PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ

 


Petrol ve doğal gazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir.

 


–        Petrol ve doğal gazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır,
–        Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik örnekler üzerinde araştırmalar yapar, elde edilen verileri değerlendirir,
–        Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar,
–        Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler,
–        Petrol ve doğal gaz çıkarma metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar,
–        Ham petrol ve doğal gazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar.
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
–        Sondaj makineleri,
–        Değişik killerden yapılmış sondaj çamurları,
–        Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler.

 


Petrol ve doğal gaz mühendisi olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
–        Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen,
–        Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
–        Tertipli ve düzenli çalışan,
–        Ayrıntılara dikkat eden,
–        İyi gözlem yapabilen ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Petrol ve doğal gaz mühendisleri, görevlerini genellikle arazide ve açık havada, kısmen laboratuarlarda yürütürler. Çalışma ortamı sıcak, soğuk veya tozlu olabilir. Petrol ve doğal gaz mühendisleri, jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, tekniker ve işçilerle işbirliği halinde çalışmak durumundadırlar. Görevleri seyahat etmelerini gerektirebilir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Petrol ve doğal gaz mühendisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde, yabancı şirketlerde çalışabilirler.

 


Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelerin “Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek eğitimine başlayabilmek için ÖSS sınavında yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekir.
 

 


Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.
 
Eğitim süresince; ilk iki yılda Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri ile temel mühendislik derslerine ağırlık verilirken, son iki yılda Sondaj Mühendisliği, Petrol Üretim Mühendisliği, Jeoloji İlkeleri, Doğal gaz Mühendisliği, Petrol Ekonomisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Mezun olabilmek için toplam 8 haftalık yaz stajı zorunludur.

 


Akademik kariyer yaparak yükselebilirler. Çalıştığı kuruluş veya şirkette üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilirler.
 
BENZER MESLEKLER: Jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, maden mühendisliği. 
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
–        Eğitim süresince öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Ayrıca, yaz aylarındaki staj süresinde, az da olsa bir ücret elde edebilirler.
–        Eğitim sonrasında, kamu sektöründe çalışan meslek elemanı teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadır. Özel sektörde çalışanların  ücretleri ise değişiklik göstermektedir.

 


–        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , petrol , doğal , mühendisliği , eğitim , sondaj , meslek , mühendisleri , maden , jeoloji , gazın , ücret , kurumu , araştırmalar , türkiye , temel , yükselebilirler , yılda , süresince , süresi
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ olabilir,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ mesleğinin zorlukları,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nerelerde çalışabilir,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nedir,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ ne iş yapar,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nasıl olunur,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ maaşı,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ çalışma koşulları,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ meslek tanımı,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Petrol-Gaz Üretim Operatörü nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: MİMARLAR, MÜHENDİSLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Maden mühendisleri, metalurji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Petrol ve doğal gazların elde edilmesi için; rezervuarı, sondajı, üretimi, depolanması ve nakledilmesini planlayan, organize ve kontrol eden kişidir

:

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırmalar yapıp elde edilen veriler üzerinde incelemelerde bulunmak,
Sondaj için kullanılacak araç ve gereçlerin tipini tespit edip sondaj faaliyetlerinin ekonomik emniyetli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alarak sondaj faaliyetlerine nezaret etmek,
Petrol ve doğal gaz çıkartılması metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapmak
Birincil, ikincil ve geliştirilmiş üretim metotlarını kullanarak petrol ve doğal gaz üretimini gerçekleştirmek
Birincil üretimde; rezervuarın doğal basıncı ile üretimi gerçekleştirmek
İkincil üretimde; rezervuar basıncını artırmak için petrol ve doğal gaz rezervine su enjekte ederek suyun formasyon suları ile uyumlu bir tuzlulukta olmasını sağlayıp üretimi gerçekleştirmek,
Geliştirilmiş üretimde ısıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanıp, üretimi gerçekleştirmek,
Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerini sıcak su enjeksiyonu, buhar enjeksiyonu veya yerinde yakma yöntemiyle ağır petrolün akıcılığını artırmak
Kimyasal yöntemleri kullanarak petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırarak üretilmeyen petrol yüzdesini azaltmak,
Rezervuar özelliklerini tespit ederek petrol miktarını hesap etmek
Ham petrol ve doğal gazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlayıp, nakliyesine ve depolanmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi olabilir,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi mesleğinin zorlukları,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nerelerde çalışabilir,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nedir,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi ne iş yapar,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nasıl olunur,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi maaşı,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi çalışma koşulları,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi meslek tanımı,
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Petrol ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir