TEKSTİL KALİTE KONTROL TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TEKSTİL KALİTE KONTROL TEKNİSYENİ

TANIM

Tekstil ürünlerinin üretim safhalarında parçaları tamamlanmış ürünlerin, işlem ve görünüş olarak üretim standartlarına uygunluğunu, sağlamlığını, esnekliğini hatalarını ve renk değişimlerini kontrol eden; ham maddenin mamul hale gelinceye kadar geçirdiği her aşamada numuneler üzerinde fiziksel ve kimyasal testleri yapabilen ve istatistiki sonuçlarla test sonuçlarını değerlendirip rapor hazırlayabilen kişidir.

GÖREVLER

– Tekstil mühendislerinin ve teknikerlerinin denetimleri altında Türk ve dünya standartlarına uygun numuneler üzerinde fiziksel kimyasal test çalışmaları yapar,
– Test sonuçlarını ilgili grafiklere işler, değerlendirir ve sonuçları ile ilgili rapor hazırlar,
– Üretim işlemlerini izleyip, üretim sırasında meydana gelebilecek hataları saptar ve ilgililere bildirir,
– Elyaftan, ipliklerden ve dokunan kumaştan tekniğine uygun örnekler alır,
– Üretilmek istenen mamulün gerekirse analiz ve tasarımını yapar,
– Yarı mamul ve mamullerin kalite kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Her çeşit elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş, boya maddeleri, yardımcı malzemeler,
– Büküm cihazı,
– Yabancı madde tayin edici cihaz,
– Laboratuar alet ve cihazları (deney tüpü, şişeler vb.),
– Tekstil ile ilgili örnekler,
– Kalite kontrol cihaz ve aletleri,
– Bilgisayar vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Matematik, fen derslerine ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Şekil ve renk algısı gelişmiş,
– Anlama, yorumlama ve anlatabilme yeteneğine sahip,
– Tasarıcı ve yaratıcı,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tekstil kalite kontrol teknikeri, tekstil fabrikalarının herhangi bir bölümünde (iplik, dokuma, örme, boya, baskı, terbiye, konfeksiyon, kalite-kontrol laboratuarı) görev yapabilir. Çalışma ortamı gürültülü olup, havada lif tozları, kimyasal madde buharları bulunabilir. Çalışırken tekstil, makine, kimya, endüstri mühendisleri, işçiler ve yöneticilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan ülkemizin gelişmiş bir sanayi dalı olan tekstil sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir.

Ayrıca, Gümrük Birliğine geçişin ve Avrupa Topluluğu ile bütünleşme çalışmaları doğrultusunda, tekstil ürünlerinin uluslararası piyasalarda daha fazla yer alabilmesi için sektörün rekabet gücünün olması gerekmektedir. Bunun için kalitenin ve verimliliğin arttırılması gerekmektedir. Kaliteli üretim etkin bir kontrol mekanizması gerektirir. Bu nedenle, tekstil kalite kontrol teknisyenlerine talep artacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Tekstil kalite kontrol teknisyenliği eğitimi; Anadolu kız teknik/Anadolu kız meslek/kız meslek/kız teknik liselerinin, tekstil alanının altında “Kalite Kontrol” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu kız teknik ve Anadolu kız meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerine Başvuru Şartları:

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına müracaat etmek ve sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına müracaat etmek için;

a) Orta öğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak (İlköğretim okulundan sonra öğrenimine ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına bir süre devam etmiş olanlar sonavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar)
b) Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,
c) Yabancı dille öğretim yapan ilköğretim kurumlarını bitirenler (Anadolu lisesi, özel lise vb.) ile yurtdışında okulun eğitim diliyle ilköğretim okuluna denk bir eğitim görenler, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonunda Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerinden birine girmeye hak kazanmaları halinde açık kontenjan dahilinde hazırlık sınıfını okumadan doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.

Kız Liselerine Başvuru Şartları:

Kız meslek liselerinin 9. sınıflarında ilgili mevzuata gore bazı derslerden belirli bir başarı ortalamasını tutturan öğrenciler, isterlerse 10. sınıftan itibaren teknik liseye geçebilirler.
Kız meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

Bu durumda olan öğrenci sayısı açık kontenjandan fazla olduğu takdirde, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında daha yüksek puan alan öğrencilere öncelik verilir.

Sınav sonucunda bu okullardan birine girmeye hak kazananların velileri tarafından, okula kayıt sırasında yabancı dil seviyeleri bakımından dokuzuncu
sınıfa devam edebilecek durumda olduklarının bildirilmesi halinde yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda başarılı oldukları takdirde açık kontenjan dahilinde doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
– 2. ve 3. sınıflardaki yaz tatillerinde staj zorunluluğu vardır. Staj fabrikalarda büyük atölyelerde ve kamu kuruluşlarının elektronikle ilgili bölümlerinde yapılır.
– Eğitim kurumunda okutulan derslerden bazıları şunlardır: Tekstil teknolojisi, tekstil kimyası ve uygulaması, kalite ve üretim teknolojisi, atölye teknolojisi ve laboratuarı, mesleki resim ve fiziksel test metotları gibi derslerde eğitim verilmektedir.
– Öğrenciler teorik eğitimi okulda, uygulamalı (pratik) eğitimlerini atölyede, işyerlerinde ve laboratuarlarda yaparlar. Son sınıfta ilgili işyerlerinde 45 günlük staj yaparlar.
– Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

İstihdam edildikleri işyerlerinde başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı ve müdür düzeyine kadar ilerleyebilirler.

Meslek liselerinin “Kalite Kontrol” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca Meslek liselerinin “Kalite Kontrol” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Kalite Kontrol” bölümünden mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,

Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

Meslek yüksek okullarında ise öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden faydalanabilirler.

Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa yada sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda Ücret; daha çok kişinin bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önünde tutularak belirlendiğinden, kazanç durumu kişinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • tekstilde kalite kontrol nedir (49)
  • tekstilde kalite kontrol nasıl yapılır (48)
  • kalite kontrolcü nasıl olunur (46)
  • kalite kontrolcü ne kadar maaş alır (15)
  • kalite kontrolcü maaşları (11)
  • dokuma fabrikasinda kalite kontrol görevleri (2)
  • tekstil kalite kontrol muduru nasıl olunur (1)
  • tekstil kalite kontrol nasıl yapılır (1)
  • tekstil ürünleri kontrol ediliyor (1)
  • tekstilde son kontrol nasıl yapılır (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir