Müfettiş nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Müfettiş nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Müfettiş

: YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: GÜMRÜK, VERGİ VE İLGİLİ ALANLARDAKİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Başka yerde sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
:
-Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında kanun, tüzük, yönetmelik genelge ve talimatlar doğrultusunda teftişler yapan kişidir.

:

Müfettiş işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Merkez veya taşra teşkilatlarında, teşkilatları ilgilendiren konularda kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek,
Memurların faaliyetleri hakkında teftiş programına göre inceleme ve teftiş yapmak,
İnceleme teftişlerinde teknik, ekonomik ve hukuki bakımdan veya diğer yönlerden gördükleri yanlışlık ve eksiklikleri tespit etmek
İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gerekli gördüğü tedbirlerle birlikte yetkililere sunmak
Teftişleri sırasında tespit ettiği her türlü suç unsuru olabilecek usulsüzlükleri yetkililere bildirerek, ilgililer hakkında soruşturmaya başlamak
İş ilişkisinde bulunan diğer resmi ve özel iş yerleri ile ilgili evrak, dosya ve belgelerin doğruluğunu inceleyip, inceleme neticesi tespit ettiği yolsuzlukları yapanlar hakkında soruşturma açarak yetkililerce lüzum görülen diğer araştırma ve incelemeleri yapmak,
Yetkililerden doğrudan doğruya aldığı emirleri teftiş kurulu başkanına bildirmek,
Her inceleme, teftiş ve araştırma neticesinde soruşturma ve inceleme ile ilgili kesin kanıya dayanan ve içeriğinde eleştiri, öğütleme, düşünce ve önerileri kapsayan raporu, gerekçileri ile birlikte hazırlayarak yetkililere vermek
Yetkililerce incelenen ve raporlarda daha fazla veya daha ayrıntılı açıklanması veya cevaplanması gereken konuların açılığa kavuşturulmasını teminen geri verilen raporlar için tamamlayıcı inceleme yapıp, düşüncelerini rapora yazarak yetkililere vermek,
Fabrika veya diğer işyerlerinde, değişik devlet kuruluşlarında sağlık ve güvenlik, ücret konuları, iş organizasyonları üzerinde teftiş yapıp teftiş raporları hazırlayarak yetkililere vermek,

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Müfettiş olabilir,
Müfettiş mesleğinin zorlukları,
Müfettiş nerelerde çalışabilir,
Müfettiş mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Müfettiş nedir,
Müfettiş ne iş yapar,
Müfettiş nasıl olunur,
Müfettiş maaşı,
Müfettiş çalışma koşulları,
Müfettiş meslek tanımı,
Müfettiş görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Müfettiş nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Müezzin-Kayyım nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

MÜFETTİŞ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

MÜFETTİŞ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MÜFETTİŞ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
MÜFETTİŞ


 


Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun en üst amirine Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile ileten kişidir. Müfettiş mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir.
 

 

 
Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile aldıkları görevlerini çalıştıkları kurumun en üst amiri adına yaparlar. Müfettişlerin görevler şunlardır;
–         Merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerinin, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlara göre uygulanıp uygulanmadığını teftiş programına göre inceler ve denetler,
–         Merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince soruşturma yapar,
–         İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gerekli tedbirleri belirler,
–         Teftiş sırasında tespit ettiği her türlü yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken konularda kendiliğinden soruşturma başlatır,
–         İlgililer hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar, iş ilişkisinde bulunan diğer resmi ve özel işyerleriyle ilgili evrak, dosya ve belgelerin doğruluğunu inceler, ihtiyaç duyulması halinde soruşturmayla ilgili bilirkişilerden görüş alır.
–         Her teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda eleştiri, düşünce ve önerilerini gerekçeleri ile rapora kaydeder ve Teftiş Kurulu Başkanlığına verir.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–         Mesleki kitaplar,
–         Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar
–         Bilgisayar, hesap makinesi,
–         Telefon, faks gibi iletişim araçları,
–         Müfettişlik mühür ve beratı.
 

 


 
Müfettiş olmak isteyenlerin;
–         Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
–         Sözel ve sayısal yeteneği yüksek,
–         Derinliğine araştırma ve inceleme yapabilen,
–         Analitik düşünebilen,
–         Her türlü iklim ve koşullarda görev yapabilecek ve seyahat edebilecek beden ve ruh sağlığına sahip,
–         Objektif, kararlı, dürüst ve cesur,
–         Temsil yeteneğine sahip,
–         Gizlilik prensibine bağlı ve sır saklayabilen
 kişiler olmaları gerekmektedir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Müfettişler genel olarak kapalı büro ortamında çalışırlar. Ancak gerekli olduğunda seyahat ederler, görev mahalleri dışında uzun süre kalabilirler ve değişik ortamlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yaparlar. Görevleri sırasında değişik unvanlardaki çalışanlarla iletişim kurarlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Müfettişler, Bakanlıklar, Mahalli İdareler, KİT’ler gibi kamu kurumları ile özel kurum ve kuruluşlarda, özel ve kamu bankalarında, özel şirketlerde görev yaparlar.
 
Müfettişin çalışma alanı son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaktadır ve aranan eleman olma durumundaki yerlerini gelecekte de koruyacakları tahmin edilmektedir.
 

 


Mesleğe girebilmek için genellikle üniversitelerin  hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari fakültelerin ilgili bölümleri ile bazı kurumların görev alanlarına bağlı olarak Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya, İnşaat Mühendisliği vb. bölümleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakültelerden olmak gerekir. Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine girebilmek için, ÖSS sınavında yeteri kadar “Eşit Ağırlık (EA-2)” puan almak, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Mühendislik fakülteleri ile ilgili bölümlerine girebilmek için ise, ÖSS sınavında yeteri kadar “Sayısal (Say-2)” puan almak gerekmektedir.
 
Müfettişlik mesleği bir kariyer mesleği olup, her kurum müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayanları, yardımcılık süresince kendi bünyesinde hizmet-içi eğitim programlarından geçirir. Müfettişlik mesleği esas olarak deneyimli müfettişlerin refakatinde çalışılarak öğrenilir. Ayrıca bazı kurumlar müfettiş yardımcılarını yardımcılık döneminde yabancı dil eğitimine gönderir, kurum içi örgün eğitim programlarına gönderirler.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Müfettiş yardımcısı sınavına girebilmek için;
·       Yukarıda belirtilen fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
·       Genellikle 30 yaşını doldurmamış olmak,
·       Sağlık Kurulu Raporu ile sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak,
·       Kamu kurumlarında müfettiş yardımcısı olabilmek için gereken genel ve özel şartları taşımak, ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)  girmek ve başarılı olmak, gerekmektedir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS sınavını kazananlardan kendi belirleyecekleri şartları taşıyanlara, yazılı ve sözlü sınav veya sadece sözlü sınav yapmaktadırlar.
·       Her kuruluşça belirlenebilecek özel koşulları taşımak,
·       Özel kuruluşlarda müfettiş yardımcısı olabilmek için, her kuruluşun kendi bünyesinde yapacakları sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.
 

 


 
–        Müfettişlerin ön eğitimleri kendi branşlarına göre değişiklik göstermekle beraber  (Tıp, eczacılık fakülteleri vb.) en az  4 yıldır.
–        Müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayanların 3 yıl sonunda yardımcılıkları kaldırılır. Ancak bunun için yeterlilik şartlarına uymaları ve çalıştıkları kurumlarca yapılan yeterlilik sınavlarında başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca 2 yıllık müfettiş yardımcılığının sonunda olumlu sicil alan ve yetkili olduğu düşünülen müfettiş yardımcılarına müfettiş gibi iş ve işlem yapma yetkisi verilebilir.
 

 


 
Meslek mensupları;
·       Müfettiş, başmüfettiş olarak ilerleme yapabilir,
·       Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Genel Müdür vb. üst düzey yöneticilik görevlerine atanabilirler.
 
Özellikle kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin bir bölümü daha önce müfettişlik yapmış çalışanlardır.
 
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
 
–      Mesleğe temel oluşturan ön eğitimin verildiği bölümlerde okuyan öğrencilere, yüksek öğrenimleri süresince  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
 
–      Müfettiş yardımcılığı döneminde, çalışılan kurumunlara göre değişmekle birlikte, genellikle yüksek ücret almaktadırlar.
 
–         Kamu kurumlarında çalışan müfettişler, Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret alırlar. Kamu  kurum ve kuruluşlarında çalışanlar içerisinde en yüksek ücrete sahip meslek gruplarındandır. Görev yeri dışındaki geçici görevlendirmelerde Harcırah Kanunu hükümlerine göre, diğer memurlara nazaran daha üst seviyede harcırah alırlar, kalacak yer giderleri ayrıca karşılanır.
 
–         Özel sektörde ve özel bankalarda görev yapan müfettişler de genel olarak sözleşmeli olarak yüksek düzeyde ücret almaktadırlar.
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.  
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur

         , müfettiş , ·       , teftiş , kamu , meslek , kurulu , müfettişler , kurum , eğitim , gerekmektedir , girebilmek , başarılı , müfettişlik , bünyesinde , müfettişlerin , müfettiş yardımcısı olarak , türlü , genellikle , ücret
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları MÜFETTİŞ olabilir,
MÜFETTİŞ mesleğinin zorlukları,
MÜFETTİŞ nerelerde çalışabilir,
MÜFETTİŞ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
MÜFETTİŞ nedir,
MÜFETTİŞ ne iş yapar,
MÜFETTİŞ nasıl olunur,
MÜFETTİŞ maaşı,
MÜFETTİŞ çalışma koşulları,
MÜFETTİŞ meslek tanımı,
MÜFETTİŞ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

MÜFETTİŞ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Müfettiş nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Müfettiş Yardımcısı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>