TÄ°PO BASKICI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TÄ°PO BASKICI

TANIM

Kalıpta, görüntüyü yansıtacak (basacak) yerlerin yüksek, basılmayacak yerlerin çukurda olduğu baskı makinesinde, el ve makine dizgi bölümünden gelen metin ve cetvel kalıpları ile klişe bölümünden gelen resim kalıplarının baskısını yapan kişidir.

GÖREVLER

– Ä°ÅŸin nasıl yapılacağını planlar, iÅŸin ve basılacak materyalin özelliÄŸine göre baskıda kullanılacak malzemeyi hesaplar ve hazırlar,
– Tipo baskı makinesinin mürekkep haznesini ve silindirlerini siler, makinenin baskı öncesi genel bakımını yapar, hazneye boya verir ve ayarlar,
– Basılacak iÅŸten daha iyi netice alabilmek için düzenleme çalışmaları yapar,
– Olabilecek hataları baskıya geçmeden evvel görüp, gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için prova baskısı yapar,
– Baskı örneÄŸini daima el altında bulundurur, baskı esnasında belirli aralıklarla örnekler alarak renk, görüntü, yerleÅŸtirme ve baskı hataları olup olmadığını kontrol eder, istenilen iÅŸi orjinaline uygun olarak basar,
– Basılan iÅŸte kesim yapılacaksa, özel bıçakçı tarafından hazırlanan çelik bıçakların kalıbını makineye takar ve kesim iÅŸlemi yapar,
– Özellikle fatura, makbuz, bilet gibi iÅŸlerde numaratör kullanarak istenilen basım iÅŸlemini gerçekleÅŸtirir,
– Tipo baskı makinelerinin haftalık bakımını yaparak mekanik bölümlerini ve yaÄŸlanacak yerlerini sökerek makineyi yaÄŸlar ve temizler,
– Ä°ÅŸ kazalarına karşı gerekli önlemleri alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

El Aletleri:
Çeşitli boyda tornavidalar, metal ve takozlu çekiçler, çeşitli boyda boya ezme taşları, çeşitli boyda ıspatula, keskin ağızlı keskiler, espas, düz ağızlı zımbalar.
Ölçü Aletleri:
Tipometre, higrometre (nem ölçen alet), mikrometre (kalınlık ölçen alet), cetvel, kumpas (yazı dizmek için),
DiÄŸer Aletler:
Yağdanlıklar, çemberler, muhtelif boyda galeler (dizilen kalıpların bağlanmak ve taşımak üzere yerleştirildiği tabla), çeşitli numaratörler, çeşitli ebatta çelik bıçak ve bıçak kalıpları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tipo baskıcı olmak isteyenlerin;
– El ve gözü eÅŸgüdümle kullanabilen,
– Åžekiller arasındaki iliÅŸkileri görebilen,
– Parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneklerine sahip,
– Malzeme ve makinelerle uÄŸraÅŸmaktan,
– BaÅŸkaları ile iÅŸbirliÄŸi halinde çalışmaktan hoÅŸlanan,
– Dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Ayrıca, kişide renk körlüğü ve ileri derecede görme bozukluğu bulunmamalı, bedensel olarak uzun süre ayakta durabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tipo baskıcılar matbaalarda, değerli evrak basan yerlerde (darphane) ve kağıt para basan yerlerde (banknot matbaası) görev yaparlar. Çalışma ortamı kirli (mürekkep, yağ), kimyasal maddelerin bulunduğu, gürültülü ortamlardır. Tipo baskıcılar ayakta çalışırlar, çalışırken malzeme ve makinelerle ilgilenirler.

Çalışmaları sürekli olarak vardiya usulü olup haftanın 1 günü izinlidirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olan öğrenciler için, ülkemizde geniş iş alanı mevcuttur. Matbaalar, gazete, kitap, dergi basımevleri, darphane ve banknot matbaaları gibi yerlerde çalışma imkanına sahiptirler. Mesleğe kadınların da ilgisi vardır. Mesleki eğitim veren okullara, kız öğrenciler de devam etmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Matbaacılık”Alanında “Baskı”dalında ve Endüstri meslek liselerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuÅŸ 19 olmak
– Bünyesi ve saÄŸlık durumu gireceÄŸi mesleÄŸin gerektirdiÄŸi iÅŸleri yapmaya uygun olmak,
– EÄŸitim görmek istediÄŸi meslekte bir iÅŸyeri sahibi ile çıraklık sözleÅŸmesi imzalamak gereklidir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tipo baskı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Endüstri meslek liselerinde 4 yıldır.

Mesleki eÄŸitim merkezinde öğrenciler, haftanın 5 günü iÅŸletmede uygulama yaparlar, 1 gün de okulda teorik eÄŸitim görürler. Meslek liselerinde 1’inci yıl okulda temel eÄŸitim yapılır; 2’nci ve 3’üncü yıl haftanın 2 günü okulda teorik eÄŸitim, kalan 3 gün de iÅŸletmelerde pratik eÄŸitim verilir

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eÄŸitime devam etmeyenler ise bir iÅŸyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya BaÄŸ-Kur primleri ile belgelemek ÅŸartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eÄŸitim merkezlerinde 40 saatlik iÅŸ pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda baÅŸarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iÅŸyerlerinde çalıştıranlar bağımsız iÅŸyeri açabilirler. Ayrıca, iÅŸyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Meslek lisesi mezunları doğrudan ustalık sınavına girebilmektedirler

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Mesleki eÄŸitim merkezinde ve meslek lisesinin 2-3’üncü sınıflarında, iÅŸletmelerde yapılan uygulama eÄŸitimi süresince, iÅŸverence asgari ücretin en az %30’u öğrencilere ödenir. Ayrıca, baÅŸarılı öğrencilere burs verilmektedir.

Eğitim bittikten sonra, kendini yetiştirme ve tecrübeye göre değişmek üzere, asgari ücret ile asgari ücretin 4 katı arasında değişen oranlarda kazanç elde edilebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir