ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Zihin engelliler sınıf öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle, kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Zihin engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
– Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
– Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
– Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
– Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,
– Okul araç-gereçleri,
– Grup oyun araçları, bilişsel ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik araç-gereçler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Zihin engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Zihin engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili,
– Zihin özürlü insanlara yardım etmeyi seven,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zihin engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (Zihin Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmektedirler.

Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Eğitim Fakültelerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği, Bölümlerinde ve daha önceki yıllarda mezun veren Özel Eğitim Öğretmenliği ve Özel Eğitim bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Zihin Engelliler Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Zihin Engelliler Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Yabancı Dil, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ile Meslek Liselerinin “Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;
Eğitime Giriş, İnsan Biyolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Teknolojisi ve Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Zihin Engelliler, Eğitimde Yaratıcılık, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Zihin Engellilerde Dil Gelişimi ve İletişimi, Okuma-Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi, Aile ve Çevre Eğitimi, Davranış ve Sınıf Kontrolü, Özel Öğretimde Yasa ve Yönetmelikler, Ders Planı Hazırlama Teknikleri, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri gibi dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
Çalıştıkları illerde ve okullarda yönetici olabilirler, Bakanlık merkez örgütünde uzman, yönetici, Eğitim Yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme sınav kılavuzunda yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Ek ders ücretini, diğer sınıf öğretmenlerinden % 25 daha fazla alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • zihinsel engelliler öğretmenliği maaşları (216)
  • zihinsel engelliler ogretmenligi maasi 2013 (132)
  • zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği maaşları (127)
  • zihinsel engelliler öğretmenliği nasıl olunur (123)
  • zihinsel engelliler öğretmenliği maaşları 2013 (96)
  • zihin engelliler ogretmenligi maasi (90)
  • özel eğitim öğretmenliği maaşları (84)
  • zihinsel engelliler öğretmenliği maaşı (83)
  • özel eğitim ögretmeni nasil olunur (75)
  • zihinsel engelliler sınıf öğretmeni nasıl olunur (65)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir