TİFDRUK BASKI MAKİNELERİ OPERATÖRÜ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TİFDRUK BASKI MAKİNELERİ OPERATÖRÜ

TANIM

Hazırlanmış tifdruk baskı silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, tifdruk baskı araç gereç ve ekipmanlarını kullanan kişidir.

GÖREVLER

– Çalıştığı makine ile ilgili iş akışı planını yapar,
– Baskıya hazırlık yapar,
– Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapar,
– Baskı ile ilgili ayarları yapar,
– Baskı süresince kontroller yapar,
– Baskı bitimi makineyi temizler,
– İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılır

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Tifdruk baskı makinesi
– Baskı silindiri, lüp (baskı kontrol merceği), barkod okuyucu,
– Spektrofotometre,
– Pantone kataloğu (uluslararası standart renkler)
– Çeşitli renkte mürekkepler ,
– Baskı kontrol masası,
– Çeşitli ebatta ve cinste baskı materyalleri,
– Fortkap (DIN-4) ve kronometre,
– Cetvel, korona kalemi

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tifdruk baskı makineleri operatörü olmak isteyenlerin
-Bedenen ve ruhen sağlıklı ,
-El, göz ve parmaklarını eş güdümlü kullanabilen,
-Renkler ve şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
-Dikkatli, sorumlu ,
-Makine ve malzeme ile çalışmaktan hoşlanan,
-Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip ,
– Görme kusuru ve renk körlüğü olmayan
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matbaaların tifdruk baskı üretim kısmında çalışırlar. Üretim yaparken sürekli baskıyı takip etmek ve hatalara müdahale etmek için baskı makinesinin yanında çalışır. Üretim aşamasında kullanılan yardımcı malzemeler ve mürekkep baskı bölümlerinde kokulara neden olmaktadır. Ayrıca malzeme satıcıları, müşterilerle görüşmelerde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dünyada basım sektörü oldukça hızlı gelişmekte ve alanın her safhasında ağırlığını hissettirmektedir. Ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmiş ve çıkan yeni teknolojiler çok kısa bir zamanda uygulanmaya başlanmıştır.
Matbaa alanı hızla gelişen ve değişen bir sektördür. Teknolojideki hızlı gelişim ve değişime paralel olarak matbaa alanı da hızla gelişmekte, eskiden beri kullanılan yöntemler daha verimli hâle gelmektedir. Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası rekabete ve pazarlara açılan sektör için elzem olmaktadır. Uluslararası rekabette olan sektörün eğitimi, kalifiye eleman ihtiyacı da rekabet şartları yüzünden giderek artmaktadır.
Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması, yayılması matbaacılığın bulunması ile olmuştur.Kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler, afişler ambalajlar matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim matbaacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Matbaacılık alanında bilgisayar ve otomatik matbaa makineleri kullanmasını bilen nitelikli iş gücüne gereksinim her geçen gün artmaktadır. Matbaacılık; tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası bölümlerinden oluşmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri bu bölümlerin hepsinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. İnsanların kültürel ihtiyacı olan kitap, dergi, gazete vb. basılı ürünlerin oluşturulması ile imalat ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu ambalajların üretilmesi, baskısının yapılması matbaacılığın çalışma alanlarıdır. Matbaa alanı tifdruk baskı dalından mezun olan öğrenciler, kamuya ve özel sektöre ait Tifdruk matbaalarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, teknik liseler, anadolu teknik liseleri ve anadolu meslek liselerinin Matbaa alanı tifdruk baskı dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (OKS) başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak dersler
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme
Alan ortak dersleri
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Resim, Temel Sanat Eğitimi, Baskı Öncesi, Baskı Sonrası, Baskı Kalıpları
Dal dersleri
İşletmelerde beceri eğitimi, Vektörel Çizim, Görüntü İşleme, Bilgisayardan Filme Çıkış, Bilgisayardan Kalıba Çıkış, Ofset Baskı, Ofset Baskı Kalıpları, Flekso Baskı, Tifdruk Baskı, Serigrafi Baskı, Serigrafi Kalıbı, Tampon Baskı, Tampon Baskı Kalıpları, Ciltleme, Endüstriyel Ciltleme, Baskı Sonrası Teknikleri, Kartonaj, Ambalaj, Tipoda Farklı Baskı Teknikleri, Temel Fotoğraf, Masaüstü Yayıncılık, Bilgisayarda Yazı, Bilgisayarda Ofis Programları

MESLEKTE İLERLEME

Çalıştıkları iş yerinde ustabaşı, şef olabilirler.Matbaa alanı Tifdruk Baskı dalından mezun olanlar, Açıkhava Reklam ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi,Tasarım ve Basım-Yayıncılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Öğrenciler işletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.
İlk işe girişte genellikle asgari ücretle başlanılmakta ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • makina operatörü nedir (71)
  • tifdruk baskı makinası (23)
  • tifdruk baskı (14)
  • TİFDRUK (2)
  • tifdruk baskı makinası satılık (1)
  • TİFDRUK PAZAR ANALİZİ (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir