Rehberiniz-Mobingle bireysel mücadele

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Mobingle bireysel mücadele” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Mobingle bireysel mücadele

Mobinge karşı ‘günlük tut’

Mobingle bireysel mücadele önerileri arasında sakin olma, kanıt olacak e-posta, not, mesaj belgelerini saklama, psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük tutma gibi öneriler var.

İzmir’de, ÇASGEM ve Türk-İş işbirliğle düzenlenen ’İşyerinde psikolojik taciz eğitim projesi’ toplantısıGıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KonferansSalonu’nda yapıldı. Türk-İş’e bağlı sendikalardan gelen şube başkanları ve işyeri temsilcilerinin katıldığı eğitimde, ÇASGEM Başkan Yardımcısı Dr. Ali İhsan Solak, Türk-İş 3’üncü Bölge Temsilcisi Hüseyin Karakoç ve eğitimci uzman İsmail Akgünaçılış konuşması yaptı. Dr. Solak, hiç kimsenin mobingle ilgili uyarıları küçümsememesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

Haklarımızı bilmeliyiz. Bilmeyince sıkıntılar büyür. Bilinçli toplum oluşturmak, işyerlerinde doğru bilgiyi aktarmak önemlidir. Mobing kavramı son yıllarda medyatikleşti, zaman zaman işi sulandırmaya çalışanlar, kendisinin mobing mağduru olduğunu söyleyen kişiler ortaya çıkabiliyor. Ayrımı yapmak için bilinçlenmeliyiz.

Mevzuatta sıkıntı olduğunu, mobingi önlemek için yasal düzenleme eksikliği bulunduğunu dile getiren Dr. Ali İhsan Solak, şöyle dedi:

6 bin 331 sayılı İş güvenliği Yasası’na, sendikaların talep etmesine karşın konulmadı. Bunda Bakanlığın da eksikliği olabilir. Ancak, çalışanlar ve sendikların bu konuda ısrarcı olması gerekir.

Türk-İş 3’üncü Bölge Temsilcisi Hüseyin Karakoç ise, mobingin önlenmesinin iş barışı için çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimin kaydının tüm sendika şubelerine gönderileceğini ve bu konudaki bilinçlenmenin yayılması için çaba göstereceklerini dile getiren Karakoç, mobing ve işten atma konusunun çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Uzman eğitimci İsmail Akgün ise eğitimin çalışanların ruh sağlığı ve iş veriminin artması için de çok önemli olduğunu belitti. Dünyada ve Türkiye’de mobing konusunun yeni olduğunu, ancak çalışma hayatı varolduğundan beri yaşanan bir sorun olduğunu vurgulayan Akgün, “İşveren, çalışanı kölesi gibi görsün istemiyoruz” dedi. Eğitim kapsamında anket yapan Akgün, katılımcılara işyerinde bir kişi veya grup tarafından rahatsız edici davranışa (baskıcı, alaycı, salgırgan) maruz kalıp kalmadıklarını, tanık olup- olmadıklarını sordu. Davranışların biçimleri ve sıklıklarının ne olduğunu ve yarattığı etkiyi soran Akgün, uygulamaların kurumsal mı, bireysel mi olduğu sorusunu da yöneltti.

Mobingle bireysel mücadele önerileri

Katılımcılara dağıtılan ve ÇASGEM tarafından hazırlanan ’İşyerinde psikolojik taciz bilgilendirme rehberi’ broşüründe ise mobbing, türleri, etkileri, önlenmesine yönelik öneriler, konuyla ilgili mevzuat ve Yargıtay kararları gibi bilgiler yer aldı. Mobbingle bireysel mücadele önerileri arasında çatışmadan kaçınma ve sakin olmaya gayret gösterme, mobing üst yönetim tarafından yapılmıyorsa konuyu üst yönetime bildirme, psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, not,mesaj, e-posta gibi bilgi ve belgeleri saklama ilk sırada yer aldı.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir