TARİH ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TARİH ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tarih öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Tarih ve sosyolojiye ilgi duyan,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tarih öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarih öğretmenleri, MEB’na bağlı okullarda (ilköğretim okulları, liseler, meslek liseleri vb. ) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar. Tarih öğretmenleri, Tarih dersi dışında; Milli Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi derslerini verebilirler. Tarih dersi tüm okulların müfredat programında yer aldığından bu alanda yetişen öğretmenlere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin “Tarih Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “ Tarih Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ) ” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda, “Tarih Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Eğitim süresince su dersler verilmektedir.

Osmanlı Paleografyası, İslamiyetten Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarih Metodolojisi Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarih Metodolojisi , Eğitim Bilimlerine Giriş, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi, Osmanlı Coğrafyası Türk İslam Devletleri Tarihi, Anadolu Selçuklu Tarihi, Türk Moğol İmp. Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi , Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi , Anadolu Beylikleri Tarihi , Türk Kültür Tarihi , Yeni ve Yakınçağda Avrupa, Özel Öğretim Uygulamaları, Türk Dili, Yabancı Dil, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Genel Öğretim Metodları, vb. zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Okulların idari bölümlerinde görev alarak Müdür Yardımcısı ve Müdür olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yaparak öğretim görevlisi, doçent ve profesör olabilirler.

MEB’ca yapılan sınavda başarılı olurlarsa “eğitim yöneticiliği” yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adayların belirli bir kısmına Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.

Mesleki eğitim boyunca öğrenciler Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredi olanağından faydalanırlar. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler.

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • tarih öğretmeni nasıl olunur (138)
  • tarih öğretmeni maaşı (80)
  • tarih öğretmenliği maaşı (40)
  • tarih öğretmeni maaşları (38)
  • tarih öğretmen maaşları (26)
  • tarih öğretmenliği maaşları (25)
  • tarih öğretmeni maaşı ne kadar (22)
  • tarih öğretmenlerinin maaşları (15)
  • tarih öğretmenleri maaşları (13)
  • tarih ogretmeni nasil olunur? (4)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>