TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir hale getirilmesi konularında eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tekstil materyalinin ön terbiye, renklendirme, baskı ve apreleme işlemlerinin, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Tekstil terbiye öğretmeni, öğrencilere; Kumaşı boyaya hazırlamak, ağartmak, renklendirmek, tutumunu düzeltmek, kullanım özelliklerini iyileştirmek, görünümünü düzeltmek konularında bilgi ve beceri kazandırır.
Tekstil terbiye öğretmeni, program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.
– Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler.(Terbiye,boyama, baskı ve apre makineleri, bilgisayar, numune boyama ve test cihazları)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tekstil terbiye öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip,
– Bedenen ve ruhen sağlıklı,
– Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
– El becerisi gelişmiş ve estetik görüş sahibi,
– Görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,
– Göz ve ellerini eş güdümle kullanabilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, titiz,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tekstil Terbiye öğretmeni sınıfta, atölyede ve işletmelerin kapalı mekanlarında görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamında kısmen toz ve kimyasal madde (boyar madde) kokusu mevcuttur. Tekstil sektöründe çalışanlar daha yoğun olarak çeşitli ham madde ve makinelerle çalışmak durumundadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, tekstil öğretmeni olarak atanmaktadırlar.
– Özel sektörde tekstil endüstrisinin çeşitli kollarında çeşitli pozisyonlarda teknik eleman olarak da çalışabilirler.
– Ayrıca üniversite ve yüksek okullarda öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.
– Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Terbiye Teknolojileri alanı bünyesinde “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-1) puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek Liselerinin Tekstil, Tekstil Boya-Baskı-Desen, bölüm mezunları (OSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (OSS) kazanıp “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programını tercih edenler ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Moda ve Tekstil Tasarım, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tekstil Terbiye Öğretmenliği ” programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri almaktadır.
a) Genel Kültür Dersleri: Matematik, Fizik, Kimya, Organik Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstatistik, Bilgisayar Eğitimi.
b) Meslek Dersleri:Elyaf Bilgisi, Teknik Resim, Tekstilde Fiziksel Testler, Tekstil İplik Bilgisi, Tekstil Dokuma Bilgisi,Tekstil Örme Bilgisi, Tekstil Tarih, Meslek Matematiği, Temel İşletme Bilgisi, Moda, Tekstilde Kimyasal Testler, Kumaş Malzeme Bilgisi, Tekstil Terbiye Bilgisi, Tekstil Konfeksiyon Bilgisi, İş-zaman Etüdü, Elektronik, Ön Terbiye Teknolojisi, Renk Ölçümü,Terbiye Teknolojisi. Donanımı,Tekstil Kimyası, Boyama Teknolojisi, Baskı Teknolojisi, Tekstil Bitim İşlemleri,Renk Estetiği, Tekstil Kimyası, Araştırma Teknikleri, Kalite Güvencesi, Çevre Bilgisi, Tekstilde Maliyet Hesaplamaları, Fabrika Organizasyonu,Teknik Tekstiller, Terbiye Teknolojisinde Gelişmeler, Terbiye Teknolojileri Uygulaması.
c) Mesleki Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme Süreçleri, Öğrenmede Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Öğretim Teknikleri ve Materyal, Özel Öğrenme Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik.
Ayrıca, eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
– Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
– Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

Incoming search terms:

  • tekstil öğretmeni günlük planı (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>