RADYOLOJİ (RÖNTGEN) TEKNİSYENİ

RADYOLOJİ (RÖNTGEN) TEKNİSYENİ TANIM Hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir. GÖREVLER – Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir, – Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen … Okumaya devam et…

RADYOLOJİ (RÖNTGEN) TEKNİKERİ

RADYOLOJİ (RÖNTGEN) TEKNİKERİ   Radyoloji tıpta hastalıkların tanı ve tedavisiyle vücutta çeşitli patolojik oluşumların yerini saptamak amacıyla ışınımdan yararlanılan uzmanlık dalıdır. Radyoloji (röntgen) teknikeri, hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olmak için hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında hekim tarafından istenen röntgen filmlerini çeken kişidir. Radyoloji (röntgen) teknikeri, hastalığın teşhis ve tedavisi için … Okumaya devam et…