Rehberiniz-Tekerleğin yeniden keşfi: mikro finans kuruluşları

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “Tekerleğin yeniden keşfi: mikro finans kuruluşları” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Tekerleğin yeniden keşfi: mikro finans kuruluşları

TEKERLEĞİN YENİDEN KEŞFİ: MİKRO FİNANS KURULUŞLARI

Murat Çizakça

Prof. Dr., Bahçeşehir Üniv. Öğretim Üyesi

WWW.ZAMAN.COM.TR

Son günlerde basında sık sık Bangladeş’te yıllardır büyük bir başarıyla uygulanmakta olan mikro finansman kuruluşlarının Türkiye’ye de getirilmesi ve bu amaçla bir yasa tasarısı hazırlandığına ilişkin haberler okuyoruz. Oysa, mikro finansman kurumlarını tüm İslam dünyası içersinde ilk defa geliştirip, bunları yüzyıllar boyunca yaygın bir şekilde uygulayanlar Osmanlılardır.

Bu nedenle, kendi tarihimizi bu denli unutup, gayet iyi bilmemiz gereken bir kurumun çok benzerini Bangladeş’ten almaya kalkmak, en azından, üzüntü vericidir. Bu eleştiriye rağmen, bu gelişmelerin başını çeken Prof. Dr. Aziz Akgül’ü kutluyorum.

Burada söz konusu olan kurum, Osmanlı para vakıflarıdır. 14561551 arasında tüm İstanbul vakıflarının neredeyse yarısı para vakıflarıydı. 1596’da sadece İstanbul’da 3180 para vakfının faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır. Keza, 18. yüzyılda Bursa gibi nisbeten küçük bir şehirde bile 761 para vakfı bulunmaktaydı.

Tipik bir Osmanlı para vakfı bir hayırsever tarafından tüm sermayesi nakit para olarak kurulur, bu sermaye işletilerek elde edilen kâr da bir yandan hayır işlerine harcanırken bir yandan da ana sermayeye ilâve edilir, böylelikle sermayenin enflasyon karşısında erimemesi sağlanırdı. Nitekim yüzyıldan fazla yaşayan para vakıflarının analizi yapıldığında bunların genellikle sermayelerini artırabilen vakıflar olduğu saptanmıştır.

Sermayenin işletilmesine gelince, bu konudaki araştırmalarıma başlamadan evvel para vakıflarının büyük girişimcileri finanse ettiklerini sanıyor, hatta bunları Batı’da görülen büyük finans şirketlerinin Osmanlı’daki karşıtı olduklarını sanıyordum. Oysa araştırma sonuçları hiç de öyle çıkmadı.

Arşiv belgeleri para vakıflarının tam bir mikro finans kurumu olduklarını ortaya koydu. Gerçekten de bu vakıflar rehin karşılığında küçük miktarlarda kredi veriyorlardı. Bu kredilerin tüketicilerle küçük girişimcilere verildiği konusunda şüphe yoktur. İşte bu nedenle mikro kredi kurumlarının atasının Osmanlı para vakıfları olduğunu ileri sürüyoruz.

Bir tüketici veya küçük işletmeci krediye ihtiyacı olduğunda para vakfına gelir, rehin olarak genellikle evini gösterir ve bir yıllığına ihtiyacı olan krediyi alırdı. Bu kişi bu bir yıl süresince evinde oturmaya devam eder; ancak bunun karşılığında vakfa kira öderdi. Borcunu geri ödediğinde rehnini kurtarır, evinin mülkiyetini yeniden kazanır ve vakıfla ilişkisi kesilirdi.

Burada söz konusu olan işlem rehin karşılığında borç para almak ve bu borcu da aynen geriye ödemek olduğundan ortada faiz yoktu. Dolayısıyla İslam hukuku açısından da herhangi bir sorun yoktu. Ancak, ödenen kiranın aslında gizli bir faiz olduğu ileri sürülmüştür. Bu konu günümüzde iktisat tarihçileriyle ilahiyatçılar arasında tartışma konusu olmuştur.

Vakıf, adı ne olursa olsun, elde ettiği kazancı kurucusunun saptamış olduğu hayır işlerine sarf ederdi. Eğitim, sağlık, dini hizmetler, mahalle halkının vergi borçlarını ödemelerine katkı, kurucuların en fazla rağbet ettiği konulardı. Hatta Şeyhülislam Ebussuud Efendi’ye göre İslam’ın Balkanlara yayılmasında bu vakıflar tayin edici rol oynamışlardı.

Dahası, Osmanlı bütçelerinin analizinden, devletin bu konularda hemen hemen hiçbir harcama yapmadığı ve toplum için yaşamsal önemdeki bu hizmetlerin tamamen vakıflar tarafından yerine getirildiği bilinmektedir. Özetlersek, Osmanlı’da tüketici ve küçük işletmelerin kredi ihtiyacı tamamen para vakıfları tarafından sağlanıyor, bu arada toplum için bazı yaşamsal önemdeki hizmetler de finanse edilmiş oluyordu. Bu hizmetlere devletin harcama yapmaması ise devlet harcamalarında önemli bir tasarrufa imkân sağlıyordu. Böylelikle bir taşla üç kuş, hem de hepsi birbirinden önemli, üç kuş vurulmuş oluyordu. Para vakıfları Cumhuriyet’e kadar yaşadılar.

Hatta İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında da önemli finansal katkı sağladılar. Ancak 1954 yılında lağvedilerek sermayelerine devlet el koydu ve Vakıflar Bankası büyük ölçüde bu sermaye ile kuruldu. Para vakıflarının lağvedilmesi ve Vakıflar Bankası’nın da klasik bankacılık yöntemleriyle çalışması, tüketicilerle küçük girişimcileri formal bir kurumsal destekten yoksun bıraktı.

Toplumun bu kesimleri kendi kaderleriyle yalnız bırakıldılar. Bu nedenle Prof. Dr. Aziz Akgül’ün önderliğinde ülkemizde mikro finansman kurumlarının, Bangladeş örneğinden hareket edilmiş olsa da, kurulması çabalarını kutluyoruz.

Ancak, elimize geçen konuyla ilgili yasa taslağı incelendiğinde ortada önemli sorunlar olduğu görülmektedir.

1. Taslağa göre bu kurumlar birer banka olarak düşünülmüş, vakıf karakterleri göz ardı edilmiştir. Banka olarak düşünüldükleri için de BDDK’ya bağımlı kılınmışlar ve vatandaşın mevduatlarını koruma amacını güden tüm kısıtlamalara tâbi kılınmışlardır.

2. Osmanlı para vakıflarında kuruluş sermayesi açısından hiçbir kısıtlama yokken, tasarlanan mikro kredi kurumlarına en az 5 trilyon TL ödenmiş sermaye şartı getirilmektedir. Bunun sonucu olarak da çok az sayıda mikro finans kurumu kurulacaktır. Oysa, bunların sayısı ne kadar fazla olursa alt gelir gruplarına o kadar fazla finansman sağlanacağı ortadadır.

3. Taslak, kurucular arası pay edinimleri konusunda da bir dizi kısıtlama getirmektedir. Taslağın 13. maddesi cezalarla doludur. Bu cezalar 2 ile 10 milyar arasında değişmektedir.

4. Yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen bu kurumlar normal bankalar gibi Kurumlar Vergisi’ne tâbi tutulmuşlardır. Bu kurumlara tüm vergi ve benzeri yüklerden muafiyet getirilmelidir.

Kısacası, taslağın felsefesi bu kurumların banka oldukları varsayımından hareket etmekte ve mevduatı korumayı hedeflemektedir. Dolayısıyla da tasarı bir yığın kısıtlama ve yasaklarla doludur.

Oysa, bu kurumların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı modern para vakıfları şeklinde kurulmalarına da izin verilmelidir. Bu durumda söz konusu tüm kısıtlamalar ortadan kaldırılmalıdır. Zira, hayırsever kişiler tarafından kurulacak bu vakıflarda devletin korumak zorunda olduğu hiçbir unsur yoktur. Bunlar iyi işletilirse hayatta kalırlar; aksi halde batarlar. Burada devleti ilgilendiren herhangi bir sorun yoktur.

Modern para vakıflarının Bangladeş’teki mikro kredi kurumlarının bazı yöntemlerini benimsemelerinde de sakınca yoktur. Örneğin, bu kurumlar da pekala daha ziyade kadın girişimcilere finansman sağlayabilirler.

Böylelikle, yastık altındaki tasarrufların sermayeye dönüşerek gün yüzüne çıkması, ekonomiye katkıda bulunması ve yoksulluğu ortadan kaldırması mümkün olabilir. Dahası, bu konulara yakın duran bazı STK’lar da bu vakıflara katkıda bulunabilirler. Bütün bunlar için de gerekli olan kısıtlamalar değil, özgürlüktür.

Son olarak, Özel Finans Kurumları’nın da bu sektöre hızla girmeleri ve katkıda bulunmalarını beklemek hakkımızdır. Zira bu kurumlar, kendi bünyelerinde kurulacak para vakıflarıyla, küçük girişimcilere “mudaraba” veya “sale and lease back” yoluyla sermaye aktarabilirler.

Bu ise onların asli görevidir ve bu konuda yıllardır yapmış olduğumuz tüm yüreklendirici tavsiyelere rağmen bu görevi belli nedenlerle ihmal etmişlerdir. Bu konuda şimdiye kadar iki kitap yazmış olduğumdan burada yeniden ayrıntılara girmeye gerek görmüyorum.

* Prof. Dr., Bahçeşehir Üniv. Öğretim Üyesi

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>