TIP SEKRETERİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TIP SEKRETERİ

TANIM

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşları, doktor muayenehaneleri vb. yerlerde sekreterlik görevini yerine getiren kişidir.

GÖREVLER

– Bağlı olarak çalıştığı yöneticiye daha önce planlanmış işleri hatırlatır,
– Hastalara randevu verir,
– Gelen hastaları, hasta yakınlarını ve diğer misafirleri karşılar,
– Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, arayanları not alır,
– Gelen yazıları alır, kaydeder ve yöneticiye ulaştırır,
– Yazılması gereken yazıları yazar, gerekirse çoğaltır, gönderir, dosyalar,
– Büronun temizliğini yaptırır. Gerekiyorsa misafirlerin ağırlanması işini yapar,
– Çalıştığı yer doktor muayenahanesi ise doktorların kullandığı cihaz ve malzemeleri hazırlar,
– Büro için gerekli araç ve gerecin sağlanmasına çalışır, büro makinelerinin bakım ve onarımını yaptırır,
– Özel sağlık kuruluşlarında çalışıyorsa gerekli durumlarda hasta muayene ücretlerini tahsil eder, makbuz keser.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),
– Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
– Telefon ve diğer büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıp sekreteri olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,
– Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,
– Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
– Nazik, güler yüzlü,
– Problemler karşısında çabuk karar verebilen ve mantıklı düşünebilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıp sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu çalışması veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. Meslek elemanları hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıbbi laboratuarlarda ve doktor muayenehanelerinde çalışma imkanına sahiptirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi;
– Sağlık Bakanlığına bağlı, Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümünde,
– Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik alanının “Tıp Sekreterliği” dalında,
– Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin sekreterlik alanının “Tıp Sekreterliği” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Tıp Sekreterliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Sağlık meslek lisesinin Tıbbi Sekreterlik bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

Anadolu kız meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir.

Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin hazırlık sınıfına ilköğretim okulu mezunu öğrenciler “Merkezi Sınav Sistemi” ile olarak alınmaktadır. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülakata tabi tutulurlar. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin pansiyonu bulunması halinde bu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.
Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Meslek liseleri sınavında ilgili okula kayıt hakkını kazanmış olmak,
3- İlköğretim okulu mezunu olmak,
4-Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,
5- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,
6-Ortaöğrenim düzeyinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.

Kız meslek liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Sağlık meslek lisesinde, Anadolu kız meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıl, kız meslek liseleri de 4 yıldır.

Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir.

Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografidir.

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik ve Tıp Sekreterliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik, Büro yönetimi ve sekreterlik(Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş teknik sekreterliği, Hastane yönetimi ve organizasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sağlık kurumları işletmeciliği(Açıköğretim), Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, Tıbbi mümessillik ve pazarlama ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Sağlık memurluğu (Sağlık Yüksekokulu) lisans programını, Tıp Sekreterliği bölümünden mezun olanlar ise Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Yenilikleri kurs vb. yollarla takip ederek kendilerini geliştirerek yönetici sekreter olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eğitimlerini işyerinde görmektedirler. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ilgili işyerince asgari ücretin en az %30’u oranında ücret ödenmektedir.

Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • tıp sekreterliği maaşı (247)
  • tıp sekreterliği maaşları (121)
  • tıp sekreterliği maaşı ne kadar (91)
  • Tıp sekreteri maaşı (71)
  • tıp sekreteri maaşları (70)
  • sağlık hizmetleri sekreterliği alanı-tıbbi sekreterlik dalı maaşı (66)
  • tip sekreteri nasıl olunur (61)
  • sağlık hizmetleri sekreterliği maaşı (53)
  • tıp sekreterliği nedir (51)
  • tıp sekreterliği ne iş yapar (47)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir