ZİRAAT MAKİNELERİ TAMİRCİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ZİRAAT MAKİNELERİ TAMİRCİSİ

TANIM

Ziraat makine ve aletleri olarak kullanılan ekme, biçme, sulama ve ilaçlama araçlarında ortaya çıkan bozuklukları belirleyip onaran kişidir.

GÖREVLER

– Makinenin şemasını okur,
– Bozulan kısmı belirler,
– Parça değiştirmek gerekiyorsa yeni parçayı sağlar,
– Bozulan kısmı onarır,
– Yeni veya onarılmış makineyi ayarlar ve dener.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Sac işleme alet ve makineleri,
– Sıcak demircilik ocağı, alet ve takımları,
– Torna, freze, vargel ve planya tezgahı, punto kaynağı,
– Çeşitli ölçü aletleri (şerit metre, çelik cetvel, sürmeli kumpas, mikrometre),
– Markalama aletleri (pleyt, V yatağı, gönye, mihengi, çelik uçlu pergel, nokta, çekiç vb.),
– Kaynak makineleri,
– Çeşitli anahtarlar,
– Teknik resim araç ve gereçleri (resim masaları, T cetveli, pergel, iletki, resim kalemleri, silgi vb. araç ve gereçler).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ziraat makineleri tamircisi olmak isteyenlerin;
– Normal düzeyde genel yeteneğe,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
– Göz, ayak ve ellerini ustalıkla kullanabilme becerisine sahip,
– Bedence güçlü ve dayanıklı
– Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ziraat makineleri tamircileri fabrika ve atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Kişi atölyede onarım işi yapıyorsa çalışmalarında oldukça bağımsız olup birinci derecede aletlerle ilgilidir. Fabrikada ise diğer çalışanlarla işbirliği halinde çalışmak durumundadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İstihdam durumuna sektörel açıdan bakıldığında, yoğunluğun özel sektörde olduğu ve mesleğin kendi işini kurmaya elverişli olduğu görülür. Kamu sektöründe çalışma imkanı sınırlıdır ve erkeklerin bu alanda yoğunlukla çalıştığı belirlenmiştir.

Tarım sektörünün ülkemizin mevcut potansiyeli içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Üretim kalite ve verimliliğinin artması büyük ölçüde tarımda makine ağırlığına, bu makinelerin endüstriyel gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenip geliştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden ziraat alet ve makineleri alanında alt yapı teşkil edecek eğitim ve öğretim görmüş insanlara ihtiyaç vardır ve olacaktır.

Tarımın ağırlıklı olduğu yörelerde iş bulma imkanı daha fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

– Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ziraat Makineleri Tamirciliğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.
– Mesleki eğitim merkezleri bulunmayan illerde ise kuramsal bir eğitime dayanmadan usta-çırak usulü ile meslek öğrenilir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak, (1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirenlerde bu eğitime başlayabilirler.)
– 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim 3 yıldır. Geleneksel usta-çırak ilişkisinde eğitim 1-2 yıl arasında değişmektedir.

Eğitim sırasında öğrenciler;
– Teknik resim nedir, resim çiziminde kullanılan araç, gereçler ve bunların kullanılması ile teknik resim çizimi ve okunmasını,
– Atölye imalat tezgahlarının tanınması, çalışma prensipleri ve kullanımını,
– Ziraat makine ve aletlerinin çalışma prensiplerini, teknik hesaplar yapmayı, iş kazalarına karşı önlem almayı,
– Ziraat makine ve aletlerinin (gübre dağıtım makineleri, ekim-dikim makineleri, bitki korumada kullanılan alet ve makineleri, hasat ve harman makineleri, toprak işleme aletleri) arızalarını tespit etmeyi ve arızanın giderilmesini,
– İşyerinin tertip ve düzeni, verimli çalışma şartlarını öğrenirler.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 3 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.Ayrıca” , işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesinin alınması zorunludur.

Kamu ve özel sektördeki üretim yerlerinde mesleki kariyerlerini geliştirerek ustabaşı, şef, teknisyen olabilirler.

Üniversiteye başvurarak kendi meslekleri ile ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulları ve 4 yıllık ziraat fakültesi “Tarım Makineleri” bölümünü tercih etmek suretiyle mesleklerinde tekniker ve mühendis olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden meslek adaylarına, pratik eğitimleri süresince işverenlerce asgari ücretin brüt tutarının %30’undan az olmamak kaydı ile ücret ödenir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

Eğitim gören kişi ile sözleşme yaptığı işveren arasında bu ücretin üzerinde bir ücret için anlaşma olabilir.

Usta-çırak ilişkisi çerçevesindeki meslek öğreniminde meslek adaylarına ödenen ücretler genelde çok düşük olup haftalık olarak ödenir.

Eğitim sonrasında ustalık seviyesine ulaşmış kişiler genellikle asgari ücretin 2-3 katı üzerinde gelir elde ederler. Mesleki tecrübeleri, iş koşulları, mesleki başarı durumu kişilerin pazarlık gücünü artıracağından bu hususlar gelir düzeyini de yükseltir.

Bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına işyeri açanların gelirlerinde mevsimlere göre dalgalanma görülse de genelde tatmin edici düzeydedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve Şube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>