Rehberiniz-Pdr uzmanlarına öss ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları-1

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Pdr uzmanlarına öss ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları-1” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Pdr uzmanlarına öss ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları-1

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UZMANLARINA ÖSS İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI-1

HAZIRLAYAN: AHMET YILDIZ

PDR UZMANI/turkey90 EĞİTİM DANIŞMANI

1. Orta öğretim başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır?

2003 ÖSS’ye başvuran adaylardan her biri için ortaöğretimdeki başarı durumları göz önünde tutulmak suretiyle bir ortaöğretim başarı puanı hesaplanacaktır. Ortaöğretim başarı puanı, liseyi yeni bitirmiş öğrencilerin diploma notlarına göre, lise sonda okumakta olan öğrencilerin ise lise 1. , 2., 3. (Lise 3’e ikinci yarıyıl da dahil) sınıf yıl sonu başarı ortalamalarından oluşan diploma notlarına göre ÖSYM tarafından hesaplanmaktadır.

Bir öğrencinin OBP, Türkiye’deki tüm öğrencilere göre değil, sadece kendi okulundaki lise son sınıf düzeyindeki öğrencilere göre hesaplanmaktadır. Böylece bazı liselerin kendi öğrencilerini kayırmak için yüksek not vermelerinden doğabilecek haksızlıklar önlenmiş olacaktır.

Ortaöğretim kurumlarından toplanan diploma notları, her okul kendi içinde olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımına dönüştürülür. Daha sonra standart puanlar en büyüğü 100 ve en küçüğü 50 olacak şekilde bir puan dağılımına dönüştürülür.2003 ÖSSde yaklaşık olarak:

Öğrencinin not ortalaması, kendi okulunun not ortalamasına eşitse adayın OBP’ı yaklaşık 70’dir,

Öğrencinin not ortalaması, kendi okulunun not ortalamasından yüksekse adayın OBP’ı 70’in üstünde,

Öğrencinin not ortalaması, kendi okulunun not ortalamasından düşükse adayın OBP’ı 70’in altında gelecektir.

Bu nedenle ÖSS’de avantaj elde etmek isteyen öğrencilerin kendi okul ortalamalarının üstüne çıkmaya çalışmaları gerekmektedir.

2. ………… lisesinden mezun oldum. AOBP nasıl hesaplanacak?

Açık öğretim lisesi öğrencilerinin ortaöğretim başarı puanlarının hesaplanmasında her il, bir okul olarak kabul edilecek bu öğrencilerin diploma / mezuniyet notları ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek ve ÖSYMnin belirlediği hesaplama formülüne göre hesaplanacaktır.

3. ÖSS’de her sorunun ayrı bir puanı mı var; mesela zor soruları yaparsam daha fazla mı puan alırım?

ÖSS’de sayısal ve sözeldeki her sorunun ham puan değeri (net değeri) eşittir; yani 1’dir. Ham puanlar ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA puanlara dönüştürülürken, Türkçe, sosyal, matematik ve fen soruların değerleri (netlerin çarpıldıkları katsayılar) farklılıklar gösterir.

4. ÖSS’de yanlışlar doğruları götürürken, örneğin sayısal bölümde yapılan yanlışlar sözel bölümdeki doğruları götürür mü?

Hayır. Yanlışların dörtte birini doğrulardan çıkarma işlemiyle bulunan ham puanlar (netler), sözel ve sayısal bölümler için ayrı ayrı hesaplanır.

5. Ben sosyal bilimler alanı öğrencisiyim. Sözel tercih yapacağım; sayısal bölümü hiç yanıtlamasam da puanım hesaplanır mı?

ÖSS-SÖZ puanınızın hesaplanabilmesi için sayısal bölümden belli bir sayıda soru çözme zorunluluğu yoktur. Ancak yüksek puan alabilmek için sayısal bölümden de olabildiğince çok soru çözmekte büyük yarar vardır.

6. ÖSS puanları hesaplanırken AOBP’nin etkisi var mı?

AOBP, ÖSS puanları hesaplanırken doğrudan bu hesaplamaya katılmaz ancak yerleştirme işlemleri yapılırken belli bir katsayıyla çarpımı ÖSS puanlarına eklenir. Yapılan netlere etkisi yoktur. İlave puan olarak yerleştirme sırasında kullanılır.

7. ÖSS puanı ile bir bölüme yerleştirilsem, aynı zamanda özel yetenek sınavı ile de başvuru yapabilir miyim?

Evet. 2003 ÖSS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen bir aday, eğer isterse aynı yıl özel yetenek sınavlarına da başvuru yapabilir. Özel yetenek sınavını da kazanması durumunda yerleştirildiği iki tercihinden birine kayıt olabilir.

8. ÖSSden sonra hem merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını hem de özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programını kazanabilir miyim? Her iki programı da kazanırsam hangisini tercih edeceğim? Ya da her iki programa da kayıt olabilir miyim?

ÖSSden sonra, hem merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans ve ön lisans programlarından biri, hem de özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yüksek öğretim programları kazanılabilir. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleştirilip ayrıca özel yetenek sınavıyla da bir program kazanılırsa, hangi program daha çok isteniyorsa o program seçilmelidir. Ancak aynı anda her iki programa kayıt olunamaz.

9. 2003 öğretim yılında, sadece özel yetenek sınavıyla alan yükseköğretim programlarına başvurmak istiyorum. Tercih listesi hazırlayarak ÖSYMye göndermem gerekir mi?

Özel yetenek sınavıyla alan yüksek öğretim programları, ÖSSden ayrı bir sınav uyguladığı için, tercih listesi hazırlamaya gerek yoktur. Hangi okullara başvurmak istiyorsanız ilân edilecek süreler içinde o okullara ön kayıt yaptırmalısınız.

10. 2003 ÖSS’de 4 yıllık fakülteleri kazanabilecek kadar puan alsam, iki yıllık meslek yüksekokullarını da tercih edebilir miyim?

Bu sene getirilen bir uygulama ile meslek ve teknik lise çıkışlı öğrenciler 2 yıllık meslek yüksekokullarına sınavsız yerleştirilecekleri için kontenjanlarda açık kalmayabilir. Böylece ek kontenjanla yerleştirme sırasında bile 2 yıllık bir yüksek öğretim programına yerleşmek mümkün olmayabilir. Çalışmalarınızı 4 yıllık fakültelere girme düşüncesiyle yürütmeniz daha doğru olacaktır.

Incoming search terms:

  • össde her sorunun dğeri (1)
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir