VARGEL VE PLANYACI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

VARGEL VE PLANYACI

TANIM

Çeşitli büyüklükte makine parçalarının yüzeylerini kaba ve orta incelikte talaş kaldırarak işleyen kişidir. (Planya, tablanın ileri-geri hareketi ile, vargel ise bıçakların ileri-geri hareketi ile talaş kaldırma işlemini yapar.)

GÖREVLER

– Yüzeyi işlenecek makine parçalarının teknik resimlerini okuyup inceler,
– İş için gerekli malzemeyi belirler ve sağlar,
– Teknik resim veya örneğe göre yüzey işlemlerini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Vargel ve planya tezgahları ve kalemleri,
– Tezgah mengenesi, zımpara tezgahı, matkap tezgahı,
– Çeşitli eğe ve katerler, markalama aletleri,
– Kesme hızı ve ilerleme cetveli, testere makinesi,
– Ölçme ve kontrol aletleri (metre, kumpas, mikrometre, komparatör vb.),
– İş bağlama araçları (civata, mengene) gibi araç ve gereçleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Vargel ve planyacı olmak isteyenlerin;
– Göz ve elleri ustalıkla kullanabilme,
– Uzun süre ayakta durabilme,
– Eğilip bükülme, ağırlık kaldırabilme,
– Şekil ilişkilerini görebilme yeteneklerine,
– Güçlü bir görsel belleğe, süregelen işlerden sıkılmayan bir yapıya sahip ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek; toz, yağ ve gürültünün yoğun olduğu ortamlarda tam gün çalışmayı gerektirir. Çalışma yeri atölye, fabrika gibi kapalı ortamlardır. Çalışma genellikle ayakta ve yalnız sürdürülür. Zaman zaman çalışma arkadaşlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek ile ilgili işyerleri Metal-İş kolunun yoğun olduğu illerde bulunur. Ancak bunlar sayıca çok fazla olmadığından bu meslekte iş olanağı sınırlıdır. Meslekte genellikle erkekler çalışmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na göre, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı, tüm “Mesleki Eğitim Merkezleri”nde verilmektedir. Bu merkezlerin bulunmadığı yerlerde usta-çırak yöntemi ile meslek elemanı yetiştirilir.

Ayrıca; endüstri meslek liselerinin “Tesviye” bölümlerinde vargel ve planya konuları öğretilir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

Endüstri meslek liselerinin tesviye bölümlerine girebilmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okula giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Vargel planyacılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler,
– Vargel ve planyacılıkta kullanılan alet ve makinelerin kullanımları, fonksiyonları ve temizliğini,
– Teknik resim araç ve gereçleri ile çizim tekniklerini, ölçülerin okunmasını,
– Yapım ve montaj resimleri çizimini, kroki çizmeyi,
– Parçaların yapımını ve perspektif resimlerini çizmeyi, teknik resimle ifade edilen makine parçalarını kafasında canlandırabilmeyi,
– Tezgahları kullanmayı, kanal açmayı, set ve kademe yapmayı öğrenirler.

Meslek eğitiminde meslek dersleri dışında adaylar Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri de alırlar.
Endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na göre 10. ve 11. sınıfta teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini ise haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Başkası hesabına usta olarak çalışanlar, çalışılan işyerinin kapasite ve iş hacmine göre ustabaşı ve şef olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Endüstri meslek lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencileri işletmelerde meslek eğitimi sırasında, yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden meslek adaylarına, pratik eğitimleri süresince işverenlerce asgari ücretin brüt tutarının %30’undan az olmamak kaydı ile ücret ödenir. Eğitim görenlerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Eğitim gören kişi ile sözleşme yaptığı işveren arasında bu ücretin üzerinde bir ücret için anlaşma olabilir.

Usta-çırak ilişkisi çerçevesindeki meslek öğreniminde meslek adaylarına ödenen ücretler genelde çok düşük olup haftalık olarak ödenir.

Eğitim sonrası ustalık seviyesine ulaşan kişiler genellikle asgari ücretin 1.5-2 katı dolaylarında gelir elde ederler. Mesleki başarı ve deneyimler ile piyasa koşullarının durumu elde edilen gelir ile doğru orantılıdır.

Bir işverene bağlı olmaksızın kendi işyerini açanların gelirleri aldıklar siparişe göre değişir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • vargelleme nedir (95)
  • vargel nedir (68)
  • vargel tezgahı nedir (32)
  • planya vargel nedir (13)
  • vargelleme (2)
  • planyalama ve vargelleme tanımı (1)
  • vargel hareketi nedir (1)
  • vargel kullanım alanları (1)
  • planyalama nedir vikipedi (1)
  • vargel planlayıcılık ne iş yapar (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir