TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TANIM

Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.

GÖREVLER

– Kalp, beyin gibi organların çalışma şekillerini kaydeden EEG ve EKG cihazlarının tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yapar,
– Kan akışı ve kan miktarı ölçümü yapan cihazların elektronik devreleri üzerinde çalışmalar yapar, elemanlarını tanır, meydana gelecek arızaları giderir,
– Cihazların periyodik (günlük, haftalık,aylık ve yıllık) bakımlarını yapar,
– Cihazları test eder, kalibrasyon ayarlarını yaparak kullanıma hazır olmasını sağlar,
– Cihazların yedek parça veya eleman ihtiyacını belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli kataloglar, elektronik ve mekanik test aletleri, güç kaynağı, gaz ölçüm cihazları, narkoz test cihazı, anestezi test cihazı, kimyasal test cihazı, çalıştırma talimnamesi,
– Kaynak tabancası, havya, eğe, pense, tornavida, mengene,
– Tezgah, çalışma masası, bilgisayar,
– Bakımını yaptığı alet ve cihazlara ait bakım ve kullanım talimatnameleri veya kataloglar,
– Bilgisayar ve yazılım programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıp elektroniği teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Alet ve makinelere ilgili ve mekanik ilişkileri algılayabilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Dikkatli ve sakin,
– Görme ve işitme organları sağlam
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıp elektroniği teknisyenleri sağlık kuruluşlarının teknik bakım bölümlerinde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yaparlar. Görev ortamı aydınlık ve temizdir. Gürültü oranı fazla değildir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İş bulma olanakları oldukça geniştir. Hastanelerde, laboratuarlarda, tıp cihazı satan ve imalatını yapan şirketlerde, Sağlık Bakanlığı’nın illerde bulunan bölge tamirhane ve depo müdürlüklerinde iş bulma olanağı vardır.

Kadınların oranı toplam çalışanlar içerisinde %30 civarındadır.

Ülkemizde tıp alanında, elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaştığından, bu alandan mezun olanlar, aranan elemanlardır.

Bu alandan mezun olarak teknisyen unvanını alan kişiler, yukarıda sayılanların dışında, kendi servislerini kurmak ve bu cihazların pazarlamasını yapmak olanağına da sahiptirler.

Meslekte işsiz kalınması halinde, temel elektronik bilgisi alınmış olduğundan, elektronik ile ilgili diğer bütün dallarda çalışma olanağı vardır.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Tıbbi uygulamalar içinde çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavilerinde kullanılan cihazlar sürekli gelişme göstermiş ve bir takım elektronik donanımları da bünyesine almıştır. Bu tür tıbbi cihazları kullanacak, bakım ve onarımları ile kalibrasyon işlemlerini yapacak kişilerin, amaca uygun ölçüde tıbbi ve elektronik bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

Ülkemizde de, tıp alanında elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, yeni kurulan kurum, kuruluş ve hastanelerde bu tür cihazların sayıları her geçen gün artış göstermektedir. Tıp bilimindeki ilerlemelere paralel olarak, tıp elektroniği de gelişme göstermektedir.

Ülkemizdeki tıbbi cihazların üretimi sınırlı sayıda olup, %80’i yurt dışından getirilmektedir. İleriki yıllarda, bu cihazların imali ülkemizde yaygınlaşacağından, alanda görülen teknik eleman açığı daha da büyüyecek ve çalışacak elemanlara gereksinim doğacaktır.

Otomasyona bağlı olarak, bu meslek dalında çalışacak elemanların daha teknik donanımlı olmaları gerekecektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Teknik Liselerin Tıp Elektroniği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu Teknik Liselerinde eğitim görmek için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak,
– Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunması gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi; 5 yıldır. Hazırlık sınıfında; Türkçe, İngilizce, Beden Eğitimi ve seçmeli ders vardır. 2. dönemde İngilizce ders saatleri içerisinde 1 saat Matematik, 1 saat Fen Bilgisi dersi verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olmak esastır. Başarılı olamayanlara sınıf tekrarı yoktur.

Öğrencilere; el tesviyeciliği, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatı, temel elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında teknisyenlik düzeyinde yeterlilik kazandırılmaktadır. Cihazların; kullanım, bakım ve onarımlarını, kalibrasyon işlemlerini yapabilecek kişilerin bu alanla ilgili mekanik, elektronik ve tıp bilgileri ile donatılmış olması, her cihazın yapısını oluşturan elemanların özellikleri ile fonksiyonlarını, bu cihazların kullanılmasını ve cihazların ölçeceği tıbbi verileri bilmeleri gerekmektedir.

1. Sınıfta: Elektrik, elektronik, bilgisayar, teknik ve meslek resmi dersleri verilmektedir.

2. Sınıfta: Elektroteknik, elektronik, tıbbi fizyoloji, dijital elektronik, bioteknoloji, bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir.
3. Sınıfta: Dijital elektronik, mikro işlemciler, bilgisayarla devre dizaynı, biyomedikal cihazlar 1 ve fizyolojik ölçümler dersleri verilmektedir.

4. Sınıfta: Mikro işlemciler, nükleer tıp-x ray, biyomedikal cihazlar 2 ve PLC dersleri verilmektedir.

Yukarıda belirtilen derslerden alınan bilgilerin pratik çalışmaları, laboratuar ölçümleri ve projeler bütün dönemlerde alınan atölye ile laboratuar dersi içinde yer almaktadır. Ayrıca pratik çalışma için, atölye dersi saati içinde çeşitli sağlık kurumlarına gidilerek buradaki çalışmalar izlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Anadolu Meslek liselerinin “Tıp Elektroniği” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için “belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca Teknik Meslek Liselerin “Tıp Elektroniği” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Tıp Elektroniği” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

– Mezun olanlara, 3308 Sayılı Kanun’a göre doğrudan “İŞYERİ AÇMA BELGESİ” verildiğinden, işyeri açabilirler.
– Kamu kuruluşlarında, başta atölye şefi olmak üzere, benzer idari kadrolara yükselebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar. Özel firmalarda staj yapanlar ise asgari ücretin tamamını ya da daha fazlasını alabilmektedirler. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar, Hastalıklı iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler, Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır. Kamu kuruluşlarında teknisyen unvanı altında net asgari ücretin 2-3 katı ücret almaktadırlar.
Özel firmalarda net asgari ücretin 5-8 katı ücret alınmaktadır.
Kendi işyerini açanlar, yaptıkları iş oranında, değişik miktarlarda kazanç sağlayabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • tıp elektroniği maaşları (46)
  • tip elektronigi nedir (24)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>