PEYZAJ MİMARI nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


PEYZAJ MİMARI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
PEYZAJ MİMARI

 


Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi  karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir.
      

 


 
–         Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
–         Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,
–         Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir,
–         Özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri düzenler.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–         Bilgisayar,
–         Çizim araç-gereçleri,
–         Arazi ölçüm aletleri, toprak işleme ve tesviye araçları.
 

 


 
Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;
–         Üst düzeyde genel yeteneğe,    
–         Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine,
–         Estetik görüşe sahip,
–         Yaratıcı,
–         Çevre, sanat, kültür olaylarına duyarlı ve doğayı seven
kimseler olmaları gerekir.     
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar ise kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu ve  gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının çevre, yeşil alan ve peyzaj düzenleme birimlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları ile araştırma enstitülerinde, özel peyzaj mimarlığı bürolarında, çeşitli turizm tesislerinde, süs bitkileri üreten ve pazarlayan özel işletmeler ve fidanlıklarda çalışma olanağı bulunmaktadır.
 

 


 
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelerde  Peyzaj Mimarlığı bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS)  yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 
Eğitim süresince; Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, Jeoloji, Meteoroloji, Tarımsal Ekoloji, Mimarlık Bilgisi, Sera Salon Süs Bitkileri, Kaynak Analizi, Tarım Ekonomisi, Bilgisayar Programlama, Peyzaj Ekolojisi, Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Bitki Kompozisyonu, Alan Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Sera Tekniği, Şehir Bölge Planlama Temel İlkeleri, Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Bitki Örtüleri, Proje, Maket Tekniği, Mevsimlik Çiçekler, Peyzaj Onarım Tekniği, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Süs Bitkileri Gübrelemesi vb. dersler verilir. Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.
 

 


 
Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
 
BENZER MESLEKLER: Çevre mühendisliği, iç mimarlık, mimarlık.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–         Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredilerinden, özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan yararlanabilirler.
–         Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında ise teknik hizmetler sınıfından ücret alabilir.
–         Kendi bürolarını açanların kazanç durumu değişmektedir.
 

 


 
–        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
         , peyzaj , mimarlığı , eğitim , tekniği , meslek , çalışmalar ,         , kamu , kurumu , bitkileri , bitki , çalışma , mimarı , mesleğin , mimarlık , bilgisi , ilkeleri , planlama , temel
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları PEYZAJ MİMARI olabilir,
PEYZAJ MİMARI mesleğinin zorlukları,
PEYZAJ MİMARI nerelerde çalışabilir,
PEYZAJ MİMARI mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
PEYZAJ MİMARI nedir,
PEYZAJ MİMARI ne iş yapar,
PEYZAJ MİMARI nasıl olunur,
PEYZAJ MİMARI maaşı,
PEYZAJ MİMARI çalışma koşulları,
PEYZAJ MİMARI meslek tanımı,
PEYZAJ MİMARI görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

PEYZAJ MİMARI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Peyzaj Mimarı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Peyzaj Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Peyzaj Mimarı nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Peyzaj Mimarı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Peyzaj Mimarı

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: MİMARLAR, MÜHENDİSLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Mimarlar, şehir ve trafik planlamacıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve yönetimi konularında çalışan nitelikli kişidir.

:

Peyzaj Mimarı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üretmek,
Doğal çevrenin kalitesinin korunması için ekosistem ve kaynak analizi yapmak, korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, koruma alanı statüsündeki yerlerin (doğal sit alanlar,milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) gelişme ve yönetim planlarını yapmak, Bozunuma uğramış alanların onarımı için planlama yapmak ve yürütmek, Tarihi peyzaj öğelerinin korunması ve iyileştirilmesi alanında çalışmalar yapmak,
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz, rapor, planlama ve koruma çalışmaları yapmak
Doğal ve kültür bitki örtüsü eğitimi ile tüm tasarım ve planlama çalışmalarında bitkisel tasarım projeleri yapmak ve uygulamak
Tasarım ve planlama çalışmalarıda çevre kirliliği ile ilgili olumsuzlukları önleyici bitkisel hava koridorları,bitkisel perdeleme teknikleri ile bitkisel duvarlar oluşturmak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Turizm alanlarının fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planlar hazırlamak,
Kentsel açık-yeşil alanların etüd,plan ve projelerini hazırlayarak düzenlenmesi işlemlerini yapmak,yapı dışında kalan açık alanların, Özel ve kamuya ait alanların peyzaj planlamasını yapmak,
Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve projelendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek
Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışm

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Peyzaj Mimarı olabilir,
Peyzaj Mimarı mesleğinin zorlukları,
Peyzaj Mimarı nerelerde çalışabilir,
Peyzaj Mimarı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Peyzaj Mimarı nedir,
Peyzaj Mimarı ne iş yapar,
Peyzaj Mimarı nasıl olunur,
Peyzaj Mimarı maaşı,
Peyzaj Mimarı çalışma koşulları,
Peyzaj Mimarı meslek tanımı,
Peyzaj Mimarı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Peyzaj Mimarı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Peyzaj Bahçıvanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

PEYZAJ MİMARI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir