Saüsem ve Anaper İş ve Meslek Danışmanlığı Sınav Başvuruları Başladı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Saüsem İş ve Meslek Danışmanlığı Sınav Aşamaları:

Teorik Sınav Uygulama Sınav Tarihleri Sınav Başvuru Tarihleri
07 Eylül 2013 Cumartesi Saat: 14.00 8 – 14 Eylül 2013 tarihleri arasında
(Başvuru sayısına göre izleyen günlerde de yapılabilir)
26.06.2013 Saat 15:00 / 12.08.2013 Saat 23:00’e kadar

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 (Beş) Yıl
Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.
Sınav sonuçları, bölüm bazlı olarak (A1/T1, A2/T1, A3/T1, A1/P1/ A2/P1) ilgili sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir.

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 ulusal yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Teorik sınav (A1/T1 + A2/T1 + A3/T1 ) toplam 100 sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 150 dakikadır.

A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (sınav şekli A2/T1: teorik sınav; A2/P1: Performansa dayalı sınav)A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (sınav şekli A1/T1: teorik sınav; A1/P1: Performansa dayalı sınav)

A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (sınav şekli A3/T1: teorik sınav

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM’de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM’de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

– Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” almak üzere talepte bulunulmalıdır.

– Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

– Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesini sağlar.

Örnekler:
Örnek 1: Bir aday sadece A1/T1 sınavına katılım sağlarken diğer bir aday hem A1/T1 hem de A2/T1 sınavına başka bir aday ise A1/T1, A2/T1 ve A3/T1 sınavına katılım sağlasın, adayların tamamı 100 TL ödeyecek ancak girdiği birimin sorularını kendisine verilen süre içinde cevaplayacaklardır.

Örnek 2: Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve A2 biriminden başarılı olan aday, aynı yıl içinde SAÜSEM’e A1 ve A3 için başvuruda bulunması halinde; A1 yeterlilik birimi için (A1/T1)100 TL + (A1/P1)165 TL toplam 265 TL A3 yeterlilik birimi sadece T1 den oluştuğu ve teorik sınav tek oturumda yapıldığı için A3/T1 için ayrıca ücret ödemeyecektir. Bu aday sınav ücreti olarak toplamda 265 TL ödeyerek A1 ve A3 yeterlilik birimlerinden sınava girecektir.

Sınav Ücreti
İlk defa Sınava Girecekler İçin 400 TL
Belgelendirme Ücreti 40 TL (Belgelendirme ücreti başvuru esnasında ödenmeyecek olup, belge almaya hak kazandıktan sonra ödenecektir)
Daha Önce Sınava Başvuru Yapıp Belge Almaya Hak Kazanamayan AdaylardanA. Ücretsiz sınav hakkı dolmuş, sınava bölüm bazında başvuran SAÜSEM adayları için;B. Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve belge almaya hak kazanamayan adaylar için

 

Adaylarımız bir yıl içinde girecekleri 2. sınav veya sınav bölümleri için ücret ödemeyeceklerdir. 2012 Eylül, 2013 Nisan aylarındaki sınavlarından herhangi biri için ücret yatırmış olup, sınavlara hiç katılmamış adaylarımız ile bu tarihlerdeki sınavlardan sadece birine katıldığı halde sınavın tamamından veya bazı bölümlerinden başarısız olmuş adaylarımız Eylül 2013 İMD sınavına girmek için ücret ödemeyeceklerdir. 

Anaper İş ve Meslek Danışmanlığı Sınav Aşamaları:

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı, teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere 2 aşamadan meydana gelmektedir. Adaylar yeterlilik birimi bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu yapabileceklerdir. Yeterlilik birimi bazında başvuru ve birleştirme hakkı ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğine bağlı olarak gerçekleştirilecek sınavlara ve değerlendirmelere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına ilişkin tarih, yer ve ücret bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına ilişkin bilgiler

Teorik Sınav

Uygulama Sınavı

Başvuru Tarihi               Ön başvurular:  08 Temmuz 2013 – 02 Ağustos 2013            Evrak teslimleri: 08 Temmuz 2013 – 02 Ağustos 2013
Sınav Tarihi

14 Eylül 2013

14-15 Eylül 2013*

Sınav Ücreti**

A1 + A2 + A3

350 TL

A1 (T1, P1)

160 TL

A2 (T1, P1)

140 TL

A3

50 TL

A1/T1

50 TL

A2/T1

50 TL

A3/T1

50 TL

A1/P1

110 TL

A2/P1

90 TL

Başvuru Yeri Ön başvurular web üzerinden;kesin başvurular (evrak teslimleri) ANAPER’e veya AÖF bürolarına yapılacaktır.
Sınav Yerleri Eskişehir Eskişehir

*Başvuru sayısına bağlı olarak uygulama sınav gün sayısı uzatılabilir.

**Sınav ücretlerinin yatacağı hesap bilgileri: TC Ziraat Bankası, Anadolu Üniversitesi Şubesi, 1900-40013071-5062 numaralı hesap (IBAN: TR 93 0001 0019 0040 0130 7150 62)

 

Sınav Başvuru Şartı: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Yurtdışından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından onaylanmış belgeler kabul edilecektir.

Sınav Başvuru Tarih ve Yerleri: Sınav ön başvuruları 8 Temmuz – 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında (2 Ağustos saat 16.00’a kadar)http://sinav.anadolu.edu.tr/anaper/  adresinden yapılacaktır. Ön başvurusunu tamamlayan adayların başvuru evraklarını, 2 Ağustos 2013 günü mesai bitimine kadar illerdeki AÖF bürolarına elden veya ANAPER’e (Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kat:3, 26470 Eskişehir) elden, posta veya kargo ile ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Posta ve kargo gönderilerinin ANAPER’e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden ANAPER sorumlu değildir.

Sınav Yerleri: Teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları Eskişehir’de yapılacaktır.

Incoming search terms:

 • 2016 anapem iş ve meslek danışmanlığı başvuru tarihi (1)
 • iş ve meslek danışmanlığı anaper sınav ücreti (1)
Etiketlenmiş , , , , , .Yer işareti koy permalink.

42 Responses to Saüsem ve Anaper İş ve Meslek Danışmanlığı Sınav Başvuruları Başladı

 1. cinar diyorki:

  SAÜSEM e başvuru yapamıyorum. Yapan arkadaşlar var mı?

  • çağın aş diyorki:

   biz 5045 kişi belgelerimizi bir umutla aldık ama F Çelik alım olmayacağını söyledi yıkıldık birde üzerine sınav yapıyorlar umut taciri bunlar acımasız bizim işsizliğimizden para kazanıp kendilerine rant sağlıyorlar yazıklar olsun…

 2. ayışığı diyorki:

  ya ben de geçen yıl başvurmuştum mülakatı geçtim bir yıl dolduğu için tekrar mülakata girmem gerekiyormuş çok saçma yaa:(

 3. elif diyorki:

  nisandaki sınavda tek sınavdan a2 kaldım tekrar anapere başvuru yaparken evrak teslim ediyormuyuz diploma gibi yardımcı olunursa sevinirim

 4. seda Z. diyorki:

  onca insanın 3 kuruş parasına göz dikiyorlar,alım olmayacağı,alınan sertifikaların elde patlama ihtimalinin yüksek olduğu reklamı da yapılsa ya…

 5. esra diyorki:

  alım yok diyor devlet büyükleri arkadaşlar tüm umutlarınızı buraya yönlendirerek plan yapmayın.
  emeklerinizi boşa harcamayın.

 6. filiz3406 diyorki:

  arkadaşlar….atama falan yok …sakın inanmayın…hem emek hemde para tuzağı bunlar…4 bin kişi aldılar ve daha alım yok…isterseniz faruk çelik ‘e bu konuda danışın….biz mağdur edildik..sakın inanmayın

 7. Gizem diyorki:

  Biz 5045 kişi sertifikalarımızı aldıktan sonra alım yok dendi.Hala eylülde sınav yapıyorlar.Alım yok ama sınav var.naıl iş anlaşılır gibi değil.Harcanan emeklere paralara yazık

 8. ecrin diyorki:

  eskiden belge alan 1000 kişi vardı puanlar o kadar düştü şimdi 5000 küsür kişi belge aldı.birde sınavdan kalanlar var eylülde girip alacaklar belgeyi ettimi size 10 bin küsür belgeli..zaten bu sene alım yok.seneye puanlar dhm ile yarışır artık.verdiğim emeğe eşşekler gibi pişman olduğum tek belge.f.çelik belgeleri üniversitler dağıtıyor kadro karşılığı bakanlık vermiyor diye ağzımıza tıktı lafı.bizi bu duruma getirenler utansın.son umut kapımızda da kapıda kaldık.

 9. Muhammed diyorki:

  ATAMA İSTİYORUZ. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI BOŞTA.

 10. nrbnklnk diyorki:

  arkadaşlar eylüldeki sınava basvursam mı karar veremedım alım olmayacagı soylenıyo neden sınav yapıyrlar o zman

 11. HAVVA KOCABAŞ diyorki:

  nisanda 5045 kişi sertifi alddoıdıkdı ve 4000 yeterli diye bakan açıklama yaptı bizi düşünen yok sertifikayla rezil olduk.paramızda yandı.biz ne yapacg

 12. ali diyorki:

  Faruk Çelik İMD 4000 ile sınırlıydı artık alım olmayacak diyor.Ama hala sınav yapılmaya devam ediliyor.İnsanların emeğine parasına yazık değil mi?

 13. kny diyorki:

  bir imd mağduru olarak yazıyorum arkadaşlar lütfen araştırın sorun soruşturun bakanın açıklamalarını videolardan bulun seyredin tweetteki açıklamalarını araştırın nisan da biz 5045 kişi sınavda sertfiika almaya hak kazandık sınavdan hemen sonra bakan çelik açıklama yaptı İMD KADROSU 4000 DEN İBARETTİ O DA DOLDU dedi yeni alım için ise bütçe yok alım düşünmüyoruz dedi bizler yine dedik peki biz 1000 tl MASRAF ettik ne olacağız dedik CEVAP Anaper ya da Saüsem sınav yapıyor diye alım olmaz bizlerden bağımsız kurumlar dedi sınav yapmaya da devam edebilirler dedi niye DÖNER SERMAYEDEN para giriyor niye yapmasın araştırın sonra başvuracaksanız başvurun…

 14. Gizem diyorki:

  alo 170 i arayıp sorun.bakanlık tarafından kendilerine İMD alımının bittiği söylenmiş.Hala sınav yapılmasına gelince onu da arayıp üniversitelere sormak lazım.Çünkü Faruk çelik sertifikaları üniversiteler dağıtıyor diyor.İMD kadrosu 4000 den ibaretti ve bitti diyor:(

 15. Anonim diyorki:

  önce kazanan5045 kişiyi işe alsınlar boşuna para verip sınava girmeyin para tuzağı bu arkadaşlar alım yok diyor bakan paranıza yazık ben girdim kazandım bekliyorum ses seda yok

 16. Anonim diyorki:

  maddi manevi verilen emekler bu kadar yok sayılabilirdi zaten” kadro doldu” ama sınavlar devam edecek resmen devlet eliyle ümit tacirliğine kurban gidiyoruz

 17. rıdvan diyorki:

  kimseye almayın diyemem sertifikayı ama sayımız su anda 5045 ve bakan ölürümde almam diyor…:(ileride olurda sertifikayı almaya giden arkadaşkarımızı zor zamanlar ekliyor bizim gibi….şimdiden geçmiş olsun..

 18. beyhan sayar diyorki:

  Sertifikayı almaya hak kazananlar olarak hem madden hem manen çok mağduruz, ve insanlar para uğruna halen mağdur edilmeye devam ediliyor.Bakan Faruk Çelik kesin bir dille alım olmayacağını söylüyor,bütün umutlarımız battı resmen .En azından başkaları mağdur olmasın artık…

 19. Realist diyorki:

  Tamamen para tuzağı 450 TL sınava – 550 TL masraf + yorgunluk + vakit kaybı + Umut tacirliği + Atama yok.. Beyler yazık etmeyin hiçbir atama yok net konuştular 4000 alım yapıldı artık yapılmayacak.. Beni dinleyin almayın şu sertifikayı…

 20. imd mağduru diyorki:

  biz aldık çok işe yaradı!! çok heves ediyorsanız sizde alın! Yaklaşık 1000 tl lik harcamanız yanınızda kâr kalsın!
  Boştayım alıpta atama olmazsa (bakan gibi) yanımda kalsın diyorsanız alın arkadaşlar

 21. özlem aslı diyorki:

  umut tacirliğinden başka hiç bir şey değil.emeğimede paramada çektiğim stresede yazık :(

 22. kandirilmayin diyorki:

  Arkadaslar kandirilmayin binbir zorlukla tum umudumuzu bu sertifikaya baglayarak aldik bu sertifikalari ama herkesin elinde patladi. Ne yazikki kucucuk bir umut bile vermiyorlar yeni imd alimi olacaguna dair o yuzden bos yere ne umudunuzu harcayin ne de paranizi..

 23. imd mağduru diyorki:

  hiç bulaşmayın sınavlardan kalma ihtimalide var onun için hakkımı helal etmıyorum bakan acıkladı alım yok dedi paramda bosa gıttı kpss kursuna giderdim kaldığım dersten de sınava gırmem bide ona 200 tl para harcayamam

 24. Anonim diyorki:

  aynen aldık sertifikaları hem emeğimize hem paramıza hemde umudumuza yazık oldu. atamalar bitti deniliyor ama hala sınav yapılıyor, biz atanamadık daha ne sınavı

 25. leyla diyorki:

  aldık sertifikayı atanma ümidiyle ama atama olmayacak. hem paramıza hem emeğimize hem de umutlarımıza yazık oldu. atama yok her yerde söyleniyor ama hala sınav yapılıyor.çok saçma

 26. imd+öğretmen=evhanımı diyorki:

  isteyen herkes alsın sertifikayı anaper ve saüsem kalkınsın, biz gariban işsizler onların yeni ekmek kapısı olduk, yazık çok yazık.

 27. Barış Atay diyorki:

  Arkadaşlar ben belgesi olan 5045 imd den biriyim. Size sadece şunu söyyleyeym ünv lerin bu umut tacirciliği milleti enayi yerine koyup dolandırmasına izin vermeyin. Durumu kısaca izah edeyim; bizler nisan ayında bin tl den fazla masraf yaparak bu sınava girdik. Başvuranlarn çoğu işsiz birçoğuda benim gibi sınava hazrlanmak için işinden ayrıldı. Bu süreçte maddi kayıp yanında büyük bir manevi kayıpta yaşadık… Sınava hazırlık için varımızı yoğumuzu ortaya koydukbizi böyle gören ailemizde çok büyük bir beklenti içine girerek tamam oğlum-kızım bu sefer memur oldu dedi!!! Ve acı tablo sınavdan sonra binbir kişiyle irtibata geçtik müsteşarlar bakan yardımcıları ve bakanlar da dahil… En son noktayı bu işle uğraşan ÇSGB bakanı koydu biz dedi 4000 kadro açmıştık onlarıda aldık artık alım olmayacak. Neden peki ünv lerin sertifika vermeye dvm ettiğini sorduğumzda ise bakanın yanıtı biz onlara karışamayız oldu…. Uzun lafın kısası alım bitti… Ünv ler bu beleşten gelen parayı görünce dolandırıcılığın yasal yolunu devreye soktular. Yazık etmeyin kendinize… Daha bilgi isteyen çalışma bakanının twetter hesabına bakabilir.

 28. eda can diyorki:

  bin bir zorlukla aldık belgelerimizi ve diğer belgelerin yanına koyduk.hem çalıştık hem de para harcayıp emek verdik.sonuçta 5045 kişi belgeyi aldı ve f.çelik’in açıklamasıyla atama olmayacağını öğrendik.umut tacirliğinden başka bir şey değil.daha fazla kimsenin kandırılmasını istemiyoruz…

 29. halil diyorki:

  imd imd imd dediler PARA tuzağı kurdular 400 tl ücret gönderme parası …… tl gidiş geliş ……. tl konaklama ücreti ve daha nice ücret sonra alım yok yok ramazan ayı sıkıntısı içindeyiz bıktık artık paramızı cebimizden aldılar umut tacirliği sayın faruk çelik güneydoğu tv katıldığı programda alım olmayacak sertifika alsınlar zararı yok diyor ama benim o kadar sertifikayı alıp duvara asacak kadar güçlü değil 1000 tl belki ben 2 ay idare ederdi.yeter artık bizi mağdur ettiniz başkalarını mağdur etmeyin

 30. KADİR diyorki:

  PARA TUZAĞI ALIM YOK SINAV YAP PARA KAZAN ATAMA YOK NASIL OLACAK FARUK ÇELİK HAZİRAN GÜNEYDOĞU TV KATILDI 4000 İMD İHTİYACIMIZ VARDI ALDIK ARTIK ALIM YOK SERTİFİKA FAYDALI ALSINLAR AMA BİZ ATAMA YAPMAYACAĞIZ DİYOR NASIL OLACAK

 31. KAZIM diyorki:

  isteyen herkes alsın sertifikayı anaper ve saüsem kalkınsın, biz gariban işsizler onların yeni ekmek kapısı olduk, yazık çok yazık.

  FARUK ÇELİK DERKİ ARTIK ALIM YOK 4000 ATAMA İHTİYACIMIZ VARDI ALDIK ARTIK ATAMA YAPMIYACAĞIZ

 32. imd hayal oldu diyorki:

  5045 kişi sertifikalı bekliyoruz atama yok dendi. 4000 kişi tamamlandı dendi.Sertifika için harcadığımız paralarda zarar olarak bize geri döndü.Bu nasıl adalet?

 33. erdal diyorki:

  yok yok o kadar para veriğte alınmaz biraz araştırayım dedim atama yokmuş ve sınav çok uzun ve zormuş :( napacaz biz arkadaş neden biz herkes gibi kolayca atanamıyoruz :(

 34. mine diyorki:

  bu sınavlar artık tamamen ticaret amaçlı yapılıyor. bunun için nerdeyse kurs bile açacaklar yaaa yapmayın arkadaşlar tek kuruşunuzu bile heba etmeyin bu sınav için biz dünya kadar döküldük o sıkıntılı zamanlarımda çalışmıyodum bile borçla harçla ama sonuç muamma

 35. ZEYNEP diyorki:

  işşizlerin parasını bile alan bu sistemden ne beklenir ki bosuna uğraştık sertifikayı almak için madem alım yok niye sınav yapıyorsunuz nisan da bu açıklamayı yapsaydı bakan

 36. eda diyorki:

  arkadaşlar İŞ ve MEslek Danışmanlığı sertifikasını o kadar alan var ki herkesin elinde patladı yeni başvurular açılıyor torba yasada 100 imd alımı olacak dediler bu da asusum ve anapere müşteri çekmekten başka birşey değil..

 37. 123gulsah diyorki:

  ben de ilk defa girmeyi düşünüyodum ama yorumları okuduktan sonra moralim çok bozuldu madem alım olmayacak neden sınav açıyorlar geri zekalı mı bunlar sinirdendim acayip:/

 38. simge diyorki:

  arkadaşlar ben eylül sınavına başvurdum çalıştımda ama bakan açıklama yaptı imd alınmayacak diyor yıne de bı ıhtımal ilerleyen yıllarda yani belgenin kullanım süresi içinde ya alım olursa diye de düşünüyorum muallakta kaldım.yoksa paramın iadesini istiycem umarım alabilirim

 39. sebnem12 diyorki:

  arkadaslar ben eylül ayında A2 den sınava girecem A2 eğitim konularında kişisel gelişim teknıklerı görunuyor ama her alt baslık A1 ın konusu olarak çıkıyor. yardımcı olur musunuz neye calısacam ben ya da calısmıcam

 40. mumune diyorki:

  Nisan ayındaki sınavı geçen ve sertifikası eline ulaşan var mı?

 41. biyokimyacielif diyorki:

  nisandaki sınavı geçen sertifikası eline ulaşan var mı lütfen yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>