PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ

 


Çeşitli türden pamuktan değişik kalitede iplik üretim çalışmalarını yürüten, üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandıran ve pazarlamasını sağlayan kişidir.
 

 


 
–        İplik üretim işletmesinde mühendisin denetiminde, üretim aşamasındaki hesaplamaları yapar (harman yüzde hesapları, kinematik şemadan dişli-kasnak hesapları, çekim-büküm hesapları vb.)
–        Karde ipliği (normal kumaş için) ve penye ipliği üretmek üzere balyalardan aktarılan pamuğun harman hallaç ünitesinde temizlenmesini sağlar,
–        Yabancı maddelerden kısmen temizlenen pamuğun tarak makinesinde liflerinin taranarak paralel hale getirilmesini sağlar,
–        Cer makinesini kullanarak pamuğun çekme ve dublaj (katlama) yoluyla karışmasını sağlar,
–        Bant formunda büyük kovalara sarılan pamuğun fitil makinasında bükülerek iplik haline gelmesini ve  bobin makinasında plastik bobinler üzerine sarılmasını sağlar,
–        Bobin makinası ve işçilikten kaynaklanan hataları ve hata kaynaklarını bilerek gidermeye çalışır,
–        Laboratuvar bölümünde üretilen ipliğin kalitesini kontrol eder,
–        Üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandırır,
–        Üretilen ipliğin pazarlamasını sağlar,
–        Çalıştığı bölümde bulunan makinelerin bakım, ayar ve temizliğinden sorumludur,
–        Kendisine bağlı olarak çalışanları denetler.  
 

 


İplikhanede bulunan makineler ve malzemeler;
–          Harman- hallaç ünitesi,
–          Tarak makinesi,
–          Cer makinesi- Katlı cer makinesi,
–          Fitil (Büküm) makinesi( Katlı büküm makinesi-Çift büküm makinesi),
–          İplik tipine ve ipliğin kullanım alanına uygun teknik  özellikleri olan Bobin makineleri ve Katlama makinesi,
–          Pamuk, bobin, plastik kops vb.
 

 


Pamuk Pazarlama ve İplikçilik Teknikeri  olmak isteyenlerin;
–          Fizik ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı,
–          Elleri ve gözünü eşgüdümle kullanabilen,
–          Bedence sağlam, uzun süreli ayakta durabilecek yapıda,
–          Aynı anda birçok şeye dikkat edebilen,
–          Rutin işlerde uzun süreli çalışabilme özelliği olan,
–          Görme ve işitme engeli olmayan,
–          Dışa dönük, insanlarla kolayca iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi başarıyı artıran etkenlerdir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Pamuk pazarlama ve iplikçilik  teknikerleri, iplik üreten işletmeler ile atölyelerde ayakta çalışırlar. Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış, çok gürültülü havalandırması olmayan üretim yerleri pamuk lifleri nedeniyle tozludur. Pamuğun sorunsuz ve en az kayıpla işlem görebilmesi için çalışma ortamının nemli olması gerekmektedir. Sıcaklığın ise 28 ‘C civarında olması zorunludur. İplik üretim işletmesindeki bütün işlemler hesaplamalara göre devam eder. Hesaplamalardaki en küçük hata bile büyük problemler çıkarabilir. Bu nedenle iplik teknikerlerinin bu temel hesapları kavrayabilmiş olması gerekir. Üretim esnasında makineler arasında kesintisiz (devam eden) bir çalışma şekli sözkonusudur. Örneğin; harman-hallaç ünitesi arızalı ise malzeme tarak ünitesine gelemeyeceği için o kısımda da iş durur. Bu yüzden teknikerler bulundukları kısımda iş akışının düzgün bir şekilde devam etmesini sağlayacak tedbirleri almalıdırlar. İplikhanede çok büyük hacimli makinelerle çalışıldığından yeterli güvenlik önlemlerinin mutlaka alınmış olması gerekir. Çalışırken 1.derecede malzeme ve makinelerle ilgilidirler, ancak görev sırasında tekstil mühendisi, dokuma teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.    
 

 


 
Pamuk Pazarlama ve İplikçilik teknikerleri tekstil sanayiine ait (giyim, döşemelik ve ev tekstilinde kullanılacak kumaşlar için)  iplik üreten fabrikalarda; hazırlama, eğirme bobinleme ve laboratuvar departmanlarında mühendisler ile işçiler veya teknisyenler arasında ara eleman olarak çalışırlar. Pamuğun temizlenmesinden bobinlere sarılarak boyahaneye veya dokumahaneye iplik şeklinde teslim edilmesine kadar her aşamada görev yapabilirler. Kendi alanlarında iş bulunamaması halinde dokuma kısmında da istihdam edilebilirler.
Üretilen pamuk ipliğinin pazarlamasının yapıldığı işletmelerde çalışır.
Tekstil sektörünün daha çok gelişmiş olduğu  Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Uşak gibi illerde iş bulma olanağı daha yüksektir. Tariş gibi   kooperatif  veya birliklerde de çalışabilirler. Kendi işyerlerini de açabilirler.
 
MESLEK  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   
 
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Pamuk Pazarlama ve    İplikçilik” önlisans programında verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
  Meslek eğitimine sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde başlanabilir. Bunlar için;                                                
–       En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 
–       Meslek liselerinin; Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, İşletme, Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Boya-Apre,Boya-Baskı-Desen,  Dokuma, İplik, İplikçilik, Kalite Kontrol (Tekstil), Örgü Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Tekstil, Tekstil Boya-Apre, Tekstil Boya-Baskı-Desen, Tekstil Dokuma, Tekstil İplik, Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil Örme, Tekstil Tasarımı, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat alan/kol/bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları halinde Pamuk Pazarlama ve İplikçilik önlisans programına Sınavsız geçiş için başvurabilirler.
 
–       Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse açık kalan kontenjana göre ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Sınavlı geçiş  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve ilgili  program için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA-1) puanı almaları gerekir.
 

 


 
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülmektedir
                      
Eğitimin 1. yılında Tekstil Eğitim Programı adı altında ortak dersler görülür. 2. sınıftan itibaren ise iplikçilik dalına yönelik meslek dersleri ağırlıklı eğitim verilir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Matematik  gibi genel kültür derslerinin yanında;
1.   sınıfta; Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Genel Dokuma ve Örme Teknolojileri,Genel İplik Teknolojisi, Genel  Terbiye Teknolojisi,Tekstil Maddeleri, Genel ve Teknik iletişim,Bilgisayar dersleri okutulur.
2.   sınıfta;   Genel Dokumacılık,İplik Aktarma ve Büküm Makineleri, İplik Meslek Hesapları,Örme Makineleri ve Teknolojisi,Pamuk İplikçiliği,İplik Düzgünsüzlük Hesaplamaları,Modern İplik Eğirme Sistemleri ve İplik Atölyesi  gibi zorunlu dersler ile Kalite Güvence ve Standartları, Sistem Analizi ve Tasarımı, Tekstil Ürünleri Muayeneleri, İşletme Yönetimi adlı ortak  dersler okutulur. Ayrıca Çırçırlama Teknolojisi, Fantezi İplik Makineleri , Pamuk Üretimi , İplik Makine Bakım Tekniği, İş ve Zaman Etüdü,Pamuk Pazarlama,Tekstüre İplikçiliği, Girişimcilik    adlı seçmeli dersler vardır.
 

 


 
Pamuk Pazarlama ve iplikçilik  teknikerleri işyerinin büyüklüğüne göre ustabaşı olabilirler veya vardiya amiri pozisyonuna gelebilirler.
ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde;
–        Tekstil,
–        Tekstil Mühendisliği,
–        Tekstil Öğretmenliği,
–        Tekstil Terbiye Öğretmenliği  lisans programlarından  birine dikey geçiş yapabilirler.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–      Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler, Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumunun  sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Ayrıca, kamu ve özel kurum / kuruluşlarının  sağladığı burslardan yararlanabilirler.
–        Pamuk pazarlama ve iplikçilik  teknikerlerinin kazançları işletmelerin ücret politikasına, meslekteki deneyimine  ve kendi işini kurmasına göre   değişiklik göstermektedir.
–        Özel sektörde ilk işe girişte genellikle asgari ücret sözkonusu olmakta, gösterilen başarıya ve sözleşmeye göre sonraki dönemlerde artış olabilmektedir.
–        Kendi işyerinde çalışanların kazançları  değişken olmakla birlikte sektördeki gelişmeler ile işyerinde oluşturulacak  ekibin  başarısına   bağlıdır.
 
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER  
 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma    Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
        , tekstil , iplik , pamuk ,           , pazarlama , meslek , makinesi , üretim , iplikçilik , pamuğun , dokuma , sağlar , büküm , eğitim , üretilen , hesapları , makineleri , dersler , teknikerleri
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ olabilir,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ mesleğinin zorlukları,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nerelerde çalışabilir,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nedir,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ ne iş yapar,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nasıl olunur,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ maaşı,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ çalışma koşulları,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ meslek tanımı,
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Pancar Bıçakçısı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri

: YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: MALİ İŞLER VE SATIŞ İŞLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Teknik ve ticari satış temsilcileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
:
-Pamuktan üretilen ipliği kalitesine göre sınıflandırma ve pazarlama alanında çalışan ara insan gücüdür.

:

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Harman yüzde hesapları, dişli-kasnak hesapları, çekim-büküm hesapları vb. hesapları yapmak,
Balyalardan aktarılan pamuğun harman hallaç ünitesinde temizlenmesini sağlamak,
Pamuğun tarak makinesinde liflerinin taranarak parlak hale getirilmesini sağlamak, d) Cer makinesini kullanarak pamuğun çekme ve dublaj (katlama) yoluyla karışmasını sağlamak
Bant formunda büyük kovalara sarılan pamuğun fitil makinesinde bükülerek iplik haline gelmesini ve bobin makinesinde plastik bobinler üzerine sarılmasını sağlamak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Bobin makinesi ve işçilikten kaynaklanan hataları gidermek,
Üretilen ipliğin kalitesini kontrol etmek,
Üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandırmak, i) Üretilen ipliğin pazarlanmasını sağlamak,
Çalıştığı bölümde bulunan makinelerin bakım, ayar ve temizliğini yaptırmak
Kendisine bağlı olarak çalışanları denetlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri olabilir,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri mesleğinin zorlukları,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nerelerde çalışabilir,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nedir,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri ne iş yapar,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nasıl olunur,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri maaşı,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri çalışma koşulları,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri meslek tanımı,
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Pamuk Kesme Makinesi İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir