Resim/Grafik Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Resim/Grafik Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Resim/Grafik Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (devam)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere resim ve grafik konularında eğitim veren kişidir.

:

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurmak
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak
Sorumlu olduğu sınıfta öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak
Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Resim/Grafik Öğretmeni olabilir,
Resim/Grafik Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Resim/Grafik Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Resim/Grafik Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Resim/Grafik Öğretmeni nedir,
Resim/Grafik Öğretmeni ne iş yapar,
Resim/Grafik Öğretmeni nasıl olunur,
Resim/Grafik Öğretmeni maaşı,
Resim/Grafik Öğretmeni çalışma koşulları,
Resim/Grafik Öğretmeni meslek tanımı,
Resim/Grafik Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Resim/Grafik Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

RESİM/RESİM-İŞ ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ

 


 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim / grafik  ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


Resim / grafik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Resim / grafik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
–        Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
–        Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
–        Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
–        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf  öğretmeni  olarak,  öğrencilerin  alan  ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri,  ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
–        Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları,  CD vb.).
      

 


 
Resim / grafik öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–        Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
–        Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
–        Hayal gücü zengin,
–        Tasarımlarını çizgilerle ifade edebilen,
–        Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Resim / grafik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, zaman zaman gürültülüdür.
 

 


 
–        Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde grafik ve resim branşlarında ders vermektedirler.
–        Özel sektörde eğitici veya grafiker olarak görev alabilirler.
–        İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.
 

 

 
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Grafik Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
 
Daha önceki yıllarda “Uygulamalı Resim Öğretmenliği” lisans programını bitirenler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resim / Grafik Öğretmeni olarak atanabilirler.
 
Ayrıca üniversitelerin “Grafik”, “Resim” programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik Öğretmeni olarak atanabilirler.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI  
 
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–         Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Özel Yetenek Sınavına katılmak için gerekli baraj puan almak,
–         Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım Uygulama, Desen, Yazı ,Tipografi, Fotoğraf, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Bilgisayar Grafiği, Tasarım Psikolojisi, Tasarım Teorisi ve Yöntemler, Grafik-Tasarım ve Uygulama, Tanıtım Grafiği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Genel Öğretim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
–        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–        Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim – öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
–        Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve    profesör unvanını alabilirler.
–        Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER:  Resim öğretmeni, yapı ressamı, makine ressamı.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Personel  Genel Müdürlüğü,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , eğitim , resim , grafik , meslek , öğretmeni , öğretim , resim grafik öğretmeni , milli eğitim bakanlığı , bakanlığı , ders , mesleğin , tasarım , müdürlüğü , uygulama , çalışma , bilgi , yapar ,         milli eğitim , bilgisayar
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ olabilir,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nedir,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ maaşı,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Resepsiyonist nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Resim/Grafik Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir