TUR OPERATÖRÜ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TUR OPERATÖRÜ

TANIM

Yurtiçi ve yurtdışına spor, eğlence, sağlık, ibadet, bilimsel veya kültürel etkileşim amacıyla yapılacak gezileri planlayan ve düzenleyen kişidir.

GÖREVLER

– Genellikle yabancı turistlerin katıldığı, yurt dışında ya da yurt içinde başlayıp, gecelemesiz veya bir ya da daha çok gecelemeyi kapsayan turlar düzenler,
– Türkiye’ den başka ülkelere veya başka ülkelerden Türkiye’ye kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile gruplar halinde yapılacak gezilerin biletlerini satar, sattırır,
– Ulaşım araçlarını kiralar, kara, hava, deniz araçları (Charter Cruiser gibi) ile turistlerin getirilme ve götürülme hizmetlerini düzenler,
– Yurt içinde otobüs, minibüs, taksi, motor, yat vb. araçları sağlar, turistlerin araba kiralama işlerini düzenler,
– Yalnız veya grup halinde gelen turistlerin giriş kapıları ve kalacakları konaklama tesisleri ile turistik hizmet üniteleri arasında her türlü nakil aracı ile nakledilmesine ilişkin hizmetleri yapar veya yaptırır,
– Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence yerleri ve spor gösterilerinde yer ayırtır,
– Turistlere döviz mevzuatı, gümrük işlemleri, pasaport, vize ve seyahatleriyle ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olur, karşılama ve ağırlama hizmetlerini yerine getirir ve biletlerini sattığı bütün işletmelerin hizmetleri ile gezi plan ve programına ait bilgi verir,
– Doğal, tarihsel veya arkeolojik değerlerin görülüp gezilmesi amacıyla düzenlenen ve gecelemesi olmayan şehir ve yöre turları düzenler (yarım gün, tam gün, gece turları gibi).

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Teleks,
– Faks,
– Telefon,
– Fotokopi makinesi,
– Diğer büro malzemeleri,
– Turizmle ilgili yasa, yönetmelik ve tüzükler,
– Gezi programları,
– Turistik yerleri tanıtıcı yayınlar,
– Her türlü ulaşım araç biletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tur operatörü olmak isteyenlerin;
– Genel yeteneği yüksek,
– Büro işlerinde çalışmaktan hoşlanan,
– Başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, duygularını anlayabilen ve düşüncelerini aktarabilen,
– Pratik çözümler üretebilen, yaratıcı,
– İkna yeteneği yüksek,
– Dışa dönük,
– Araştırmacı ve girişimci,
– Yöneticilik özelliklerine sahip,
– Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen,
– Hesaplama yeteneği yüksek,
– Yabancı dil yeteneğine sahip,
– Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tur operatörleri genellikle büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olup, iş değişiklik arz etmektedir. Çalışmalarını zamana bağlı olarak yürüttükleri için stres altında kalabilirler. Çalışırken Turizm Bakanlığı temsilcileriyle, turistlerle, turist rehberleriyle, otobüs- uçak şirket elemanlarıyla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte eğitim gören kişiler turizm sektöründe, seyahat acentesi bürolarında, otel, motel, tatil köyü ve benzeri kurumların ön bürolarında teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.

Teknolojinin ilerlemesi, insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteğini arttırmaktadır. Yurt içinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle yurtdışından birçok insan gezip görmek amacıyla ülkemize gelmektedir. Bu da hızla gelişen ve değişen dünyamızda, bireyin ve toplumun gereksinim ve isteklerinden kaynaklanan turizm faaliyetlerinde (ulaştırma, karşılama, dinlence, eğlence) bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak özgün çözümler geliştiren elemanlara gereksinimi ortaya çıkarmaktadır.

Ayrıca turizm sektörünün alan olarak genişlemesi söz konusudur. Daha önce, deniz kıyıları ile sınırlanmış sektör, dağ turizmi, orman kampingleri gibi alanlar veya yeni keşfedilen tarihi bölgeleri turizme açabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Tur operatörlüğü mesleğinin eğitimi;
Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinin “Seyahat Acenteciliği” alanı “Operasyon “dalında,
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri bünyesindeki “Seyahat Acenteciliği” bölümünde,
Ayrıca, en az lise ve dengi okul mezunu olup, bir yabancı dili kullanabilir düzeyde bilenlere yönelik kamu ve özel sektörce düzenlenen 6 ay gibi kısa süreli kurslarda da mesleki eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Kız Meslek Liseleri ile Ticaret ve Turizm Öğretimi genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine girebilmek için;
– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı”nda ve okul tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
Sınav koşulları:
– TC vatandaşı olmak,
– İlköğretim 8. sınıfına devam ediyor olmak,
– Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu alana yönelik meslek elemanı yetiştiren, eğitim kurumlarında mesleğin eğitim süreleri:
– Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek liselerinde 1 yılı yabacı dil olmak üzere ilköğretimden sonra 4 yıl,
– Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde, ilköğretim sonrası 4 yıl,

Eğitimin İçeriği:
Eğitimin amacı; ulaştırma, karşılama, dinlence, eğlence vb. turizm faaliyetlerinde, bilim ve teknolojinin verilerinden yararlanarak, eldeki bilgilerin uygulama alanına aktarılmasını sağlayan, bireyleri ve grubu; doğru ve amaca yönlendirebilen, turizm endüstrisindeki, kültürel, sanatsal ve teknolojik yenilikleri takip edebilen, alanıyla ilgili araç-gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liselerinin “Seyahat Acenteciliği” alanı “Operasyon”dalında 1. yıl İngilizce veya almanca hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Öğrenciler, gelecek yıllardaki mesleki eğitimi yabancı dille tamamlayabilecek düzeyde yetiştirilirler. Sonraki 3 yılda genel kültür dersleri yanında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilir. Anadolu meslek liselerinin “Seyahat Acenteciliği ” bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 9. sınıfın sonunda (Nisan-Eylül ayları arasında) meslek eğitimlerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak yaparlar.
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin”Seyahat Acenteciliği ” bölümlerinde 1. yıl yabancı dil hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılır ve diğer 6 dönemde (3 yıl) yabancı dile ağırlık verilir. Hazırlık sınıfını başaran öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerde mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi almaktadırlar. Üçüncü döneme kadar diğer bölümlerle ortak dersler yapılır. Üçüncü dönemden sonra bölümler seçilir ve eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülür. Öğrenim gören öğrenciler Ekim-Mart aylarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül aylarında da uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren tesislerde yapmaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çeşitli Üniversitelerin Meslek Yüksekokulunda “Seyahat İşletmeciliği” bölümünde 1. yıl yabancı dil hazırlık sınıfı (İngilizce) okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler 4 yarıyıllık dönemden oluşan 2 yıl boyunca; Ticari Matematik, Ekonomi, Turizm Coğrafyası, Yönetim İlkeleri, Seyahat İşletmeciliği, Tur Operatörlüğü, Mesleki İngilizce, Bilgisayar gibi mesleki derslerini teorik olarak alırlar. Yaz aylarında 3 aylık stajlarını anlaşma yapılan seyahat işletmelerinde yaparlar. 3 aylık staj 1. sınıf ya da 2. sınıfta yapılabilir. Seçmeli yabancı dil derslerinde Fransızca ya da Almanca tercih edilebilir.

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Seyahat Acenteciliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Turizm Rehberliği, Host ve Hosteslik (Otobüs), Otobüs İşletmeciliği, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Turizm ve otel işletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim), Turizm ve seyahat işletmeciliği, ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Seyahat Acenteciliği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, “Tur Operatörü” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Tur Operatörü ” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.”

– Tecrübe kazanmış olan meslek elemanları turizm alanının değişik birimlerine geçiş yapabilirler.
– Yönetici kadrolarında görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğrencilere 2. sınıftan itibaren turistik tesislerde uygulamalı eğitim gördükleri sürece, işyerleri tarafından asgari ücretin en az %60′ u oranında, Anadolu kız meslek liselerinde ise, asgari ücretin %30’u oranında ücret ödenmektedir (3308 sayılı yasa). Ayrıca, hastalık ve iş kazalarına karşı sigortaları bu süre boyunca devlet tarafından yapılmaktadır.

Tur operatörleri çalıştıkları gruplarda verdikleri hizmetlere göre farklı kazançlar elde etmektedir. Yurtiçi ya da yurtdışı turlarında %20 gibi bir kazançla çalışılmaktadır. Riski bol olan bu turlardan zarar etme olasılığı da vardır. Dış hatlar uçak bileti satışlarında her biletten %9, iç hatlar uçak bileti satışlarında her biletten %5 oranında gelir elde edilmektedir. Ancak, en fazla karın yurt dışından grup getiren ve araç kiralaması (rent-a-car) faaliyetlerinde bulunan seyahat acentelerinde olduğu söylenebilir.
Bir seyahat acentesinde “Tur Operatörü” olarak görev yapan kişinin aylık kazancı seyahat acenteleri ile yaptıkları anlaşmalara göre değişiklik göstermektedir. Bu miktar bazı dönemlerde oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri,
– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB).

Incoming search terms:

  • tur öperatörü nedir (144)
  • tur operatörü nasıl olunur (81)
  • tur operatörleri nedir (81)
  • tur operatörleri ne iş yapar (65)
  • tur operatörlüğü (30)
  • TUR OPERATÖRÜ (19)
  • tur operatörleri maaş (15)
  • tur operatörlüğü maaş (6)
  • grup operatörü nedir (3)
  • tur operatörü olmak için (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>