Rehberiniz-Sağlıktan sınıfta kaldık

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Sağlıktan sınıfta kaldık” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Sağlıktan sınıfta kaldık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2008 yılına ilişkin ’’Sağlık Araştırması’’ sonuçlarına göre, kırsal yerlerde yaşayan kadınlar arasında obez olanların oranı yüzde 19.4 ile diğer gruplara göre daha yüksek. Düşük kiloluların oranı ise yüzde 6.7 ile en yüksek kentsel yerlerde yaşayan kadınlarda görüldü.

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kronik hastalığı olduğunu belirten bireylerin bu hastalıklarının doktor tarafından teşhis edilip edilmediği sorusuna verdikleri yanıtlara bakıldığında hastalık gruplarının sırasında değişiklik gözlendi.

Hastalıkların sırası, yüzde 16.1 ile bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri, yüzde 13.8 ile romatizmal eklem hastalığı, yüzde 13.5 ile hipertansiyon, yüzde 13 ile ülser, yüzde 10.4 ile migren ve benzeri şiddetli baş ağrısı şeklinde oldu.

Türkiye geneline bakıldığında 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden yaşamları süresince en az bir kez tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptıran bireylerin oranları sırasıyla yüzde 61.1, yüzde 33.1 ve yüzde 35.9 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde kentsel yerlerde yaşayan bireylerde ölçüm yaptırma oranı yüksek görülürken, cinsiyet ayrımında oranlara bakıldığında kentsel ve kırsal kesimde yaşayan kadınların oranı, erkeklerin oranından yüksek olduğu saptandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada

0-6 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdikleri hastalıkların oranlarına bakıldığında yüzde 39.4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu (tonsilit, orta kulak iltihabı, farenjit) ilk sırayı aldı. Bunu yüzde 25.6 ile ishal, yüzde 11.3 ile kansızlık, yüzde 9.1 ile ağız ve diş sağlığı sorunları ve yüzde 8.9 ile bulaşıcı hastalıklar (kızamık, suçiçeği, kabakulak vb.) izledi. Bu sıralama kent-kır ayrımında değişmemekle birlikte cinsiyet ayrımında oransal farklılıklar içerdi.

Hastalıkta erkekler önde

Her bir hastalık grubunda Türkiye genelinde erkeklerde görülen oranın, kadınlarda görülen orandan düşük olduğu gözlendi. Kent ve kır ayrımında ise her bir hastalık grubunda hem erkeklerde hem de kadınlarda kırdaki oranlar kentteki oranlardan yüksek.

Açıklamada, 2008 Sağlık Araştırması ile toplum sağlığı konusunda idari kayıtlar yoluyla düzenli olarak elde edilemeyen göstergelerin hesaplanması ve bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Araştırmanın, ülke genelini yansıtan ilk çalışma olmasının yanı sıra hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir çalışma olma özelliğini taşıdığı ifade edilen açıklamada, araştırma ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok göstergenin elde edildiği belirtildi.

Yazar: İştensan

Kaynak: http://Sabah

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir