SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR

 


İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir.

 


–        Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
–        Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
–        Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,
–        Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda  danışmanlık yapar,
–        Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar,
–        Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,
–        Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,
–        Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,
–        Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,
–        Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.).
 
KULLANILAN ALET  VE MALZEMELER
 
–        Bilgisayar, hesap makinesi,
–        Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
–        Çeşitli kırtasiye malzemeleri.
 

 


 
Serbest muhasebeci-mali müşavir olmak isteyenlerin;
–        Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
–        Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
–        Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
–        Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev  yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi dairelerinin personeliyle, Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.
 

 


 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince;
–     Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler,
–     Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları,
–     Yukarıdaki yazılı alanlarda yüksek lisans eğitimi  veren fakülteler.  
 
EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
 
–      Bu meslek asıl olarak staj  yoluyla öğrenilir. Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir yanında 2 yıl çalışarak yaparlar.
–      Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi  (TESMER) tarafından  hazırlanır.  Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
–      Serbest muhasebeci-mali müşavir adayları 2 yıllık stajın sonunda açılacak olan sınava girmeye hak kazanırlar. Ancak bunun için aday meslek mensubunun, yanında staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak 100 üzerinden  en az 60 puan alması gerekir.
–      Yapılan sınavda her  konudan 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında  staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen  değerlendirme not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.
 

 


 
Serbest muhasebeci-Mali Müşavirler kendi özel bürolarında ve denetim şirketlerinde çalışabilirler.
 
Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan  ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
 

 


 
Serbest muhasebeci – mali müşavirlerin meslekte ilerlemeleri yeminli – mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için 10 yıl serbest muhasebeci – mali müşavir olarak çalışması, yeminli mali müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.
BENZER MESLEKLER: Bankacı, Sigortacı.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.
Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.
Her Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri, işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
mali ,         , serbest , muhasebeci , serbest muhasebeci mali , müşavir , meslek , muhasebeci mali müşavir , staj , vergi , muhasebe , müşavirler , yapar , eğitim , kurumu ,       , düzenler , yeminli , işletme , müşavirlik
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR olabilir,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR mesleğinin zorlukları,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR nerelerde çalışabilir,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR nedir,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR ne iş yapar,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR nasıl olunur,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR maaşı,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR çalışma koşulları,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR meslek tanımı,
SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SERBEST MUHASEBECİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
SERBEST MUHASEBECİ

 


Serbest muhasebeci, ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.
 

 


–         Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
–         Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
–         Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
–         Bilgisayar, hesap makinesi,
–         Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
–         Çeşitli kırtasiye malzemeleri.
 

 


Muhasebeci olmak isteyenlerin;
–         Sayılarla işlem yapabilme yeteneğine,
–         Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
–         Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
–         Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Serbest muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.
 

 


Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler. Ekonomik hayatın gelişmesi sonucu, vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla serbest muhasebecilere duyulan ihtiyaç da artacaktır. Özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih etmektedirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince;
·       Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde (bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir),
·       Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren yüksekokullarda,
·       Yukarıda yazılı bölümlerde denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinde,
·       Ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinde
verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlgili fakülte ve yüksekokullara girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (Ea)” –Yüksekokullar için EA-1, Fakülteler için EA-2 Puanı- puan almak, meslek lisesi düzeyinde  eğitime girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

 


Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci – mali müşavir veya serbest muhasebecilerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yaparlar.
Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl, ticaret lisesi ve maliye meslek lisesi mezunları için 6 yıldır.
–         Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Bu merkezlerin şubeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
–         Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmeleri ve stajın stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 60 puan alması yanında staj yptığı meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

 


Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.
BENZER MESLEKLER: Muhasebecilik.
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
–         Serbest muhasebecilik stajı sırasında staj gördükleri serbest muhasebeci-mali müşavir tarafından sigortalı olarak ve asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.
–         Serbest muhasebeciler, Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.
–         Her serbest muhasebecinin kazanç durumu işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

 


–         İlgili eğitim kurumları,
–         Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
serbest ,          , meslek , muhasebeci , staj , mali , eğitim , maliye , kurumu , müşavir , ·       , lisans , muhasebe , vergi , işletme , merkezi , çalışma , stajın , kazanç , programları
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları SERBEST MUHASEBECİ olabilir,
SERBEST MUHASEBECİ mesleğinin zorlukları,
SERBEST MUHASEBECİ nerelerde çalışabilir,
SERBEST MUHASEBECİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
SERBEST MUHASEBECİ nedir,
SERBEST MUHASEBECİ ne iş yapar,
SERBEST MUHASEBECİ nasıl olunur,
SERBEST MUHASEBECİ maaşı,
SERBEST MUHASEBECİ çalışma koşulları,
SERBEST MUHASEBECİ meslek tanımı,
SERBEST MUHASEBECİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

SERBEST MUHASEBECİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Seramik ve Cam Teknolojisti nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir