METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

 


 
Metalurji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten kişidir.
 

 


–        Maden cevherini çeşitli yöntemlerle temizler,
–        Konsantre olmuş cevherin saflaştırılması işlemlerine gözcülük eder,
–        Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemini yürütür,
–        Cevherin yarı mamul ürün haline getirilmesini sağlar,
–        Sıvı cevherin, istenilen şekilde ve biçimde kalıplara dökülmesini ve mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlar,
–        Alaşımların iletkenliğini, sertliğini ve dayanıklılığını ölçen deneyler yapar,
–        Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–        Bilgisayar,               
–        Optik mikroskop,             
–        Test cihazları,
–        Tarama-elektron mikroskobu,   
–        Kalıplama makineleri ve laboratuar ekipmanı.
 

 


Metalurji ve malzeme mühendisi olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe,
–        Fen bilimlerinde akıl yürütme yeteneğine,
–        Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
–        İşbirliği halinde çalışabilen,
–        Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence sağlam,
–        Araştırıcı ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Metalurji ve malzeme mühendisleri, metal ve malzeme üreten fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü ve rahatsız edici kokuludur. Mühendis, tasarım işlerini yürütürken büroda, metallerin yumuşaklık, hafiflik, sağlamlık özelliklerini incelerken laboratuarda çalışır. Metalurji ve malzeme mühendisi birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Ancak işyerinde diğer mühendislerle, tekniker ve işçilerle de iletişim halindedir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Metalurji ve malzeme mühendisleri; kamu veya özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında, metal dışı malzeme üreten endüstri işletmelerinde, araştırma-geliştirme alanlarında, standartlar, tasarımlar vb. konularla ilgili olarak bürolarda, bakır ve ferro alaşım üretim sektörlerinde, özel dökümhaneler, haddehaneler, ısıl işlem ve metal işleme fabrikalarında, seramik ve cam sektöründe, hammadde alımı ve mühendislik firmalarında, ürünlerin pazarlanması alanlarında çalışırlar.
 

 


 Metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin  “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” bölümünde  verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bölüme, Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan alarak girilmektedir.
 

 


Metalurji ve malzeme mühendisliği 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim gerektirmektedir. Meslek eğitiminde Matematik, Fizik, Kimya, Malzeme Bilgisi ve Döküm dersleri yanında laboratuar derslerine de yer verilir. Eğitim süresince işyerinde staj zorunluluğu da vardır.
 

 


–        Metalurji ve malzeme mühendislerinin yüksek lisans ve doktora yapma olanakları vardır. Yüksek lisans metalurji ve malzeme mühendisliğinde yapılabileceği gibi, diğer mühendislik dallarında veya işletmecilik alanında yapılabilir.
–        Ayrıca işyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler şeflik, müdürlük gibi yönetici kadrolarda görev alabilirler.
 
BENZER MESLEKLER: Kimya mühendisliği, fizik mühendisliği.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  –        Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
–        Eğitim sonrası, özellikle demir-çelik sektöründe oldukça yüksek ücret alınmaktadır.
 

 


  –        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , malzeme , metalurji , metal , eğitim , meslek , mühendisliği , elde , mühendisi , sağlar , mühendislik , cevherin , edilmesi , kurumu , lisans , fizik , öğrenci , yerler , kimya , seçme
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ olabilir,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ mesleğinin zorlukları,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nerelerde çalışabilir,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nedir,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ ne iş yapar,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nasıl olunur,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ maaşı,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ çalışma koşulları,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ meslek tanımı,
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Metalurji ve Malzeme Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Metalürji Mühendisi (Röntgen) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Metalurji ve Malzeme Mühendisi nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Metalurji ve Malzeme Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Metalurji ve Malzeme Mühendisi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: MİMARLAR, MÜHENDİSLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Maden mühendisleri, metalurji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

:

Metalurji ve Malzeme Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Topraktan çıkarılan maden cevherleri üzerindeki artık maddelerin çeşitli yöntemlerle temizlenmesini sağlamak,
Yoğunlaşmış cevherin, ateş veya asitle eritme yöntemleriyle ergime ısılarına göre çeşitli fırınlarda ergitilerek, saflaştırılması işlemlerine gözcülük etmek,
Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemlerini yürütmek
Maden cevherlerinin en yüksek verimlilik ve kalitede üretimi için yeni yöntemler geliştirmek
Cevherlerin yarı işlenmiş ürün haline getirilmesini sağlamak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Metalurji sanayiindeki yeni gelişmeleri takip ederek uygulama alanına koymak,
Ergitilerek sıvı hale getirilmiş veya alaşımlandırılmış sıvı cevherin istenilen şekilde ve biçimde kalıplara döktürülmesini, mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlamak,
Kalıplara dökülmeyen cevherlerin tavlanmasını sağlamak
Alaşımların elektrik, ısı iletkenliğini, sertliğini, dayanıklılığını ölçen fiziki ve kimyevi deneyler yapmak,
Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerini geliştirmek, alaşımların standartlara uygunluğunu deneylerle saptamak
Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini saptamak için mikroskop, röntgen, spektroskop incelemeleri ve diğer araştırmaları yapmak
Kalite kontrolünü sağlamak.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Metalurji ve Malzeme Mühendisi olabilir,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi mesleğinin zorlukları,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi nerelerde çalışabilir,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi nedir,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi ne iş yapar,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi nasıl olunur,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi maaşı,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi çalışma koşulları,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi meslek tanımı,
Metalurji ve Malzeme Mühendisi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Metalurji ve Malzeme Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Metalurji Teknisyeni (Cevher istihsali) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir