Sağlık Yöneticisi(Hastane) nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Sağlık Yöneticisi(Hastane) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Sağlık Yöneticisi(Hastane)

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: ŞİRKET MÜDÜRLERİ
: ÜRETİM VE İŞLETME BÖLÜMÜ MÜDÜRLERİ
: Başka yerde sınıflandırılmamış üretim ve işletme bölümü müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu nitelikli kişidir.

:

-Sağlık Yöneticisi (Hastane); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptamak ve sağlanması için gerekli önlemleri almak,
Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,
Günlük yiyecek tabelalarını kontrol etmek, çıkarılaak menüye göre ambardan veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlamak
Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak
İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
Hastanede gerekli güvenlik önlemlerini almak, Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,
Hastanenin, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere göndermek, i) Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber vermek,
Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Sağlık Yöneticisi(Hastane) olabilir,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) mesleğinin zorlukları,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) nerelerde çalışabilir,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) nedir,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) ne iş yapar,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) nasıl olunur,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) maaşı,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) çalışma koşulları,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) meslek tanımı,
Sağlık Yöneticisi(Hastane) görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Sağlık Yöneticisi(Hastane) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

SAĞLIK YÖNETİCİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Sahaf nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir