MODEL ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


MODEL ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
MODEL ÖĞRETMENİ

 


Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, model  meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


Model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı,      MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Model öğretmeni, bu program çerçevesinde;
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
–        Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
–        Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,  
–        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
–        Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar,
–        Model bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler   ve eğitim setleri.
 

 


 
Model bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–        Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
–        El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
–        Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Model öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini  genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve tozludur.
 

 


 
Teknik Eğitim Fakültesinin Model Eğitim Bölümünü bitirenler, kamu ve özel        kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının model  ve benzeri bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi daha önce Teknik Eğitim Fakültesi  “Model Öğretmenliği” bölümünde verilmiştir (bu bölüme öğrenci alınmamaktadır).
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Döküm Teknolojisi, Döküm Teknikleri, Mekanik, Makine Elemanları, Model Teknolojisi Model Teknikleri, İş Güvenliği, Model İmalat Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Matematik, Model Meslek Resmi, Talaşlı Model İmalat Teknikleri, Özel Model Teknolojisi, Model İmalat Makineleri, Cisimlerin Dayanımı, Metal ve Plastik  Model Teknikleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Makine Elemanları, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
–        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–        Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
–        Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
–        Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Makine  mühendisliği, mobilya ve dekorasyon öğretmenliği, tesviye  öğretmenliği, döküm öğretmenliği, makine- model  teknikerliği.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Personel  Genel Müdürlüğü,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , eğitim , model , meslek , öğretim , öğretmeni , atölye , alanı , çalışma , teknikleri , bilgi , ders , yapar , müdürlüğü , yardımcı , mesleğin , döküm , öğretmenliği , imalat , makine
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları MODEL ÖĞRETMENİ olabilir,
MODEL ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
MODEL ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
MODEL ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
MODEL ÖĞRETMENİ nedir,
MODEL ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
MODEL ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
MODEL ÖĞRETMENİ maaşı,
MODEL ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
MODEL ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
MODEL ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

MODEL ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Model Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Modelci (Ağaç) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Model Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Model Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Model Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere modelcilik konusu ile ilgili ders veren kişidir.

:

Modelcilik Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,
Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere Modelcilik konusunda ders vermek,
Teknik resim, mesleki resim, mekanik, makine bilgisi, malzeme bilgisi, endüstri işletmesi, atölye ve teknoloji konusuyla ilgili açıklamalarda bulunmak
Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Model Öğretmeni olabilir,
Model Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Model Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Model Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Model Öğretmeni nedir,
Model Öğretmeni ne iş yapar,
Model Öğretmeni nasıl olunur,
Model Öğretmeni maaşı,
Model Öğretmeni çalışma koşulları,
Model Öğretmeni meslek tanımı,
Model Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Model Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

MODEL ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir