir,
Tekstil Terbiye Teknisyeni ne iş yapar,
Tekstil Terbiye Teknisyeni nasıl olunur,
Tekstil Terbiye Teknisyeni maaşı,
Tekstil Terbiye Teknisyeni çalışma koşulları,
Tekstil Terbiye Teknisyeni meslek tanımı,
Tekstil Terbiye Teknisyeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Tekstil Terbiye Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Tekstil Terbiye Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • tekstil terbiye bölümünü bitiren biri nerelerde çalışabilir (1)
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir