Rehberiniz-Milli gelir arttıkça olimpiyatlarda başarı artıyor mu?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “Milli gelir arttıkça olimpiyatlarda başarı artıyor mu?” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Milli gelir arttıkça olimpiyatlarda başarı artıyor mu?

Olimpiyatlarla milli gelir arasında nasıl bir ilişki var? Bu konuda hazırlanan (ve henüz yayımlanan) teze göre milli gelirdeki yüzde 1’lik artış olimpiyatlardaki madalya sayısını ne kadar artırıyor?

Türkiye’nin olimpiyatlardaki başarısızlığı son günlerin tartışma konularından bir tanesi. Dünya krizinden en az etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye olimpiyatlarda umduğunu bulamazken, İspanya, İtalya gibi krizle boğuşan ülkeler bile spor kültürlerinde zenginlikle madalya almaya devam ediyorlar. Peki olimpiyatlarda başarı ile milli gelir arasında bir korelasyon var mı? Yalova üniversitesi’den Doç.Dr Cem Saatçioğlu ve Ekonomist Dergisi’nin makro ekonomi uzmanı Orhan Karaca’nın ortaklaşa hazırladıkları çalışmaya göre milli gelirdeki yüzde 1’lik artışın olimpiyatlarda kazanılan madalya sayısını yüzde 0,27-0,63 arttırdığı ortaya çıkardı.

ÖZET

Bu çalışmada ekonomik gelişmenin uluslararası sportif başarı üzerindeki

etkisi araştırılmıştır. Sportif başarının ölçüsü olarak olimpiyat oyunlarında

kazanılan madalya sayısı kullanılmıştır. Atlanta 1996, Sidney 2000,

Atina 2004, Pekin 2008 yaz olimpiyat oyunları için yatay-kesit regresyon

analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucu ekonomik gelişmenin sportif başarıyı

olumlu etkilediğini göstermektedir. Regresyon analizlerinin sonuçlarına

göre, reel kişi başına GSYİH’deki %1’lik artış, olimpiyatlarda kazanılan

madalya sayısını %0.27-0.63 arttırmaktadır.

5. Sonuç

Ülkelerin uluslararası alandaki sportif başarılarını nelerin belirlediği

konusunu araştıran literatürde ön plana çıkan faktörlerden biri ekonomik

gelişmişlik seviyesidir. Spor netice itibariyle bir yetenek meselesidir ama

yetenekli sporcuların keşfi ve yeteneklerinin geliştirilmesi bu alana altyapı

yatırımlarının yapılmasını gerektirmektedir. Teorik olarak, ekonomik açıdan

gelişmiş ülkelerin sportif altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak aktarabilecekleri

ve böylece daha başarılı olabilecekleri öne sürülmektedir. Ayrıca

zengin ülkelerde eğitimde spora daha fazla yer verilmesi ve bireylerin spor

için ayıracak daha fazla boş zaman bulması olasılığının yüksek olmasının da

sportif başarıyı olumlu etkileyeceği kabul edilmektedir. Literatürdeki ampirik

çalışmaların çoğu da bu görüşü doğrulamakta ve ekonomik gelişmişlik

seviyesinin sportif başarıyı pozitif etkilediği sonucunu vermektedir.

Bu çalışmada ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyesinin uluslararası

alandaki sportif başarıları üzerindeki etkisi, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atina 2004 ve Pekin 2008 yaz olimpiyat oyunlarında madalya kazanan ülkeler

üzerinden yapılan yatay-kesit regresyon analizleriyle araştırılmıştır. Bu dört

olimpiyatın herbiri için ayrı ayrı regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.

Ülkelerin bu olimpiyat oyunlarında kazandıkları madalya sayıları önce sadece

satınalma gücü paritesine göre hesaplanmış reel kişi başına GSYİH düzeyleri

ile regresyona sokulmuştur. Bu regresyon analizleri ekonomik gelişmişlik

seviyesinin tek başına sportif başarının %5-18’lik bir bölümünü

açıklayabildiğini ve de reel kişi başına GSYİH’deki %1’lik artışın ülkelerin

yaz olimpiyatlarında kazandığı madalya sayısını %0.27-0.48 arasında

arttırdığını göstermiştir. Daha sonra sportif başarı üzerinde etkili olan diğer

değişkenlerin eklenmesiyle regresyon analizleri tekrarlanmıştır. Kontrol değişkenlerinin

yer aldığı bu modeller de ekonomik gelişmişlik seviyesinin

sportif başarıyı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif etkilediği sonucunu

vermiştir. Üstelik bu modellerde reel kişi başına GSYİH değişkeninin

katsayı büyüklükleri daha yüksek çıkmıştır. Kontrol değişkenlerinin yer

aldığı modellere göre, ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyesindeki %1’lik

artış sportif başarıyı %0.59-0.63 arasında yükseltmektedir.

Tüm modeller bir

arada ele alındığında ise ekonomik gelişmişlik seviyesindeki %1’lik artışın

ülkelerin uluslararası alandaki sportif başarısını %0.27-0.63 arasında yükselttiği

sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın sonuçları literatürdeki teorik görüşler ve daha önce

yapılan ampirik çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Çalışmanın sonuçları,

ekonomik gelişmenin uluslararası sportif başarının önemli belirleyicilerinden

biri olduğunu doğrulamaktadır

Kaynak: http://ekonomisayfasi.blogspot.com

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>