YÖNETİCİ SEKRETERİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


YÖNETİCİ SEKRETERİ

TANIM

Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir.

GÖREVLER

– Yöneticiye daha önce programlanan iÅŸleri hatırlatır,
– Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaÅŸtırır,
– Telefon görüşmelerinin yapılmasını saÄŸlar,
– Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,
– Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını saÄŸlar,
– Mektup, rapor, tablo vb. dokümanları yazar, çoÄŸaltır, dağıtır ve dosyalar,
– Dosyalardan istenen bilgileri bulur, dosyalardan alınan dokümanların iÅŸleri bitince yerlerine koyar,
– Bir toplantı yapılacaksa gündemini yazıp, ilgililere gönderir, salonu ve kullanılacak materyali hazırlatır,
– Yönetici seyahat edeceÄŸi zaman ulaşım aracında, kalacağı otelde yer ayırtır. Pasaport, vize vb. iÅŸlemleri yapar, ilgili kiÅŸilere durumu haber verir, seyahat materyali hazırlar,
– Büro için gerekli araç ve gerecin saÄŸlanmasına çalışır, büro makinelerinin bakım ve onarımını yaptırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),
– Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
– Telefon ve diÄŸer büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yönetici sekreteri olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneÄŸine,
– Güçlü görsel ve iÅŸitsel belleÄŸe sahip,
– Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
– Düzgün ve akıcı bir dille konuÅŸabilen,
– Nazik, güler yüzlü,
– Problemler karşısında çabuk ve doÄŸru karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yönetici sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. İş hayatının her alanında ve özel sektör işletmelerinin hemen hemen büyük çoğunluğu bünyesinde sekreter çalıştırılmaktadır. Bu nedenle nitelikli ve her türlü mesleki bilgilerle (bilgisayar, fax, yabancı dil vb.) donatılmış sekreterler işveren tarafından talep edilmektedir. Özellikle yurtdışı bağlantılı çalışan işyerleri yabancı dil bilen, nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleÄŸin eÄŸitimi;
– Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Yönetim ve Ticaret SekreterliÄŸi bölümünde,
– Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının yönetici sekreterliÄŸi dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu kız meslek lisesi “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesine girebilmek için, ilköğretimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Anadolu kız meslek lisesi büro yönetimi ve sekreterlik alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesi Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir.
Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografidir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslek Liselerinin bu alan/bölüm veya dallarından mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik, Büro yönetimi ve sekreterlik (Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Orta kademe yöneticilik, İnsan kaynakları ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Büro Yönetimi ÖğretmenliÄŸi lisans programını – tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diÄŸer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleÅŸtirilmektedir.

Meslek eğitiminden sonra bir sekreter çalıştığı işyerinde seminerlere, yabancı dil kurslarına, hızlı okuma ve yazma kurslarına, bilgisayar kurslarına vb. katılarak kendini geliştirebilir. Bu meslekte birimler arası geçişler söz konusu olabilir. Örneğin; müdür sekreterliğinden başkan veya genel müdür sekreterliğine, yönetim kurulu sekreterliğine geçiş yapabilir. İdarecilik alanında özel kalem müdürlüğü ve sekreteryalarda sorumluluk yüklenebilir.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Anadolu kız meslek liseleri ve Anadolu sekreterlik meslek liselerinde öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereÄŸince haftada iki gün teorik eÄŸitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eÄŸitimlerini iÅŸyerinde görmektedirler. Ä°ÅŸletmelerde beceri eÄŸitimi gören öğrencilere ilgili iÅŸyerince asgari ücretin en az %30’u oranında ücret ödenmektedir.

Meslek yüksekokulu sekreterlik bölümünde eÄŸitime baÅŸlayan öğrenciler ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredilerinden faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler baÅŸarılı olduklarında ve yeterli ÅŸartları taşıdıklarında çeÅŸitli kamu ve özel kurum veya kuruluÅŸların burslarından da yararlanma olanağına sahiptirler.

Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişir. Kamu sektöründe göreve başlanıldığı taktirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar.

Özel işyerlerinde niteliği yüksek elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu il ve ÅŸube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • sekreter ne iş yapar (173)
  • yönetici sekreteri maaşları (94)
  • sekreter ne yapar (43)
  • sekreter maaşları 2013 (39)
  • sekreter nedir (37)
  • yönetici sekreterliği maaşı (37)
  • yönetici sekreterliği maaşları (30)
  • yönetici sekreteri nedir (24)
  • yönetici sekreterliği nedir (20)
  • yönetici sekreter maaşları (17)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir