YAPI RESSAMI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

YAPI RESSAMI

TANIM

Mühendisler tarafından tasarlanan inşaat ön projelerini ve detay resimlerini istenilen ölçülere ve standartlara uygun olarak çizen kişidir.

GÖREVLER

– İnşaat yapılacak arazinin alanını ölçer, kurulacak yapının konumunu saptar,
– Çizimi yapılacak projenin statik hesap kağıtlarını, mimari projelerini alıp, bunlara göre çizgi kağıtlarını ve rapido uçlarını seçer ve masayı çizime hazırlar,
– Tasarımı yapılan yapı projelerini kuralına uygun olarak istenilen ölçekte çizer,
– Projelerin orjinallerinden ozalitlerde kopyalar çıkarır, gerekli düzeltmeleri yapar,
– Verilen statik hesaplarına göre ayrıntıları çizer, demir kullanım ölçeklerine göre çizim yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Resim masası,
– Bilgisayar ve çizim yazılımları,
– Çeşitli cetvel ve çizim takımları (pergel, yazı şablonu, sembol şablonu vb.),
– Çeşitli kalemler (kurşun resim kalemleri, grafor kalemi, rapido kalemleri vb.),
– Çini ve rapido mürekkebi,
– Çeşitli kağıtlar (resim kağıdı, aydınger kağıdı, ozalit kağıdı vb.),
– Raptiye ve bantlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yapı ressamı olmak isteyenlerin;
– Görme keskinliğine,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
– Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip,
– Dikkatli, titiz
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yapı ressamları, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik, mimarlık bürolarında görev yaparlar. Çalışma temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Yapı ressamı mühendis ve mimarların denetimi altında çalışır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde ve kamu sektöründe geniş çalışma alanları vardır. Yoğun olarak çalıştıkları kurumlar belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’dır.

Türkiye’deki bir çok meslekte olduğu gibi, bu meslekte de işgücü arzının yüksekliği yanında, mesleğe ihtiyacın üzerinde yeni katılımlar olmaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin de istihdamı daraltıcı etkisi düşünülürse, yakın gelecekte iş bulma imkanları açısından zorluklar olacağı, ancak; iç ve dış mimarideki gelişmelerin bu daralmayı belirli ölçüde azaltacağı tahmin edilmektedir.

Gelecekte meslekte görülebilecek değişiklikler:

Bilgi işlem makinelerinden faydalanmak suretiyle meslekte yapılan bazı iş ve görevler daha kolay bir şekilde yapılmaya başlanılmış olup, ilerde kalem ve kağıt kullanımının yerini bilgisayar programlarının alacağı beklenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı, teknik liseler, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerin ve meslek yüksekokullarının “Yapı Ressamlığı” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri Meslek ve Çok Programlı Liselere giriş şartları;
– En az İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak,
– Meslek liselerine başvuruların kontenjanın üzerinde olması halinde, ilköğretim okulu diploma notu sıralamasına göre öğrenci alınmaktadır.
Meslek yüksekokullarına giriş şartları;
– Meslek liselerin Yapı Ressamlığı bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi, Yapı Denetim Yardımcılığı ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin 1. yılı tamamen okulda, 2.-3. yılı iki gün okulda, üç gün işletmede yapılmaktadır.

Meslek Eğitiminin İçeriği:

1. Yılında; bütün bölümlerde okutulan ortak genel kültür dersleri olan Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi derslerinin yanında Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Tasarı Geometri dersleri okutulur. Temel atölye çalışmalarına da başlanır.
2. Yılında; meslek dersleri ağırlıklı eğitim verilir. Teorik eğitimde Matematik, Fizik, Yapı Bilgisi, Ölçme Bilgisi, Çelik Yapılar ve Bilgisayara Giriş dersleri okutulur. Uygulamalı eğitimde atölye çalışmaları yanında, bilgisayarlı çizim çalışmaları da yapılır.

3. Yılında; teorik eğitimde Matematik, Yapı Bilgisi, Statik ve Yapı Hesapları, Yapı İşletmesi ve Malolma, Betonarme Bilgisi dersleri okutulur. Uygulamalı atölye çalışmalarına da devam edilir. 3 yıllık eğitim sırasında İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik, Organizasyon ve İş Etüdü, Standardizasyon ve Kalite, İnsan İlişkileri ve Bilgisayar dersleri seçmeli olarak alınabilmektedir.

Meslek yüksekokullarında eğitim süresi 2 yıldır. 45 işgünü süreli staj zorunluluğu vardır. Meslek dersleri her iki yılda ağırlıklı olarak verilir.

1. Yılda; Matematik, Bilgisayara Giriş ve Programlama gibi teorik derslerin yanı sıra Teknik Resim, Yapı Statiği, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, İç Mimari, Perspektif Çizimleri, Taşıyıcı Sistemler, Yapı Maliyeti Hesapları gibi meslek dersleri okutulur.

2. Yılda; Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mimari Proje, Betonarme Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Elektrik Tesisat Projesi, Kalorifer Tesisat Projesi gibi çizim ağırlıklı dersler yer almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerin Yapı Ressamlığı bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi, Yapı Denetim Yardımcılığı ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, bu bölümden mezun olanlar üniversitelerin, Yapı Ressamlığı Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Meslekte uzmanlaşma kesin hatlarıyla belirginleşmemesine rağmen, çalışılan kurumlarda ve işletmelerde hizmet-içi veya mesleki gelişim kurslarına katılarak, işyeri türüne göre uzmanlaşmalar görülmektedir. Örneğin; konut, baraj, mimari yapılar gibi.

Çalışılan işyerinde hizmet süresine bağlı olarak atölye şefi, resimhane şefi gibi unvanlarla yönetim kademelerinde yer almaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitiminde; 2 ve 3. sınıf öğrencileri işletme eğitimi süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Ayrıca işletmede işçilere sağlanan sosyal yardımlardan (yemek, servis vb.) faydalandırılabilirler.

Hastalık iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

Mesleki eğitimini tamamlayan öğrenciler genellikle asgari ücret veya biraz üzerinde ücret alırlar. İş tecrübesi arttıkça ücret de artmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • ressam ne iş yapar (93)
  • yapı ressamı (1)
  • yapı ressami ne kadar maas alir (1)
  • yapi ressamlığı bolumu gelecegi (1)
  • yapi ressamligi maasi ve nedir (1)
  • yapı ressamlığı nedir ne iş yapar (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>