ANAPER TÜRKAK tarafından akredite edildi

BELGELENDİRME PROGRAMLARI BELGELENDİRME PROGRAMLARI İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Dayanak: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe … Devamını Oku…

A1-A2-A3 Standartlara Uygun Deneme

Standartlara uygun iş ve meslek danışmanlığı denemesi çözmenin zamanı geldi hatta geçiyor.İş ve meslek danışmanlığı sertifika sınavının eli kulağında.Her soru için 1 dakika 30 saniye zaman ayırarak denemeyi zamanlı çözmek … Devamını Oku…

64 Soruluk Mevzuat Denemesi- Quiz

64 Soruluk Mevzuat Denemesi- Quiz Devamını Oku…

İş ve Meslek Danışmanlığı 54 soruluk Quiz Deneme

İş ve Meslek Danışmanlığı 54 soruluk Quiz Deneme Devamını Oku…

100 Soruluk Antalya Denemesi- Quiz Formatında

Incoming search terms:iş ve meslek danışmanlığı ısparta soruları (136)

Üniversite ve İşkur’dan İş Garantili İşbirliği

Üniversite ve İşkur’dan İş Garantili İşbirliği 14 Kasım   2011 Pazartesi – 19:08 Türkiye’de ilk defa 16 ilde ve 3 bin 500 kursiyerin eş zamanlı eğitiminin planlandığı kurs kapsamında, İzmir`de 290 kişinin … Devamını Oku…

Bireysel Farklılıklar

3. Bireysel Farklılıklar       Cinsiyet, yaŞ, zeka, kiŞilik, biliŞsel stil, inanç, değer ve tutumlar, psikoloji yazınında incelenen ve araŞtırmalarda göz önünde bulundurulan temel bireysel farklılıklardır.       … Devamını Oku…

Psikolojik YaklaŞımlar

2. Psikolojik YaklaŞımlar       Modern psikolojinin geliŞimi sürecinde, araŞtırmacıların psikolojiyi ele alma biçimlerinde ve odaklandıkları konularda birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Psikolojik yaklaŞımları oluŞturan bu farklılıklar bağlamında; DavranıŞçı, Psikanalitik, Hümanistik … Devamını Oku…

Algılama

1. Algılama       Bu baŞlık altında algılamanın tanımı, algılama süreci ve aŞamaları anlatılacak daha sonra da algılamayı etkileyen faktörler, atıf teorisi ve algılama hataları üzerinde durulacaktır.     … Devamını Oku…

KARİYER YÖNETİMİ

KARİYER YÖNETİMİ       1. Kariyer GeliŞtirme İle İlgili Kavramlar       1.1. Kariyer Kavramı Kariyer kavramı günlük yaŞamda, ilerlemek, meslek, iŞ yaŞamı, baŞarı ve tatmin olma gibi … Devamını Oku…

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ     Bu  bölümde  genel  olarak  eğitim  ihtiyaç  analizi  hakkında  bilgi  vermek  üzere;  eğitim  kavramı  ve  kapsamı, eğitim  ihtiyaç  analizi  kavramı  ve  gerekliliği,  ihtiyaç  belirlemede  kullanılan  yöntemler, … Devamını Oku…

İŞE ALIM SÜRECİ

İŞE ALIM SÜRECİ     Bir iŞletmenin insan kaynakları yönetimi (İKY) süreci planlamayla baŞlar, iŞ analiz ve tanımlarıyla Şekillenir ve dinamik bir fonksiyon olarak iŞgören bulma ve seçmeyle yoluna devam … Devamını Oku…

PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ

PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ       Personel ihtiyacı ve bu ihtiyacın analiz edilmesi, insan kaynakları (İK) planlamasının özünü ve temel aŞamalarından birinin oluŞturmaktadır. İK planlaması daha geniŞ kapsamlı bir anlama … Devamını Oku…